ظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح تبصره (1) ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی» ظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک جزء به عنوان جزء «10» به بند «الف» ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» (ویرایش اول) ـ بخش نخست کلیات و مواد (1) الی (12) اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تجارت ـ قراردادهای تجاری» اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا» (اعاده شده از شورای نگهبان) اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تبصره «1» ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح یک فوریتی ساماندهی صنعت خودرو» (اعاده شده از شورای نگهبان) اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)» (اعاده شده از شورای نگهبان) سیر تطور و تحولات سیستم برق ـ قدرت در انگلستان تحلیلی بر وضعیت معاملات بخش برق در بورس انرژی کشور تاریخچه صنعت برق ایران در پیش از انقلاب اسلامی بررسی گزارش مصارف ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی تحلیلی بر مصارف غیر منطبق با اساسنامه خبرنامه تحولات انرژی (27) دوره دهم تحریم وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا؛ چرایی، ابعاد و دلالت ها اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک ماده به قانون معادن» استخراج رمزارزها و نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی دو راهکار پیشنهادی برای کاهش پیک بار 1398 شبکه سراسری برق اظهارنظر کارشناسی درباره: «گزارش کمیسیون فرهنگی از طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما»
تشکیل استان آذربایجان مرزی با مرکزیت شهر خوی الحاق یک بند به ماده (29) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اصلاح بند «ت» ماده (80) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389(18 نوامبر 2010)) پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389(18 نوامبر 2010)) اصلاح بند «هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور افزایش کارآمدی دستگاههای فرهنگی و اجرائی در گسترش اخلاق عمومی اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری اصلاح برخی قوانین راجع به تأمین اجتماعی اصلاح بند ) 4( ماده ) 68 ( قانون مدیریت خدمات کشوری حمایت از حقوق مکتسبه در موقوفات تأمین منابع مالی شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان تشکیل بورس حمل بار و مسافر اصلاح تبصره (2) ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور لایحه شفافیت فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه ورزش فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداریها طرح اصلاح ماده (129) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (3) به ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده
دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۵۷۳۱۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران» بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۵۵۷۱۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت عید سعید غدیرخم» تصویب نامه در خصوص استفاده از رمزارزها آیین­ نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آیین­ نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تصویب نامه در خصوص الحاق بند (۶) به تصویب نامه های شماره ۱۸۲۴۹/ت۲۴۸۳۲ک مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ و ۱۰۰۷۶۲/ت۴۶۴۶۷ک مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۶ مصوبه الحاق شرایط عمومی و صلاحیت های فردی حافظان قرآن کریم به ذیل جدول ماده۳ مصوبه ضوابط ارزیابی حافظان قرآن کریم (مصوب۱۳۸۴/۹/۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی) آیین نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی آیین­ نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل کشور اصلاح تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ و شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵ اصلاح ماده (۵) اصلاحی اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور قانون الحاق یک بند به تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور آیین نامه نحوه اداره مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان اصلاحیه آیین نامه کارگروه های مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد مترجمین تصویب نامه درخصوص اختصاص مبلغ ده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال تسهیلات برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران توسط بانک مرکزی تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران از محل اندوخته سرمایه ای تصویب نامه در خصوص درصد تسهیم درآمد از محل درآمد مکالمات صوتی بین الملل وارده و صادره آیین­ نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور