لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

طرح‌ها و لوایح

جدیدترین قوانین

  1. 1397/12/15 تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای جوادیه الهیه در دهستان بهرمان بخش نوق ...
  2. 1397/12/15 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان بم استان کرمان
  3. 1397/12/15 تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای ده‏کهان دهستان ده‏کهان بخش مرکزی شهرستان کهنوج در ...

دستور هفتگی

  1. 3-106 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1398/1/18 الی سه شنبه 1398/1/20
  2. 3-105 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1397/12/26 الی دو شنبه 1397/12/27
  3. 3-104 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1397/12/19 الی سه شنبه 1397/12/21

دستور کمیسیون

  1. 3-89 دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1397/12/25 لغایت سه شنبه 1397/12/28
  2. 3-88 دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1397/12/18 لغایت چهارشنبه 1397/12/22
  3. 3-87 دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1397/12/11 لغایت چهارشنبه 1397/12/15