جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16248 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 31. تبصره «10» بند «الف» - هدفمند کردن عوارض شرکت های بیمه 1397/10/20
16247 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 30. بند «ج» تبصره «6» - ساماندهی معافیت های گمرکی 1397/10/20
16244 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 19. نهادهای دینی و تبلیغی 1397/10/19
16243 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 18. حوزه رسانه و ارتباطات جمعی (صداوسیما، شورای نظارت، خبرگزاری جمهوری اسلامی و ...) 1397/10/19
16242 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 17. وزارت امور خارجه 1397/10/19
16240 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 16. بخش هواشناسی 1397/10/19
16222 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 4. تحلیلی بر مصارف بودجه (ویرایش اول) 1397/10/19
16221 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 3. منابع بودجه (ویرایش اول) 1397/10/19
16239 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 13. بخش مسکن و شهرسازی 1397/10/18
16237 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 11. افزایش پنجاه درصدی میزان جزاهای نقدی قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ردیف نخست جدول شماره 16 لایحه بودجه سال 1398 کل کشور) 1397/10/17