جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15692 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 56. درآمدهای مالیاتی (ویرایش اول) 1396/10/12
15690-1 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 50. بخش حمل ونقل 1396/10/12
15686 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 55. تعرفه های خدمات قضائی (تعیین میزان جزای نقدی) موضوع جدول شماره (16) ردیف (30) 1396/10/12
15685 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 54. جزء (2) بند (الف) تبصره (11): «معافیت دولت از هزینه دادرسی» 1396/10/12
15683 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 51. تبصره (13) «درآمدهای اختصاصی قانون جامع حدنگار» 1396/10/12
15681 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 49. الزامات بهبود محیط کسب وکار 1396/10/12
15680 5. دلایل تشکیل سازمان عمران و توسعه روستایی و عشایری ذیل وزارت جهاد کشاورزی چیست؟ (گزارش موردی درخصوص طرح جامع عمران و توسعه روستایی) 1396/10/12
15679 2. شرح وظایف مستقیم و غیرمستقیم سازمان عمران و توسعه روستایی و عشایری (گزارش موردی درخصوص طرح جامع عمران و توسعه روستایی) 1396/10/12
15677 4. چرا نمی‏ توان سازمان عمران و توسعه روستایی و عشایری را صرفاً به‏ عنوان معاونت ریاست‏ جمهوری تشکیل داد؟ (گزارش موردی درخصوص طرح جامع عمران و توسعه روستایی) 1396/10/12
15671 بررسی لایحه بودجه سال1397 کل کشور 42. وزارت کشور 1396/10/12