جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15656 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 27. بخش بهداشت و درمان 1396/10/07
15655 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 25. حوزه آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی 1396/10/06
15645 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 16. بخش آموزش و پرورش 1396/10/06
15464 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور، 17. تحلیلی بر اعتبارات جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی 1396/10/05
15594 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی» 1396/09/20
15596 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح دوفوریتی اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی» اصلاحی مصوب 1396/09/18
15627 نگاهی بر روند هزینه های سلامت در ایران و جهان و نحوه مدیریت آن 1396/09/14
15618 نگاهی بر عملکرد سازمان بیمه سلامت در سال های 1392-1396 1396/09/13
15617 مروری بر عملکرد بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی در سال های 1392-1396 1396/09/13
15617 مروری بر عملکرد بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی در سال های 1392-1396 1396/09/13