جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15802 گزارش پارلمان الکترونیکی سال 2016: 2. برنامه ریزی و مدیریت فناوری اطلاعات پارلمانی 1396/12/23
15801 تعارض منافع 2. راهکارهای پیشگیری و مدیریت 1396/12/22
15800 تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران 9. عملکرد رشد اقتصادی 9 ماهه اول و برآورد سال 1396 1396/12/22
15797 ارزیابی جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در سال 2017 1396/12/21
15796 بررسی وضعیت انرژی های تجدید پذیر زیستی در ایران و جهان 1396/12/20
15594-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی» 1396/12/20
15786 آینده پژوهی اتحادیه اروپا 1396/12/19
15794 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی» (در اجرای تبصره (1) ماده (49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) 1396/12/16
15793 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه بند «2» ماده (2) قانون مالیات های مستقیم» 1396/12/15
15792 خبرنامه تحولات انرژی (14) دوره دهم 1396/12/15