گزارش‌های کارشناسی

جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
13086-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح تبصره (2) ماده (39) قانون نظام جامع خدمات رسانی به ایثارگران» (مخصوص صحن علنی) 1392/06/02
13141 سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی 1392/05/21
13130 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بیمه اجتماعی فراگیر (همگانی)» 1392/05/14
13054 بررسی و مقایسه بهره مندی دهک های مختلف هزینه ای از خدمات سلامت در ایران (در قالب هزینه های مصرفی خانوارهای روستایی و شهری) (ویرایش دوم) 1392/05/13
13103 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تبدیل صندوق به سازمان تأمین اجتماعی» 1392/05/05
13101 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» 1392/05/05
13100 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تسهیل اجرای بند (ط) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» 1392/05/05
13099 اظهارنظر کارشناسی: «درباره طرح الحاق رشته بهداشت دهان و پرستاری دندانپزشکی به بهداشتکاران دهان و دندان وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» 1392/05/05
13090 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه ترکیب اعضاء و شرح وظایف شورای عالی بیمه سلامت کشور» 1392/05/01
13086 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح تبصره (2) ماده (39) قانون نظام جامع خدمات رسانی به ایثارگران» 1392/04/31