جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15236 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 28. بخش بهداشت و درمان 1395/09/24
15223 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور26. بخش بیمه های اجتماعی 1395/09/24
15222 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 27. بودجه اعتبارات دستگاه های حمایتی و امدادی 1395/09/24
15221 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور24. بخش آموزش و پرورش 1395/09/24
15220 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 25. آموزش عالی تحقیقات و فناوری 1395/09/24
15204 بررسی چارچوب پیشنهادی صلاحیت حرفه ای ملی ایران 1395/09/07
15161 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» 1395/09/03
15150 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (الف) ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری» 1395/09/01
15131 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه استخدامی شهرداری ها» 1395/08/23
15116 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی» 1395/08/18