دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1397/5/7 الی چهارشنبه 1397/5/10

توضیحات

فایل : DH 80.pdf DH 80.pdf
تاریخ سند : 1397/05/03 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 بررسی لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی (چاپی : 134)
2  ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان (چاپی : 919) (سابقه : 950, 76)


3 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در مورد:
بررسی طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی (چاپی : 818) (سابقه : 818, 817, 481)
(
یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1396/1/29 به تصویب رسیده است)(ارجاع از جلسه علنی)
4
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش،تحقیقات و فناوری در مورد:
بررسی طرح اصلاح بند (الف) ماده (90) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 936) (سابقه : 936, 963, 935, 842)
(
یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1396/12/13 به تصویب رسیده است)(ارجاع از جلسه علنی
5 ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون آموزش،تحقیقات و فناوری در مورد:
بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی (چاپی : 869) (سابقه : 869, 868, 609, 482)
(
یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1396/1/29 به تصویب رسیده است)(ارجاع از جلسه علنی)
6 بررسی طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور (چاپی : 197)
(
یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1395/5/20 به تصویب رسیده است و در اجرای تبصره (2) ماده (145) آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار قرار گرفت)
7 بررسی طرح اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت (چاپی : 260)
(
یک فوریت این طرح در جلسه علنی 1395/6/10به تصویب رسیده است ودر اجرای تبصره (2)ماده (145)آیین نامه داخلی مجلس در دستور قرار گرفت)
8 بررسی طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی (چاپی : 276)
(
یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1395/7/4 به تصویب رسیده است و در اجرای تبصره (2)ماده(145)آیین نامه داخلی مجلس در دستور قرار گرفت)
9 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:
بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو (چاپی : 984)
(
یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1397/2/2 به تصویب رسیده است و در اجرای (149)آیین نامه داخلی مجلس و با تقاضای بیش از 15 نفر از طراحان در دستور قرار گرفت)
10 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری های تأیید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا- اقیانوسیه (چاپی :705) (سابقه : 514)
11 گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح (چاپی : 716) (سابقه : 560, 559, 100)
12 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی (چاپی : 921) (سابقه : 971, 179)
13 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی طرح دهیاری ها (چاپی : 710) (سابقه : 53)
(
در اجرای ماده (149)و با تقاضای بیش از 15 نفر از طراحان و همچنان ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت  در دستور قرار گرفت)
14 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (چاپی : 673) (سابقه : 461)
15 بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست (چاپی : 683)
16 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 902) (سابقه : 758)
17 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
بررسی طرح صدور چک (چاپی : 946) (سابقه : 61)
18 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپی : 663) (سابقه : 662, 101)
19 گزارش کمیسیون اقتصادیدر مورد:
بررسی لایحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366 - با اصلاحات بعدی آن (چاپی : 685) (سابقه : 684, 513)
20  سوال
21  1. انتخاب یک نفر به عنوان عضوحقوقدان شورای نگهبان از بین افراد معرفی شده از سوی قوه قضائیه(در اجرای بند (2)اصل(91) قانون اساسی

2.گزارش کمیسیون اصل نودم(90)قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در مورد بررسی و ارزیابی عملکرد دستگاه های خدمات رسان و ستادبازسازی به مردم زلزله زده ی استان کرمانشاه پس از وقوع زلزله در مورخ 1396/8/21 (در اجرای ماده (124) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

3.گزارش کمیسیون عمران مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه ساخت و ساز و هزینه ها و مدیریت نمایشگاه شهرآفتاب ، نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی(در اجرای ماده(214)آیین نامه  داخلی مجلس شورای اسلامی

4.گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویبتقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی(در اجرای ماده(214)آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی )(شماره چاپ- اصلاحیه 120)

5.گزارش کمیسیون صنایع و معاددن در مورد بررسی بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسیو کنترل ساختمان

6. گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد ریشه های قاچاق کالا و ارز (توصیه های راهبردی، سیاستی ‌و اصلاحات
قانونی) (در اجرای تبصره(1) ماده (49) آیین‌نامه داخلی مجلس) (شماره چاپ 160)

7. گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط‌زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ147)

8. گزارش کمیسیون انرژی در مورد عدم اجرای بند(هـ) تبصره(6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور(موضوع تخصیص و پرداخت عوارض برق) ( در اجرای ماده (236) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ159)

9. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی‌ در مورد عدم اجرای حکم قانونی بند(خ) ماده(33) قانون برنامه ششم توسعه کشور( موضوع بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال)(در اجرای ماده(236) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)(شماره چاپ 166)

10. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی (در اجرای ماده (168) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

11. گزارش نهایی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد تحقیق و تفحص از وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاء‌های‌ قانونی‌ در این‌ موضوع ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ121)

12. گزارش کمیسیون‌ صنایع و معادن با همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد «موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو» (در اجرای ماده(236) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 173)