جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
13604-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» (مخصوص صحن علنی) 1393/05/26
13828 مروری بر وضعیت و عملکرد دانشگاه فرهنگیان 1393/05/19
13793 سیاست های کلی جمعیت (گزارش شماره 3) تبیین بندهای چهارده گانه سیاست های کلی جمعیت 1393/05/19
13827 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از سلامت و حقوق جانبازان بالای پنجاه درصد (50%)» 1393/05/18
13912 ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران (سابقه تاریخی، چالش های موجود و راهکارها) 1393/05/01
13792 سیاست های کلی جمعیت (گزارش شماره 1) شناخت «سیاست های کلی جمعیت» با تأکید بر رویکردها و اهداف 1393/04/30
13775 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح مدیریت ادارات کل، شهرستان ها، نواحی و مناطق آموزش و پرورش به صورت هیأت امنایی» 1393/04/17
13771 بررسی کنوانسیون آموزش فنی و حرفه ای 1393/04/16
13632-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می نمایند» (مخصوص صحن علنی) 1393/03/27
13650-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» (مخصوص صحن علنی) 1393/03/26