جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14978 با نمایندگان در مجلس دهم 32. بیکاری، اشتغال و بازار کار 1395/06/07
14940 ارزیابی پتانسیل اشتغالزایی در بخش صنعت ایران 1395/05/20
14902 موانع محیطی تأسیس و رشد کسب وکارهای خرد در تهران 1395/04/09
14796 رشد صنعتی و چالش اشتغال در اقتصاد ایران 1395/02/07
14294 تحلیل وضعیت اقتصاد کلان ایران در سال 1393 1394/03/22
14168 تحلیلی بر چالش های اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی 1393/11/28
13861 بررسی و تحلیل بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود (ویرایش اول) 1393/06/05
12444 نمای کلی گزارش توسعه جهانی 2011 مناقشه، امنیت و توسعه 1391/04/14
12222 ملاحظات سیاستگذاری فرهنگی نسل جوان 3. مفهوم «جوانی» 1390/11/16
12062 بررسی سیاست های جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اشتغال زنان و تکریم خانه داری 1390/09/05