جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14239 زیست فناوری از دیدگاه سیاست ها، قوانین و مقررات 1394/02/14
14148 درباره سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 6. شاخص های ارزیابی تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (ویرایش اول) 1393/11/13
14118 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 55. از منظر اقتصادکلان 1393/10/28
14097 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 50. افزایش سرمایه بانک های دولتی 1393/10/07
14073 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 29. بخش کشاورزی 1393/10/01
14053 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 8. بخش محیط زیست 1393/09/27
13393 بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور 14. وزارت کشور 1392/10/01
13389 بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور 12. وزارت امور خارجه 1392/10/01
12923 بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 49. بیمه های تجاری 1392/01/26
12909 بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 44. اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی 1391/12/27