اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات ضدحقوق بشری آمریکا علیه اتباع ایرانی» تحلیل بازخورد تحریم بنیاد دفاع از دمکراسی ها در داخل آمریکا با تأکید بر سه سطح حکمرانان، رسانه ها و مراکز پژوهشی تحلیلی بر هزینه های نظامی جهان با تأکید بر منطقه غرب آسیا آسیب شناسی حوزه قانونگذاری ایران از منظر سازوکارهای تأثیرگذار بر منابع آب (1) اصلاحات نهادی به منظور ارتقای ظرفیت سیستم حکمرانی آب برای انطباق با شرایط جدید آبی (2) اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری» خبرنامه تحولات انرژی (29) دوره دهم چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 ـ 11. برنامه های راهبردی و عملیاتی در حوزه اقتصاد کلان اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند «هـ» تبصره «1» قانون بودجه سال 1398 کل کشور » ارزیابی اعتبار شاخص های سنجش میزان طلاق در جامعه دلالت های حکمرانی و سیاستگذاری بیانیه «گام دوم انقلاب» اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» (اعاده شده از شورای نگهبان) اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از امنیت آب های سرزمینی ایران» اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (1041) قانون مدنی اصلاحی مصوب 1/4/1381» راهبرد پژوهشی مؤسسه امریکن اینترپرایز در قبال جمهوری اسلامی ایران اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» (اعاده شده از شورای نگهبان) اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح یک فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» (اعاده شده از شورای نگهبان) اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی» (اعاده شده از شورای نگهبان) اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی» اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی» (اعاده از شورای نگهبان)
انتزاع سازمان زندانها از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور ممنوعیت حیوان آزاری فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه صنعت فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه تجارت بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم مصرف استفساریه تبصره (6) قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری ها احتساب سنوات خدمت بازنشستگان نیروهای مسلح پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389 (18 نوامبر 2010)) اصلاح ماده (14) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران استفساریه جزء (7) بند «ح» ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اصلاح بند «هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تحریم برخی از مقامات آمریکایی الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حمایت از ساخت فیلم های ضدآمریکایی الزام نیروهای نظامی به افشای اطلاعات نظامی و امنیتی آمریکا در منطقه غرب آسیا در چارچوب منافع ملی الزام دولت به شکایت علیه هالیوود (صنعت سینما و تلویزیون آمریکا) به دلیل توهین به ملت و تاریخ ایران ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه های تبعیت کننده از تحریمهای آمریکا به کشور ایران الزام دولت به حمایت و پشتیبانی از کنفرانس افق نو الزام دولت به حمایت از مراکز علمی-تحقیقاتی ضداستکباری
تصویب نامه در خصوص تعیین آقای ارسلان زارع به عنوان استاندار گیلان آیین­نامه اجرایی بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله اصلاح بند (۲) تصویب­نامه شماره ۵۶۹۲۴/ت۵۶۸۱۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۹ آیین نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۶۹۸۸۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «احراز عنوان ضابط دادگستری» آیین نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۶۹۸۸۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «احراز عنوان ضابط دادگستری» دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۶۹۸۵۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها» اصلاحیه آیین نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۶۹۸۷۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شیوه نگهداری اموال توقیف شده» قانون مدیریت بحران کشور بخشنامه شماره۹۰۰۰/۶۶۷۹۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «فراهم کردن موجبات نظارت مؤثر بر کاهش تخلفات اداری» اصلاح بند(۳) تصویب نامه شماره ۹۰۴۵۳/ت۵۱۱۶۶هـ مورخ ۱۳۹۳/۸/۸ تصویب نامه در خصوص اجرای پروژه اتصال بیرجند به راه آهن بافق ـ مشهد آیین­نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تصویب نامه در خصوص اضافه شدن معاون حقوقی رئیس جمهور به ترکیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی قانون تفسیر ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قانون تصویب سندهای الحاقی (پروتکل های) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (۵۰) و ماده (۵۶) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۳۹۴۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی» آیین­نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)و (پ) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصلاح ردیف (۱) جدول ذیل ماده (۴) آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی