لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

طرح‌ها و لوایح

جدیدترین قوانین

  1. 1395/04/09 اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
  2. 1395/12/26 « اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران ـ ابلاغی به ...
  3. 1394/12/01 «منشورحقوق شهروندی»

دستور هفتگی

  1. 1-7 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 1395/4/27 و چهارشنبه 1395/4/30
  2. 1-6 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه 1395/4/22 و چهارشنبه 1395/4/23
  3. 1-5 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 1395/4/13 وسه شنبه 1395/4/15

دستور کمیسیون

  1. 1-4 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1395/4/26 لغایت چهارشنبه 1395/4/30
  2. 1-3 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از روزدو شنبه 1395/4/21 لغایت چهار شنبه 13995/4/23
  3. 1-2 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1395/4/12 لغایت سه شنبه 1395/4/15