جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
13792 سیاست های کلی جمعیت (گزارش شماره 1) شناخت «سیاست های کلی جمعیت» با تأکید بر رویکردها و اهداف 1393/04/30
13775 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح مدیریت ادارات کل، شهرستان ها، نواحی و مناطق آموزش و پرورش به صورت هیأت امنایی» 1393/04/17
13771 بررسی کنوانسیون آموزش فنی و حرفه ای 1393/04/16
13632-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می نمایند» (مخصوص صحن علنی) 1393/03/27
13650-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» (مخصوص صحن علنی) 1393/03/26
13852 اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور» 1393/03/25
13737 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح جمعیت و تعالی خانواده» 1393/03/25
13074-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»(مخصوص صحن علنی) 1393/03/24
12794-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کار گروه بین المللی پزشکی نظامی (ICMM)» (مخصوص صحن علنی) 1393/02/30
13662 بررسی وضعیت پیش دبستانی با تأکید بر اسناد قانونی و وظایف سازمان بهزیستی و وزارت آموزش و پرورش 1393/02/29