جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
13632-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می نمایند» (مخصوص صحن علنی) 1393/03/27
13650-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» (مخصوص صحن علنی) 1393/03/26
13852 اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور» 1393/03/25
13737 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح جمعیت و تعالی خانواده» 1393/03/25
13074-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»(مخصوص صحن علنی) 1393/03/24
12794-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کار گروه بین المللی پزشکی نظامی (ICMM)» (مخصوص صحن علنی) 1393/02/30
13662 بررسی وضعیت پیش دبستانی با تأکید بر اسناد قانونی و وظایف سازمان بهزیستی و وزارت آموزش و پرورش 1393/02/29
13650 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» 1393/02/21
13130-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بیمه اجتماعی فراگیر (همگانی)» (مخصوص صحن علنی) 1393/02/16
12837-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تعیین تکلیف دوره های آموزشی تربیت بهورز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»(مخصوص صحن علنی) 1393/02/16