لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

طرح‌ها و لوایح

جدیدترین قوانین

  1. 1396/03/23 بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۲۰۲۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «چگونگی رسیدگی به شکایات ...
  2. 1396/03/21 بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۱۶۹۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «اعطای مرخصی به زندانیان ...
  3. 1396/03/07 تصویب نامه در خصوص اقدام کارخانجات آردسازی سراسر کشور نسبت به خرید گندم موردنیاز ...

دستور هفتگی

  1. 2-40 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه 1396/3/21 الی سه شنبه 1396/3/23
  2. 2-39 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی روزهای سه شنبه 1396/3/16 و چهارشنبه 1396/3/17
  3. 1-38 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه 1396/3/7سه شنبه 1396/3/9وچهارشنبه 1396/3/10

دستور کمیسیون

  1. 2-31 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از یکشنبه 1396/3/21 لغایت سه شنبه 1396/3/23
  2. 2-30 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی شنبه 1396/3/13 لغایت چهارشنبه 1396/3/17
  3. 1-29 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی شنبه 1396/3/6لغایت چهارشنبه 1396/3/10