جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
13393 بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور 14. وزارت کشور 1392/10/01
13389 بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور 12. وزارت امور خارجه 1392/10/01
12923 بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 49. بیمه های تجاری 1392/01/26
12909 بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 44. اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی 1391/12/27
12879 بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 17. بخش کشاورزی 1391/12/20
12869 بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 12. بخش محیط زیست 1391/12/20
12804 بررسی عوامل تعیین کننده نرخ ارز تعادلی و ریشه یابی تحولات اخیر بازار ارز در اقتصاد ایران 1391/11/18
12322 درباره لایحه بودجه سال 1391 کل کشور 53. پیش بینی عملکرد بودجه سال 1391 و اثر آن بر اقتصاد ملی 1391/01/14
12312 بررسی لایحه بودجه سال 1391 کل کشور 52. اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی 1390/12/27
12291 بررسی لایحه بودجه سال 1391 کل کشور 47. از منظر حقوقی 1390/12/15