جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
13632 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می نمایند» 1393/02/14
13604 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» 1393/01/31
13600 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران» 1393/01/30
13598 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک بند به ماده (2) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال» 1393/01/30
13591 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش» 1393/01/26
13580 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تبصره ماده (76) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» 1393/01/23
13522 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تأمین نیروی انسانی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور و آموزشکده های زیر مجموعه آن» 1392/11/29
13473 تحلیل مطالعات و تحقیقات انجام شده درخصوص ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی 1392/11/01
13464 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» 1392/11/01
13470 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ارتقای بهره وری در نظام آموزش و پرورش کشور» 1392/10/30