جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16908 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 کل کشور پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره «1» 1398/12/03
16907 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 69. تبصره «15» (پیشنهاد الحاق یک بند) 1398/12/03
16905 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 کل کشور الحاق یک بند به تبصره «6» 1398/12/03
16904 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 کل کشور بند الحاقی«1» تبصره «1» 1398/12/03
16899 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه صنعت» 1398/12/03
16897 همکاری ایران و عراق در بهره برداری از میادین مشترک بین دو کشور (بخش اول) 1. یکپارچه سازی راهکار برون رفت از بازی با حاصل جمع صفر در میادین مشترک هیدروکربوری 1398/11/20
16896 خبرنامه تحولات انرژی (36) دوره دهم (با رویکرد تحولات گازی جدید در روسیه و آمریکا) 1398/11/20
16885 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 60. بخش برق (گزارش تفصیلی) 1398/11/12
16882 برنامه های دولت ها برای تسهیل رشد استارت آپ های فناوری محور بخش کشاورزی (مطالعه موردی استرالیا، هند و هلند) 1398/11/08
16880 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 58. جدول تبصره (14) (ارزیابی ارقام ردیفها و نحوه انعکاس منابع و مصارف جدول تبصره (14) در بودجه عمومی) (ویرایش اول) 1398/11/05