جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15057 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح انتخاب رؤسای بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط جامعه هدف» 1395/07/14
15044 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حق التدریس استخدامی در آموزش و پرورش 1395/07/11
15146 «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) ـ ویرایش جدید» (حوزه آموزش های فنی وحرفه ای) 1395/07/10
15145 گزارش ارزیابی لایحه برنامه ششم توسعه از حیث انطباق با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی و کارآیی راه حل ها و اقدامات پیشنهادی (بخش آموزش عالی) 1395/07/10
15144 اظهارنظر کارشناسی درخصوص مواد مرتبط با حوزه آسیب های اجتماعی در لایحه برنامه ششم 1395-1399 1395/07/10
15039 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ساماندهی اتباع بیگانه» 1395/07/08
15038 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بیمه مؤسسان و مدیران آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد» 1395/07/07
15036 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بین شهری» 1395/07/07
15035 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه دریافت چهاردرصد (%4) حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور از واگذارنده کار به پیمانکار» 1395/07/07
15034 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تعیین تکلیف بیمه اعضای مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز و تحت پوشش قرار گرفتن آنان توسط سازمان تأمین اجتماعی» 1395/07/07