جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15703 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 64. ابعاد کلان بودجه و چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1397 1396/10/18
15701 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 61. بند «ب» تبصره «16»- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج 1396/10/18
15700 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 62. بررسی تبصره «11» بند «الف-1»ـــــــ درباره صندوق تأمین خسارت های بدنی 1396/10/18
15698 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 60. پیشنهاد تکمیل بند «و» تبصره «5» تهاتر زنجیره ای بدهی های دولت، بخش غیردولتی، بانک ها و بانک مرکزی 1396/10/17
15694 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 58. درآمدها و اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 1396/10/17
15690 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 50. بخش حمل ونقل 1396/10/17
15693 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 59. اظهارنظر درباره تبصره های لایحه (ویرایش اول) 1396/10/15
15691 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 48. وزارت امور خارجه 1396/10/13
15678 3. چرا نمی‏ توان مدیریت عمران و توسعه روستایی و عشایری کشور را از طریق تشکیل شورای عالی محقق نمود؟ (گزارش موردی درخصوص طرح جامع عمران و توسعه روستایی) 1396/10/13
15676 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 44. بخش صنعت، معدن و پتروشیمی 1396/10/13