لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

طرح‌ها و لوایح

جدیدترین قوانین

  1. 1398/02/22 آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸
  2. 1398/02/22 آیین­نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸
  3. 1398/02/22 اصلاح تصویب­نامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

دستور هفتگی

  1. 3-112 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1398/3/4 الی یکشنبه 1398/3/5
  2. 3-111 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1398/2/29 الی سه شنبه 1398/2/31
  3. 3-110 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1398/2/22 الی سه شنبه 1398/2/24

دستور کمیسیون

  1. 3-96 دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1398/3/4 لغایت یکشنبه 1398/3/5
  2. 3-95 دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1398/2/28 لغایت چهارشنبه 1398/3/1
  3. 3-94 دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1398/2/21 لغایت چهارشنبه 1398/2/25