تشکیل کمیته (ستاد) جذب سرمایه های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی مبارزه با جرائم اقتصادی اساسنامه شرکت ملی گاز ایران اصلاح و الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی مالیات بر عایدی سرمایه ارتقای حکمرانی در حوزه ریال ساماندهی سیاست های حمایتی اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی حمایت از اقتصاد ملی و رونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا بانکداری جمهوری اسلامی ایران مدیریت تعارض منافع جهش تولید دانش بنیان اصلاح تبصره(1) ماده (38) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی سهام عدالت طرح شفافیت آرای نمایندگان طرح جمعیت و تعالی خانواده طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت طرح اصلاح ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاحی 10/11/1395)
اصلاح آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب نامه در خصوص ارائه گزارش کلیه دستگاههای اجرایی جهت اعتبارات مورد نیاز برای اجرای فعالیت­ها و اقدامات فرهنگی در حوزه روستا تصویب نامه در خصوص واردات تجهیزات، وسایل و لوازم مورد نیاز ورزشی اهدایی بدون پرداخت سود بازرگانی تصویب نامه در خصوص اضافه شدن وزیر ورزش و جوانان به ترکیب اعضای شورای هماهنگی اجرای سند راهبردی خدمات­رسانی به رزمندگان اصلاح تصویب نامه های شماره های ۳۲۷۱۹/ت۲۵۸۴۲هـ ، ۲۱۲۳۲۶/ت۴۶۳۲۰هـ ، ۱۷۱۰۱۷/ت۴۸۱۶۶هـ ، ۱۲۰۹۹۷/ت۴۸۶۰۸هـ ، ۶۲۱۱۱/ت۵۱۰۵۲هـ و ۸۴۴۱۱/ت۵۵۱۸۱هـ اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۰۱۸۰/ت۵۶۵۳۸هـ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ اصلاح تصویب­نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ اصلاح در ماده (۳) آیین­نامه اجرایی ماده (۶۱) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاح آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها اصلاح ماده(۴) اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه­ گذاری تعاون گزارش پروندة وحدت رویة قضایی ردیف ۱۱/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۹۰ تصویب نامه در خصوص افزایش سهم شناور آزاد شرکت های دولتی و شرکت های تابع نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها و صندوق های بازنشستگی آیین­نامه اجرایی جزء (۵) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصلاح تصویب­نامه شماره ۹۹۲/ت۵۷۴۹۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سند ملی مد و لباس آیین نامه اجرایی بند (خ) ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سند ملی هنرهای تجسمی مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سند ملی موسیقی