جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
12219 با نمایندگان مردم در مجلس نهم 40. آشنایی با قوانین و مقررات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1390/12/17
12244 با نمایندگان مردم در مجلس نهم 41. آشنایی با بخش کشاورزی و آب 1390/12/01
12199 با نمایندگان مردم در مجلس نهم 39. آشنایی با حقوق مجلس در بررسی و رأی به بودجه دولت 1390/11/03
12198 با نمایندگان مردم در مجلس نهم 14. آشنایی اجمالی با حوزه های رفاه و تأمین اجتماعی، روابط کار و امور استخدامی 1390/11/03
12156 با نمایندگان مردم در مجلس نهم 38. آشنایی با نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه 1390/11/03
12155 با نمایندگان مردم در مجلس نهم 37. مروری اجمالی بر حوزه فرهنگ و چالش های پیش روی آن 1390/11/03
12154 با نمایندگان مردم در مجلس نهم 36. آشنایی با تورم 1390/11/03
12153 با نمایندگان مردم در مجلس نهم 35. آشنایی با مفهوم تنظیم بازار کالا و خدمات 1390/11/03
12152 با نمایندگان مردم در مجلس نهم 34. اشتغال و بیکاری در اقتصاد کلان ایران «تبیین مفاهیم، دلالت ها و سیاست های بازار کار» 1390/11/03
12151 با نمایندگان مردم در مجلس نهم 33. جایگاه ولی فقیه در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 1390/11/03