لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

 1. 1393/04/22 هفته نامه تحولات انرژی (59)
 2. 1393/04/22 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بیمه گران ...
 3. 1393/04/22 بررسی توسعه کشاورزی چین در سال 2011

طرح‌ها و لوایح

 1. 477 - 1393/04/22 طرح اعمال بخشودگی جرائم موضوع ماده (191) قانون مالیات های مستقیم به قانون ...
 2. 476 - 1393/04/18 طرح حمایت از سلامت و حقوق جانبازان بالای پنجاه درصد (50%)
 3. 475 - 1393/04/17 طرح الحاق یک تبصره به ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص کاهش ساعت ...

جدیدترین قوانین

 1. 1393/04/08 تصویب نامه در خصوص تشکیل شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی
 2. 1393/01/06 آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
 3. 1393/04/15 آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

دستور هفتگی

 1. 3-83 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روزیکشنبه 1393/04/29 لغایت چهارشنبه 1393/05/01
 2. 3-82 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روزیکشنبه 1393/04/22 لغایت چهارشنبه 1393/04/25
 3. 3-81 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روزیکشنبه 1393/04/15 لغایت چهارشنبه 1393/04/18

دستور کمیسیون

 1. 3-76 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1393/04/29 لغایت چهارشنبه 1393/05/01
 2. 3-75 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1393/04/21 لغایت چهارشنبه 1393/04/25
 3. 3-74 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1393/04/15 لغایت چهارشنبه 1393/04/18