جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15811 اظهارنظر کارشناسی درباره: «کلیات لایحه تجارت» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1397/01/18
15810 نقش و جایگاه صنایع دریایی در اقتصاد ایران (با نگاهی به احکام قانون برنامه ششم توسعه و راهکارهای اجرایی دستیابی به اهداف صنایع دریایی) 1397/01/18
15794-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی» (در اجرای تبصره (1) ماده (49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) 1397/01/18
15632-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1397/01/18
15808 ارزیابی گزارش های عملکرد 6 ماهه دوم سال 1394 و 6 ماهه اول سال 1395 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی (موضوع ماده (88)) 1397/01/14
15805 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به همکاری درخصوص اقتصاد مقاومتی» 1396/12/27
15807 «بررسی آخرین وضعیت طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و عملکرد آن» 1396/12/26
15806 خبرنامه تحولات انرژی (15) دوره دهم 1396/12/26
15804 جداول داده- ستانده سال های 1380 و 1385 به قیمت ثابت (پایه های آماری و روش محاسبه) 1396/12/23
15803 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تصویب تشریفات (پروتکل های) مربوط به اصلاح بند (الف) ماده (50) و ماده (56) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی» 1396/12/23