لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

طرح‌ها و لوایح

جدیدترین قوانین

  1. 1397/03/13 دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی
  2. 1397/03/20 آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل ...
  3. 1397/02/22 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و ...

دستور هفتگی

  1. 3-77 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 1397/4/3 الی چهارشنبه 1397/4/6
  2. 3-76 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه 1397/3/29وچهارشنبه 1397/3/30
  3. 3-75 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1397/3/20 لغایت چهارشنبه 1397/3/23

دستور کمیسیون

  1. 3-64 دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1397/4/2 لغایت چهارشنبه 1397/4/6
  2. 3-63 دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز یکشنبه 1397/3/27 لغایت چهارشنبه 1397/3/30
  3. 3-62 دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1397/3/19 لغایت چهارشنبه 1397/3/23