تشکیل کمیته (ستاد) جذب سرمایه های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی مبارزه با جرائم اقتصادی اساسنامه شرکت ملی گاز ایران اصلاح و الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی مالیات بر عایدی سرمایه ارتقای حکمرانی در حوزه ریال ساماندهی سیاست های حمایتی اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی حمایت از اقتصاد ملی و رونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا بانکداری جمهوری اسلامی ایران مدیریت تعارض منافع جهش تولید دانش بنیان اصلاح تبصره(1) ماده (38) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی سهام عدالت طرح شفافیت آرای نمایندگان طرح جمعیت و تعالی خانواده طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت طرح اصلاح ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاحی 10/11/1395)
مصوبه عضویت رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوبه انتخاب عضو هیأت امنای فرهنگستان علوم پزشکی آیین­نامه اجرایی بند (و) و جزء (۴ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور آیین­نامه اجرایی جزء (۳ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور آیین­نامه اجرایی تبصره بند (ت) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصلاح ماده (۱۶) آیین­نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی­ها اصلاح ماده (۲۰) آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست تصویب نامه در خصوص تعیین فرودگاه کیش به عنوان فرودگاه بین­المللی اصلاح بند (۵) تصویب­نامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ گزارش پروندة وحدت رویة قضایی ردیف ۱۲/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شمارة ۷۹۱ـ گزارش پروندة وحدت رویة قضایی ردیف ۱۳/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۵۵ اصلاح آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب نامه در خصوص ارائه گزارش کلیه دستگاههای اجرایی جهت اعتبارات مورد نیاز برای اجرای فعالیت­ها و اقدامات فرهنگی در حوزه روستا تصویب نامه در خصوص واردات تجهیزات، وسایل و لوازم مورد نیاز ورزشی اهدایی بدون پرداخت سود بازرگانی تصویب نامه در خصوص اضافه شدن وزیر ورزش و جوانان به ترکیب اعضای شورای هماهنگی اجرای سند راهبردی خدمات­رسانی به رزمندگان اصلاح تصویب نامه های شماره های ۳۲۷۱۹/ت۲۵۸۴۲هـ ، ۲۱۲۳۲۶/ت۴۶۳۲۰هـ ، ۱۷۱۰۱۷/ت۴۸۱۶۶هـ ، ۱۲۰۹۹۷/ت۴۸۶۰۸هـ ، ۶۲۱۱۱/ت۵۱۰۵۲هـ و ۸۴۴۱۱/ت۵۵۱۸۱هـ اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۰۱۸۰/ت۵۶۵۳۸هـ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ اصلاح تصویب­نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ اصلاح در ماده (۳) آیین­نامه اجرایی ماده (۶۱) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور