جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
6268 لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 34. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات 1397/10/25
16267 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 40. تحلیلی بر اعتبارات جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی 1397/10/24
16266 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 20. حوزه زنان، خانواده و کودکان 1397/10/24
16265 رویکرد وزارت خارجه و کنگره آمریکا به لایحه بودجه سال 1398 و الزامات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 1397/10/23
16264 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 42.حوزه تربیت بدنی، ورزش و جوانان 1397/10/23
16263 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 41. بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 1397/10/23
16262 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 35. چشم انداز کلی بودجه فرهنگ 1397/10/23
16259 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 39. درآمدها و اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 1397/10/22
16258 لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 38. بخش نفت 1397/10/22
16246 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 25. بخش محیط زیست 1397/10/22