جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14383 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ممنوعیت تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی ایران» 1394/05/17
14130-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی» 1394/05/17
14339 بررسی تطبیقی برنامه درسی ملی با سند تحول بنیادین آموزش وپرورش 1394/04/22
14333 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تأسیس صندوق های ذخیره دانشگاهیان وزارتخانه های متولی آموزش عالی» 1394/04/21
14389 اقدام های تقنینی مجلس نهم در حوزه حمایت از محرومان 1394/04/20
14319 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تعیین مدت خدمت اجباری استفاده کنندگان از سهمیه زنان در امتحان دستیاری بین سالهای 1382 تا 1389» 1394/04/08
14390 فعالیت های تقنینی مجلس نهم در حوزه حمایت از ایثارگران 1394/03/23
14282-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه ماده (59) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» (مخصوص صحن علنی) 1394/03/18
14282 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه ماده (59) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» 1394/03/11
14257 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه ماده (7) قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور» 1394/02/27