جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15036 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بین شهری» 1395/07/07
15035 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه دریافت چهاردرصد (%4) حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور از واگذارنده کار به پیمانکار» 1395/07/07
15034 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تعیین تکلیف بیمه اعضای مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز و تحت پوشش قرار گرفتن آنان توسط سازمان تأمین اجتماعی» 1395/07/07
14923-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1395/07/06
13650-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1395/07/04
14998 «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامـه ششـم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) ـ ویرایش جدید» (گروه آموزش عالی و پژوهش) 1395/06/21
14985 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن فرهنگستان ها و مجامع علمی آسیا» 1395/06/08
12521-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح دو فوریتی استفساریه تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»(اعاده شده شورای نگهبان) 1395/06/06
14976 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح تبصره (10) ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» 1395/06/03
14959 «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامـه ششـم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) ـ ویرایش جدید» (حوزه رفاه و تأمین اجتماعی) 1395/05/26