لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

 1. 1393/06/02 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه یادداشت تفاهم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و ...
 2. 1393/06/02 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق تبصره به ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری ...
 3. 1393/06/01 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح یک فوریتی الحاق سه بند به مواد (2) و (4) ...

طرح‌ها و لوایح

 1. 505 - 1393/06/04 طرح برداشت پانصد میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه بانک ...
 2. 504 - 1393/06/04 طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی و حذف ماده ...
 3. 503 - 1393/06/02 طرح الزام سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از ...

جدیدترین قوانین

 1. 1393/05/19 تصویب نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی جو
 2. 1393/05/25 اصلاح تبصره اصلاحی ماده (۱) تصویب نامه شماره ۱۲۴۶۱۰/ت۴۴۵۴۷ک مورخ ۶/۶/۱۳۸۹
 3. 1392/10/22 لغو تصمیم نامه شماره ۳۷۷۹۲/۴۳۹۳۴ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۹

دستور هفتگی

 1. 3-86 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روزیکشنبه 1393/06/2 لغایت چهارشنبه 1393/06/05
 2. 3-85 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روزیکشنبه 1393/05/26 لغایت چهارشنبه 1393/05/29
 3. 3-84 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روزیکشنبه 1393/05/19 لغایت چهارشنبه 1393/05/22

دستور کمیسیون

 1. 3-79 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1393/06/01 لغایت چهارشنبه 1393/06/05
 2. 3-78 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1393/05/25 لغایت چهارشنبه 1393/05/29
 3. 3-77 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1393/05/18 لغایت چهارشنبه 1393/05/22