جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15289 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور» 1395/11/12
15282 «طرح الحاق یک تبصره به ماده (23) قانون شوراهای حل اختلاف» 1395/11/10
15150-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (الف) ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری» 1395/11/09
15044-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» 1395/11/09
15276 ارزیابی کارشناسی ماده (88) لایحه برنامه ششم توسعه، مصوب صحن مجلس شورای اسلامی با رویکرد سلامت و آسیب های اجتماعی 1395/10/22
15236 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 28. بخش بهداشت و درمان 1395/09/24
15223 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور26. بخش بیمه های اجتماعی 1395/09/24
15222 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 27. بودجه اعتبارات دستگاه های حمایتی و امدادی 1395/09/24
15221 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور24. بخش آموزش و پرورش 1395/09/24
15220 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 25. آموزش عالی تحقیقات و فناوری 1395/09/24