لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

طرح‌ها و لوایح

جدیدترین قوانین

  1. 1395/03/03 «قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور»
  2. 1395/04/02 بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۸۷۷۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعطای مرخصی ...
  3. 1395/01/24 رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع ...

دستور هفتگی

  1. 1-5 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 1395/4/13 وسه شنبه 1395/4/15
  2. 1-4 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی روزیکشنبه 1395/3/30 و سه شنبه 1395/4/1
  3. 1-3 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1395/3/23 لغایت سه شنبه 1395/3/25

دستور کمیسیون

  1. 1-2 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1395/4/12 لغایت سه شنبه 1395/4/15
  2. 1-1 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1395/3/30 لغایت دوشنبه 1395/3/31
  3. 4-132 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه1395/2/25لغایت چهارشنبه1395/2/29