گزارش‌های کارشناسی

جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
13054 بررسی و مقایسه بهره مندی دهک های مختلف هزینه ای از خدمات سلامت در ایران (در قالب هزینه های مصرفی خانوارهای روستایی و شهری) (ویرایش دوم) 1392/05/13
13103 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تبدیل صندوق به سازمان تأمین اجتماعی» 1392/05/05
13101 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» 1392/05/05
13100 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تسهیل اجرای بند (ط) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» 1392/05/05
13099 اظهارنظر کارشناسی: «درباره طرح الحاق رشته بهداشت دهان و پرستاری دندانپزشکی به بهداشتکاران دهان و دندان وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» 1392/05/05
13090 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه ترکیب اعضاء و شرح وظایف شورای عالی بیمه سلامت کشور» 1392/05/01
13086 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح تبصره (2) ماده (39) قانون نظام جامع خدمات رسانی به ایثارگران» 1392/04/31
13081 بررسی و ارزیابی اجمالی وضعیت پیشگیری اولیه از اعتیاد در برنامه چهارم توسعه و ارائه پیشنهاد 1392/04/30
13076 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اصلاح برخی مواد قانون تأمین اجتماعی» 1392/04/29
13074 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» 1392/04/25