لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

 1. 1393/07/26 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از تولید ملی در شرایط ویژه اقتصادی کشور و ...
 2. 1393/07/26 تحلیل سیاسی هفته (109) تحلیلی بر بحران کوبانی (اصلاحی)
 3. 1393/07/26 گزارش الزامات تشکیل نظام آموزش و تربیت فنی وحرفه ای

طرح‌ها و لوایح

 1. 517 - 1393/07/27 طرح اصلاح ماده (180) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ...
 2. 516 - 1393/07/16 طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب
 3. 515 - 1393/07/16 طرح پرداخت حق فوق العاده ماموریت سفرهای خارج از کشور مقامات و کارکنان دولت

جدیدترین قوانین

 1. 1393/06/19 اصلاح تصویب نامه شماره ۳۹۹۱۱/ت۵۰۰۶۸هـ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳
 2. 1393/06/18 دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات ...
 3. 1393/06/09 تصویب نامه در خصوص پرداخت تسهیلات بانکی به آسیب دیدگان ناشی از زلزله استان ...

دستور هفتگی

 1. 3-91 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روزیکشنبه 1393/08/04 لغایت چهارشنبه 1393/08/07
 2. 3-90 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روزیکشنبه 1393/07/27 لغایت چهارشنبه 1393/07/30
 3. 3-89 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روزسه شنبه 1393/07/15 لغایت چهارشنبه 1393/07/16

دستور کمیسیون

 1. 3-84 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1393/08/03 لغایت چهارشنبه 1393/08/07
 2. 3-83 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1393/07/26 لغایت چهارشنبه 1393/07/30
 3. 3-82 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1393/07/12 لغایت چهارشنبه 1393/07/16