جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16036 پیش نویس طرح اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران 1397/07/02
16077 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» 1397/07/01
16076 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» 1397/07/01
16075 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل وزارتخانه های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی»» 1397/07/01
15727-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح تعطیلات رسمی» 1397/07/01
16074 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1397 کل کشور» 1397/06/31
16068 چگونه بوروکراسی ناکارآمد مانع اجرای قانون می شود؟ بررسی موردی الکترونیکی کردن فرایند تجارت فرامرزی در ایران 1397/06/31
15847-4 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری» 5. فصل سوم ـ حقوق مردم 1397/06/31
12521-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1397/06/31
16072 سیاست خارجی در دوره پسابرجام؛ 7. ملاحظات و الزامات در روابط با ترکیه 1397/06/27