جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
1105 درباره بندهای (الف) و (د) تبصره 13 لایحه بودجه: از سری گزارش های بودجه 75- شماره (28) 1384/10/01
2316 بعضی از مغایرت های قانون بودجه سال های 74 و 75 با قانون برنامه دوم 1376/01/01
1088 وضعیت بهداشت و درمان در لایحه بودجه 75: از سری گزارش های بودجه 75 - شماره (21) 1374/10/01
1087 آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال 1375: از سری گزارش های بودجه 75 - شماره (19) 1374/10/01
1074 سایر درآمدهای دولت در لایحه بودجه 75: از سری گزارش های بودجه 75 - شماره (22) 1374/10/01
1073 نرخ دلار در برابر سایر ارزها و تأثیر آن بر تجارت خارجی و قدرت خرید کشور: از سری گزارش های بودجه 75 - شماره (9) 1374/10/01
1080 بررسی آثار لایحه بودجه 75 بر شاخص های کلان اقتصادی: از سری گزارش های بودجه 75 - شماره (7) 1374/09/01
1079 بازتاب های اداری - تشکیلاتی در لایحه بودجه 75: از سری گزارش های بودجه 75 - شماره (16) 1374/09/01
1076 نقدی بر اطلاعات بودجه شرکت مخابرات در سال 75: از سری گزارش های بودجه 75 - شماره (27) 1374/09/01
1056 بازنمایی دریافتی های دولت در لایحه بودجه 1375 ( الگوی جدید): از سری گزارش های بودجه 75- شماره (17) 1374/09/01