جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15587 اصلاحات نظام سلامت در تایلند با تأکید بر سیاست های طرح پوشش همگانی 1396/09/13
15573 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ساماندهی اهداء در مراکز درمان ناباروری» 1396/09/12
15609 گاهی بر طراحی و دستاوردهای طرح «قرارداد مبتنی بر عملکرد پزشکی خانواده در ترکیه» 1396/09/11
15575 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 14/7/1380» 1396/09/05
15569 بررسی وضعیت سازمان تأمین اجتماعی و ضرورت اصلاحات بنیادی در آن (علل و اقدامات فوری مورد نیاز) 1396/08/27
15559 معضل هزینه ها در مراقبت های سلامت 1396/08/15
15543 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی ، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» 1396/07/03
15167-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» 1396/07/01
15533 اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح کارآمدسازی و ارتقای مدیریت صندوق های بازنشستگی» 1396/06/15
15528 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح شمول مشاغل سخت و زیان آور در مورد متصدیان تجزیه و توزیع (موزعین) شاغل در شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» 1396/06/13