لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

 1. 1393/07/01 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (3) قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو ...
 2. 1393/07/01 هفته نامه تحولات انرژی (65)
 3. 1393/07/01 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح تبصره (1) ماده (5) قانون حمایت از شرکتها و ...

طرح‌ها و لوایح

 1. 510 - 1393/07/06 طرح استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین ...
 2. 508 - 1393/07/01 طرح اصلاح موادی از وظایف دیوان محاسبات کشور
 3. 507 - 1393/06/30 لایحه شوراهای حل اختلاف

جدیدترین قوانین

 1. 1393/06/18 دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات ...
 2. 1393/06/09 تصویب نامه در خصوص پرداخت تسهیلات بانکی به آسیب دیدگان ناشی از زلزله استان ...
 3. 1393/06/03 رأی شماره ۹۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری ...

دستور هفتگی

 1. 3-88 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روزیکشنبه 1393/07/06 لغایت چهارشنبه 1393/07/09
 2. 3-87 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روزیکشنبه 1393/06/30 لغایت چهارشنبه 1393/07/02
 3. 3-86 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روزیکشنبه 1393/06/2 لغایت چهارشنبه 1393/06/05

دستور کمیسیون

 1. 3-81 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1393/07/05 لغایت چهارشنبه 1393/07/09
 2. 3-80 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1393/06/29 لغایت چهارشنبه 1393/07/02
 3. 3-79 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1393/06/01 لغایت چهارشنبه 1393/06/05