جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14037 بررسی نقش سرمایه اجتماعی در بهبود محیط کسب وکار ایران (با تأکید بر نقش قوه مقننه) 1393/09/18
13943 گزارش نظارتی درباره اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار (مصوب 16/11/1390) 1393/09/17
13515 ماهیت قانون (1) (تحولات مفهوم قانون) 1392/11/26
13162 مطالعه تطبیقی ابزارهای قانونگذاری 1392/06/04
13159 ارزیابی پیش نویس قوانین در هلند 1392/05/29
13152 عملکرد کشورهای موفق در بهبود رتبه پرداخت مالیات در گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی 1392/05/26
13064 سیاستگذاری عمومی و سیاست پژوهی چیستی سیاستگذاری عمومی 1392/04/23
13002 اولویت قانونگذاری از طریق لایحه یا طرح؟ بررسی آماری نقش قوای مجریه و مقننه در ابتکار قانونگذاری 1392/03/19
12823 مقرراتگذاری بهتر برای رشد 1391/11/29
12450 آسیب شناسی ارزیابی اجرای قانون بررسی موردی ارزیابی های انجام شده توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم 1391/04/26