جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14134 بررسی احکام ماده واحده لایحه بودجه 1394 درخصوص توسعه روستایی و عشایری 1393/11/07
14130 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی» 1393/11/04
14088 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 42. آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 1393/10/06
14083 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 38. بخش رفاه و تأمین اجتماعی 1393/10/06
14072 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 26. بخش سلامت 1393/10/01
14059 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 15. بخش آموزش و پرورش 1393/09/29
14029 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه یا وابسته به آنها» 1393/09/12
14005 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به قانون محل مطب پزشکان» 1393/09/02
14004 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی وحرفه ای و مهارتی» 1393/09/01
139345-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش وپرورش» 1393/08/18