جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16253 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 24. بخش آب 1397/10/20
16064 بررسی چالش های زیست محیطی و اجتماعی معدن بوکسیت تاش 1397/06/25
15509 بررسی عملکرد وزارت نیرو در دولت یازدهم 1396/06/07
15085 «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامـه ششـم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) ـ ویرایش جدید» (ارزیابی بخش های پیشرو از منظر رشد، اشتغال، انرژی و محیط زیست) 1395/07/28
14637 نقش سند فناوری های راهبردی آب در رفع چالش های بخش آب کشور 1394/10/23
7264 درباره لایحه بودجه سال 1384 کل کشور (22) نگاهی به اعتبارات بخش آب 1383/11/01