لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

 1. 1393/08/03 خلاصه گزارش عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 1391
 2. 1393/08/03 تحلیلی مختصر درباره متغیرهای پولی طی سال های 1391 - خرداد 1393
 3. 1393/08/03 خلاصه گزارش «راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی 8. ...

طرح‌ها و لوایح

 1. 520 - 1393/08/04 لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
 2. 519 - 1393/08/04 طرح دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده با اصلاحات موادی از آن
 3. 518 - 1393/08/04 طرح بهینه سازی مصرف آب شرب

جدیدترین قوانین

 1. 1393/06/19 اصلاح تصویب نامه شماره ۳۹۹۱۱/ت۵۰۰۶۸هـ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳
 2. 1393/06/18 دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات ...
 3. 1393/06/09 تصویب نامه در خصوص پرداخت تسهیلات بانکی به آسیب دیدگان ناشی از زلزله استان ...

دستور هفتگی

 1. 3-91 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روزیکشنبه 1393/08/04 لغایت چهارشنبه 1393/08/07
 2. 3-90 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روزیکشنبه 1393/07/27 لغایت چهارشنبه 1393/07/30
 3. 3-89 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روزسه شنبه 1393/07/15 لغایت چهارشنبه 1393/07/16

دستور کمیسیون

 1. 3-84 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1393/08/03 لغایت چهارشنبه 1393/08/07
 2. 3-83 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1393/07/26 لغایت چهارشنبه 1393/07/30
 3. 3-82 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1393/07/12 لغایت چهارشنبه 1393/07/16