لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

 1. 1393/09/04 جایگاه گاز طبیعی در اقتصاد و اشتغال کشورهای روسیه، قطر و ایران
 2. 1393/09/03 دیپلماسی عمومی پارلمانی (1) مطالعه تطبیقی شبکه های تلویزیونی پارلمانی
 3. 1393/09/03 «شاخص های زیست فناوری در ایران بودجه زیست فناوری»

طرح‌ها و لوایح

 1. 527 - 1393/08/20 لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی جاسک در استان هرمزگان و منطقه ویژه اقتصادی ...
 2. 526 - 1393/08/20 طرح اصلاح ماده (56) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
 3. 525 - 1393/08/20 طرح استفساریه تعیین مدت خدمت اجباری استفاده کنندگان از سهمیه زنان در امتحان دستیاری ...

جدیدترین قوانین

 1. 1393/07/30 قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای ...
 2. 1393/07/15 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
 3. 1393/06/19 تصویب نامه درخصوص الحاق رؤسای سازمان ملی استاندارد ایران و اتاق اصناف ایران به ...

دستور هفتگی

 1. 3-95 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روزشنبه 1393/09/08 لغایت چهارشنبه 1393/09/12
 2. 3-94 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روزیکشنبه 1393/09/02 لغایت چهارشنبه 1393/09/05
 3. 3-93 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روزیکشنبه 1393/08/25 لغایت چهارشنبه 1393/08/28

دستور کمیسیون

 1. 3-87 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1393/09/02 لغایت چهارشنبه 1393/09/05
 2. 3-86 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1393/08/24 لغایت چهارشنبه 1393/08/28
 3. 3-85 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1393/08/17 لغایت چهارشنبه 1393/08/21