لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

طرح‌ها و لوایح

جدیدترین قوانین

  1. 1396/10/17 اصلاحیه روزنامه رسمی کشور در خصوص قانون الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون ...
  2. 1396/10/20 اصلاح تصویب نامه شماره ۶۱۹۷۷/ت۵۲۰۵۴هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷
  3. 1396/10/20 اصلاح تصمیم نامه شماره ۲۲۴۷۰/ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۱۳۹۰/۲/۴

دستور هفتگی

  1. 2-60 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1396/11/1 الی چهارشنبه 1396/11/4
  2. 2-59 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1396/10/24 الی چهارشنبه 1396/10/27
  3. 2-58 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1396/10/3 الی چهارشنبه 1396/10/6

دستور کمیسیون

  1. 2-52 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از شنبه 1396/10/30لغایت چهارشنبه 1396/11/4
  2. 2-51 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از شنبه 1396/10/23لغایت چهارشنبه 1396/10/27
  3. 2-50 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از شنبه 1396/10/16لغایت چهارشنبه 1396/10/20