جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16350 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1398 کل کشور بند «4» الحاقی به تبصره «12» (اعمال اصلاحاتی در قوانین مربوط به بازنشستگی) 1397/12/08
16349 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1398 کل کشور بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری 1397/12/08
16346 هوش مصنوعی در جهان (2) (جمهوری فدرال آلمان) 1397/12/08
16348 پاسخ تشکل های اقتصادی به 7 سؤال درباره وضعیت تولید و سرمایه گذاری در آذرماه 1397 1397/12/07
16345 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 16/09/1393» 1397/12/07
16344 اظهار نظر کارشناسی درباره تعلیق یکساله ماده (11) آیین نامه اجرایی ماده (2) قانون هوای پاک جهت اسقاط موتورسیکلت های فرسوده از سوی هیئت وزیران 1397/12/07
16341 ابزار مالی سه کشور اروپایی کارکرد، ملاحظات و پیشنهادهای اصلاحی 1397/12/07
16340 استانداردهای رأی گیری الکترونیکی در اتحادیه اروپا (سال 2017) 1397/12/07
16339 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1398 کل کشور هدفمند کردن یارانه ها (تبصره «14» لایحه) 1397/12/07
16339 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1398 کل کشور هدفمند کردن یارانه ها (تبصره «14» لایحه) 1397/12/07