لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

طرح‌ها و لوایح

جدیدترین قوانین

  1. 1395/12/18 بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۸۷۳۳/۱۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به ...
  2. 1395/12/02 تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی
  3. 1395/12/15 تصویب نامه در خصوص لغو واگذاری جمعاً چهل درصد (۴۰%) سهام شرکت هواپیمایی جمهوری ...

دستور هفتگی

  1. 1-31 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1395/12/22 تا چهارشنبه 1395/12/25
  2. 1-30 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1395/12/14 لغایت یکشنبه 1395/12/15
  3. 1-29 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1395/12/7لغایت چهارشنبه 1395/12/11

دستور کمیسیون

  1. 1-22 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1395/12/21 لغایت چهارشنبه 1395/12/25
  2. 1-21 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1395/11/30لغایت چهار شنبه 1395/12/4
  3. 1-20 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1395/11/23 لغایت چهارشنبه 1395/11/27