جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16412 گزارش فراتحلیل (2) چالش های حمل ونقل حوزه ریلی 1398/02/08
16411 گزارش فراتحلیل (1) حمل و نقل جاده ای 1398/02/08
16409 سیاستگذاری هوشمندانه شهرداری ها برای فروشندگان کم سرمایه و دســتفروشان گزارش نظارتی ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار 1398/02/08
16408 ارزیابی جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در سال 2018 (با تمرکز بر نهادها و هزینه مبادله) 1398/02/08
15491-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه حمایت از محیط بانان و جنگل بانان» 1398/02/07
16407 اعتبارات مربوط به توانمندسازی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در لایحه بودجه سال 1398 (بند «ب» تبصره «16») 1398/01/31
16406 ارزیابی سیاست افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در قانون بودجه سال 1398 کل کشور «جزء «1» بند «الف» و بند «6» الحاقی تبصره «12» ماده واحده» 1398/01/31
16403 پیشنهاد اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در راستای شفافیت آرای نمایندگان 1398/01/31
16401 ساختار و اجزای تحریم های ایران (ویرایش 1) 1398/01/31
16400 پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری 3. تابستان 1397 1398/01/31