لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

طرح‌ها و لوایح

جدیدترین قوانین

  1. 1395/06/21 تصویب نامه درخصوص پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج ...
  2. 1394/08/24 اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
  3. 1395/06/21 اصلاح ماده (۲ )آیین نامه اجرایی ماده (۱ )قانون الحاق برخی مواد به قانون ...

دستور هفتگی

  1. 1-12 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1395/7/4 تا چهارشنبه 1395/7/7
  2. 1-11 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی یکشنبه 1395/6/7 وسه شنبه 1395/6/9وچهارشنبه 1395/6/10
  3. 1-10 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی یکشنبه 1395/5/31وسه شنبه 1395/6/2وچهارشنبه 1395/6/3

دستور کمیسیون

  1. 1-9 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1395/7/3 لغایت چهار شنبه 13995/7/7
  2. 1-8 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از شنبه 1395/6/6لغایت چهارشنبه 1395/6/10
  3. 1-7 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از شنبه 1395/5/30 لغایت چهارشنبه 1395/6/3