لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

اصلاح بند (1) تصویب نامه درخصوص معافیت از سود بازرگانی کالاهای وارداتی ملوانان و خدمه کشتی ها


متن قانون

شماره15263/ت48018هـ                                               ۲/۲/۱۳۹۱
 
اصلاح بند (1) تصویب نامه درخصوص معافیت از سود بازرگانی کالاهای وارداتی ملوانان و خدمه کشتی ها

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی
    هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/1/1391 که در مرکز استان هرمزگان تشکیل شد، به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
    بند (1) تصویب نامه شماره 116674/ت45059هـ مورخ 8/6/1390 به شرح زیر اصلاح می شود:
    1ـ عبارت «شش نوبت و هر نوبت تا سقف چهل میلیون (000/000/40) ریال» جایگزین عبارت «چهار نوبت و هر نوبت تا سقف پانزده میلیون (000/000/15) ریال» می شود.
    2ـ عبارت «در مورد ارزاق عمومی به میزان صد درصد (100%) و در مورد لوازم خانگی به میزان سی درصد (30%) پس از انجام تشریفات گمرکی و قانونی» بعد از عبارت «سود بازرگانی» اضافه می شود.
    3ـ عبارت «توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با کسب نظر از دستگاههای ذی ربط» جایگزین عبارت «توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت وزارتخانه های جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اموراقتصادی و دارایی، کشور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» می گردد.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

قوانین و مقررات › جستجو