لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

طرح‌ها و لوایح

جدیدترین قوانین

  1. 1396/01/28 بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۷۸۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «یکنواخت سازی در ...
  2. 1395/12/17 رأی شماره ۱۳۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به شکایت علیه ...
  3. 1396/01/23 نظریه فقهای شورای نگهبان راجع به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف ...

دستور هفتگی

  1. 1-35 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه 1396/2/3 و دوشنبه 1396/2/4
  2. 1-34 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1396/1/27لغایت چهار شنبه 1396/1/30
  3. 1-33 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 1396/1/20 و دوشنبه 1396/1/21

دستور کمیسیون

  1. 1-26 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1396/2/2لغایت چهارشنبه 1396/2/6
  2. 1-25 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1396/1/26لغایت چهارشنبه 1396/1/30
  3. 1-24 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1396/1/19 لغایت چهارشنبه 1396/1/23