لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

طرح‌ها و لوایح

جدیدترین قوانین

  1. 1395/08/26 تمدید اعتبار آییننامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه٬ مساجد٬ حسینیه ها٬ تکایا٬ ...
  2. 1395/08/23 اصلاح بند (۵) تصویب نامه شماره ۲۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲
  3. 1395/08/26 تصویب نامه در خصوص تعیین وزارت صنعت٬ معدن و تجارت به عنوان دستگاه مسئول ...

دستور هفتگی

  1. 1-20 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1395/9/21 الی چهار شنبه 1395/9/24
  2. 1-19 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1395/9/14 الی چهار شنبه 1395/9/17
  3. 1-18 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه 1395/9/2 و چهار شنبه 1395/9/3

دستور کمیسیون

  1. 1-17 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1395/9/20 لغایت چهارشنبه 1395/9/24
  2. 1-16 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1395/9/13 لغایت چهارشنبه 1395/9/17
  3. 1-15 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از روز دوشنبه 1395/9/1 لغایت چهارشنبه 1395/9/3