جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14581 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی» 1394/09/14
14567 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه قانون الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» 1394/09/14
14547 نگاهی به مشارکت بخش خصوصی و دولتی در بخش بیمارستانی با تأکید بر بیمارستان های زنجیره ای 1394/09/07
14534 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» 1394/08/30
14004-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی» 1394/08/23
14521 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح واگذاری خدمات حمایتی به کمیته امداد امام خمینی (ره) و خدمات توانبخشی به سازمان بهزیستی» 1394/08/20
14464-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تعیین تکلیف بیمه اعضای مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز و تحت پوشش قرار گرفتن آنان توسط سازمان تأمین اجتماعی» 1394/08/11
14489 بررسی تطبیقی احکام برنامه پنجم توسعه و چالش های نظام علم و فناوری (1) 1394/07/29
14492 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه دریافت چهار درصد (4%) حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور از واگذارنده کار به پیمانکار» 1394/07/28
14493 ترجمه «توصیه نامه های سازمان جهانی کار و یونسکو» و نکاتی پیرامون توصیه نامه ها 1394/07/27