جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
6067 جداول و شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در قانون بودجه 1379 1389/02/13
5805 بازنمایی دریافت های دولت در بودجه عمومی لایحه بودجه 1379 (الگوی جدید) 1379/11/01
5635 آشنایی با بودجه دولت ( با تأکید بربودجه عمومی دولت درسال 1379) 1379/09/01
5400 تحلیلی بر بودجه شرکت ملی نفت ایران وشرکت های تابعه آن ـ درباره لایحه بودجه 1379: شماره (28) 1378/12/01
5386 تحلیلی بر بودجه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی و شرکت های تابعه آن ـ درباره لایحه بودجه 1379: شماره (29) 1378/12/01
5302 تغییرات در سیاست های کلی لایحه بودجه بخش انرژی، تحلیلی بر جداول بودجه ای شرکت های بخش نفت و گاز کشوردر لایحه بودجه 1378/12/01
5376 پیشنهادی برای بازنمایی میزان مالکیت دولتی در بودجه ـ درباره لایحه بودجه 1379: شماره (81) 1378/11/01
5375 پیشنهادی برای بازنمایی دامنه حضور دولت در اقتصاد ملی از طریق بودجه ـ درباره لایحه بودجه 1379: شماره (82) 1378/11/01
5326 پیشنهادی برای نمایش خلاصه جریان های ورودی و خروجی در بودجه دولت ـ درباره لایحه بودجه 1379: شماره (19) 1378/11/01
5307 متغیرهای پولی و نظام بانکی در لایحه بودجه ـ درباره لایحه بودجه 1379: شماره (79) 1378/11/01