جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15150 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (الف) ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری» 1395/09/01
15131 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه استخدامی شهرداری ها» 1395/08/23
15116 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی» 1395/08/18
15155 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح واگذاری خدمات حمایتی به کمیته امداد امام خمینی (ره) و خدمات توانبخشی به سازمان بهزیستی» 1395/08/02
13632-3 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می نمایند» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1395/08/01
13632-3 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می نمایند» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1395/08/01
15075 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از معلولان و سالمندان در عبور و مرور» 1395/07/26
15074 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ـ مصوب 1373» 1395/07/26
15065 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه درخصوص تأمین اجتماعی» 1395/07/24
14985-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن فرهنگستان ها و مجامع علمی آسیا» 1395/07/24