جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15897 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار» 1397/03/28
15462-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری های تأیید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا ـ اقیانوسیه» 1397/03/28
15436-5 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت» 1397/03/28
15289-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور)(ویرایش دوم) 1397/03/28
15895 نوآوری اجتماعی؛ معرفی و مفاهیم اولیه 1397/03/23
15892 گزارش مستند مرکز پژوهش های مجلس درمورد کارنامه و عملکرد ضدحقوق بشری آمریکا 1397/03/22
15890 مجموعه مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین در ایران (4) واکاوی عملکرد دولت در ارتباط با تهیه اسناد آمایش سرزمین 1397/03/22
15888 اظهار نظر کارشناسی در رابطه با: پیش نویس نقشه راه معدن و صنایع معدنی ایران و برنامه چهارساله (1400–1397) وزارت صنعت، معدن و تجارت 1397/03/21
15881 هوش مصنوعی و قانونگذاری (4) (عصر هوش مصنوعیِ فنلاند) تبدیل فنلاند به یک کشور پیشرو در استفاده از هوش مصنوعی هدف و توصیه هایی برای اقدامات 1397/03/20
15574-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1397/03/20