جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
13302 دانشگاه کارآفرین: ضرورت، ویژگی ها و الزامات 1392/08/18
13299 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و الحاق یک تبصره به آن» 1392/08/15
13298 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه بند (3) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری» 1392/08/15
12556-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی»(اعاده شده از شورای نگهبان) 1392/08/13
12717-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تسری قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارکنان سازمان بهزیستی کشور» 1392/07/30
13242 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (6) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» 1392/07/16
13224 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» (مخصوص صحن علنی) 1392/07/10
13215 بیمه قراردادهای پژوهشی مبانی و احکام قانونی، رویه های جاری 1392/07/08
13211 بررسی میزان حقوق بازنشستگی اعضای هیئت علمی در فاصله سال های 1382 تا 1392 1392/07/06
13210 تشکیل نظام آمارشناسی ایران؛ لوازم و ضرورت ها 1392/07/06