جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15382-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی» 1396/05/21
15484 الزامات و ضرورت های برنامه وزیر آموزش و پرورش (دولت دوازدهم) 1396/05/18
15477 الزامات و ضرورت های برنامه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (دولت دوازدهم) 1396/05/17
15461 نوآوری در نظام های سلامت 1396/05/04
15418 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» 1396/03/28
15161-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» 1396/03/22
15405 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه بازگشایی مدارس» 1396/03/16
15403 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تأمین اجتماعی همگانی» 1396/03/13
15036-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری» 1396/03/02
15382 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی» 1396/03/01