جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14596 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تأدیه بدهی های قانونی دولت به تأمین اجتماعی» 1394/09/28
14589 بررسی وضعیت طرد اجتماعی معلولین 1394/09/28
14584 بایسته ها و الزام های حمایت های اجتماعی در تدوین برنامه ششم 1394/09/23
14575 تحلیلی بر بودجه وزارت آموزش و پرورش در برنامه پنجم توسعه و ارائه راهبردهای اصلاحی 1394/09/16
14572 بررسی جایگاه و عملکرد آموزش و پرورش در برنامه های توسعه 1394/09/15
14581 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی» 1394/09/14
14567 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه قانون الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» 1394/09/14
14547 نگاهی به مشارکت بخش خصوصی و دولتی در بخش بیمارستانی با تأکید بر بیمارستان های زنجیره ای 1394/09/07
14534 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» 1394/08/30
14004-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی» 1394/08/23