لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

طرح دوفوریتی اصلاح ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها


وضعیت ها :
  1. 1391/02/03 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
  2. 1391/02/04 گزارش مرکز پژوهش ها
  3. 1391/02/04 پیشنهاد (ها) نماینده

طرح / لایحه › جستجو