جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15887 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (1) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» 1397/03/19
15886 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری» 1397/03/19
15825-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (الف) ماده (90) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» 1397/03/19
13940-8 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای» (اعاده شده از شورای نگهبان) (3) 1397/03/19
13632-4 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می نمایند» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1397/03/19
15880 آینده پژوهی فرانسه 1397/03/13
15878 بررسی چالش های معدن کاری زغال سنگ ایران 1397/03/09
15877 بررسی قوانین حفاظت از داده های کاربران در کشورهای منتخب 1397/03/09
15876 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ساماندهی بازار خودرو» 1397/03/09
15875 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح دائمی شدن قانون استخدامی ناجا» 1397/03/08