جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14796 رشد صنعتی و چالش اشتغال در اقتصاد ایران 1395/02/07
14294 تحلیل وضعیت اقتصاد کلان ایران در سال 1393 1394/03/22
14168 تحلیلی بر چالش های اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی 1393/11/28
13861 بررسی و تحلیل بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود (ویرایش اول) 1393/06/05
12444 نمای کلی گزارش توسعه جهانی 2011 مناقشه، امنیت و توسعه 1391/04/14
12222 ملاحظات سیاستگذاری فرهنگی نسل جوان 3. مفهوم «جوانی» 1390/11/16
12062 بررسی سیاست های جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اشتغال زنان و تکریم خانه داری 1390/09/05
10965 بررسی قوانین و مقررات مربوط به اشتغال زنان 1390/05/19
10827 اشتغال و اشتغال زایی در اقتصاد کلان ایران «مفاهیم، دلالت ها و سیاست های مرتبط» 1390/03/17
10713 درباره لایحه بودجه سال 1390 کل کشور 37. مواد مرتبط با اشتغال و کار آفرینی در تطبیق با اسناد بالا دستی با نگاهی به تغییر و تحولات بازار کار کشور 1389/12/12