لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

 1. 1393/08/27 هفته نامه تحولات انرژی (70)
 2. 1393/08/27 ارزیابی عملکرد شرکت ملی گاز ایران طی سال های 1390-1391 (دو سال اول برنامه ...
 3. 1393/08/26 گزارش ماهنامه اوپک (نوامبر 2014)

طرح‌ها و لوایح

 1. 527 - 1393/08/20 لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی جاسک در استان هرمزگان و منطقه ویژه اقتصادی ...
 2. 526 - 1393/08/20 طرح اصلاح ماده (56) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
 3. 525 - 1393/08/20 طرح استفساریه تعیین مدت خدمت اجباری استفاده کنندگان از سهمیه زنان در امتحان دستیاری ...

جدیدترین قوانین

 1. 1393/06/19 تصویب نامه درخصوص الحاق رؤسای سازمان ملی استاندارد ایران و اتاق اصناف ایران به ...
 2. 1393/06/16 تصویب نامه درخصوص تسویه بدهی های قانونی وزارت راه و شهرسازی
 3. 1393/06/09 تصویب نامه درخصوص تعیین بانک های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح ...

دستور هفتگی

 1. 3-94 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روزیکشنبه 1393/09/02 لغایت چهارشنبه 1393/09/05
 2. 3-93 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روزیکشنبه 1393/08/25 لغایت چهارشنبه 1393/08/28
 3. 3-92 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روزیکشنبه 1393/08/18 لغایت چهارشنبه 1393/08/21

دستور کمیسیون

 1. 3-87 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1393/09/02 لغایت چهارشنبه 1393/09/05
 2. 3-86 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1393/08/24 لغایت چهارشنبه 1393/08/28
 3. 3-85 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1393/08/17 لغایت چهارشنبه 1393/08/21