جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16333 بررسی عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی بر اساس راهبردهای کلان و برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور 1397/12/06
16338 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1398 کل کشور بند «هـ» تبصره یک ماده واحده 1397/12/05
16337 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1398 کل کشور بخش حمل ونقل درون شهری 1397/12/05
16336 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1398 کل کشور بخش آب 1397/12/05
16335 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1398 کل کشور تبصره «16» و بندهای الحاقی 1397/12/05
16334 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1398 کل کشور بخش محیط زیست 1397/12/05
16332 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح تبصره ماده (61) قانون مدیریت خدمات کشوری» 1397/12/04
16331 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح به کارگیری نیرو در پست های بلاتصدی ادارات در استان های مرزی» 1397/12/04
16330 رویکردهای اتحادیه اروپا در قبال برجام پس از ثبت سازوکار تبادل مالی با جمهوری اسلامی ایران 1397/12/04
16329 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1398 کل کشور بند الحاقی «4» به تبصره «6» و بند الحاقی «3» به تبصره «16» (شفافیت اقتصادی با استفاده از اطلاعات بانکی) 1397/12/04