دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1397/5/13 لغایت چهارشنبه 1397/5/17

توضیحات

فایل : DK 68.pdf DK 68.pdf
تاریخ سند : 1397/05/10 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی

کمیسیون آموزش و تحقیقات
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰ متعاقباً اعلام می‌گردد.

یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰ تبادل اخبار

یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ 2- حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در کمیسیون به منظور بیان نکته نظرات و هم اندیش با اعضا
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰ 3- بررسی طرحهای واصله به کمیسیون
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۰۸:۰۰ - ۱۷:۰۰ نشست کمیته های تخصصی کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰ 1- تبادل اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ 2-دعوت از وزیر آموزش و پرورش به منظور ارائه گزارش در خصوص بازگشایی مدارس و نحوه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰ 3- بررسی طرحهای واصله به کمیسیون
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰ 1- جلسه مشترک هیأت‌رئیسه کمیسیون با رؤسای کارگروههای پنجگانه

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 2-متعاقباً اعلام می‌گردد.

کمیسیون اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ 1-طرح ساماندهی بازرسان قرارداد معین مشاغل در حوزه نظارت بر بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت (993)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ 2- طرح تشکیل وزارت امور شهدا و ایثارگران
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ 3- طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰ 1 - ادامه بررسی مسائل و مشکلات کامیون‌داران کشور با حضور مسؤولان تأمین اجتماعی، ناجا و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۲:۰۰ - ۱۵:۰۰ 2- نشست مشترک با مسولان سازمان تامین اجتماعی در مورد مطالبات بازنشستگان
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰ 1- طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی (اعاده شده از شورای نگهبان)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰ 2- برگزاری انتخابات اعضای ناظر در شورای عالی اداری (حداقل چهار نفر)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ 3- دعوت از خانم ابتکار معاون امور زتان و  خانواده ریاست جمهوری جهت ارائه گزارش عملکرد
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ 4- نشست هفتگی هیأت‌رئیسه

کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۲:۰۰ - ۱۳:۳۰ 1- نشست کارگروه اقتصادی کمیسیون با مسوولان وزارت نفت و راه و شهرسازی درباره مطالبات شرکت های تولید کننده قیر
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ 1- نشست اعضای ثابت کمیسیون برای بررسی شکایات و گزارش‌های واصله به کمیسیون‌

یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ 2- نشست کارگروه اقتصادی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و پرونده‌های مطروحه
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۰۹:۰۰ - ۱۱:۰۰  نشست کارگروه فرهنگی و اجتماعی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله به کار گروه
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ 1- نشست عمومی کمیسیون برای بررسی تقاضای عضویت آقای عثمانی مبنی بر انتقال از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به کمیسیون اصل نودم(90)

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ 2- بررسی گزراش تهیه شده درباره حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سبنای ماهشهر
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ 3- بررسی طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس شورای اسلامی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰  نشست کارگروه قضائی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و پرونده های مطروحه
کمیسیون اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 1- بررسی طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران شامل ادغام دو طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب 1351 و نیز احکام مرتبط با تشکیل بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 2-انتخابات اعضای کمیسیون اقتصادی با استناد به بند (1) ماده (218) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای
الف- ناظر شورای عالی بیمه در اجرای بند (ب) ماده (1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیاتها
ب- عضویت در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اجرای ماده (3) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03
پ- ناظر در هیات امنای صندوق توسعه ملی در اجرای جزء (9) بند (16) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10
ت- ناظر شورای پول و اعتبار در اجرای ماده (15) قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395/12/21
ث- ناظر در شورای اقتصاد در اجرای جز (2) بند ( پ) ماده (19) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالیُ شوراهاُ مجامع و سایر هیاتها
ج- ناظر در هیات عالی نظارت قانون صنفی کشور در اجرای بند (ژ) ماده (37) قانون اصلاح نظام صنفی کشور مصوب 1392/6/12
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ 1- جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی با موضوع بررسی وضعیت  پیشبرد پیمان های پولی و مقابله با تهدیدهای سوئیفت
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 2- بررسی موضوع عرضه محصولات تولیدی شرکت های پتروشیمی و آلومینیوم در بورس کالا و تعیین محدودیت سقف قیمت در رقابت خرید این محصول
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 1- رای گیری در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان برای «تحقیق و تفحص از عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص تخلفات مالی اعم از اختلاس، تبانی و قاچاق کالا و عدم رعایت قانون و ضوابط» )
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 2- ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده (اصلی- چاپ 460) 

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰ جلسه هیأت‌رئیسه کمیسیون درخصوص نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح موجود در کمیسیون

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ دعوت از وزیر اطلاعات برای بررسی سوال آقایان:
الف- جهانبخش محبی نیا نماینده مردم میاندواب(دو مورد)
ب- کاظم جلالی نماینده تهران، ری ، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 2- استماع گزارش وزیر اطلاعات و معاونان ایشان

یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 3- استماع گزارش کارگروه امنیت در ارتباط با طرح های اصلاح بند (3)ماده (18) قانون گذرنامه (اصلی- چاپ579)
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 3- استماع گزارش کارگروه وزیر امورخارجه در رابطه با وضعیت برجام پس از بد عهدی و خروج آمریکا
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- دعوت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت:
الف- بررسی یک مورد سوال آقای نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلاب
ب- بررسی موضوع امنیت در فضای مجازی و اقدامات صورت گرفته در جهت بومی سازی شبکه های پیام رسان داخلی

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 2- بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۵:۳۰ - ۰۰:۰۰ 3- دعوت از وزیر امور خارجه جهت بررسی سوال آقایان:
الف- فریدون احمدی نماینده مردم زنجان و طارم(دو مورد)
ب- ولی داداشی نماینده مردم آستارا
ج- مشترک سید احسن علوی نماینده مردم سنندج، دیوان دره و کامیاران و دوازده نفر از نمایندگان
د- جلال محمود زاده نماینده مردم مهاباد
ه- سید مصطفی ذوالقدر نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد
و- مشترک جهانبخش محبی نیا، محمد جواد فتحی و فریدون احمدی نمایندگان میاندوآب تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و زنجان و طارم
ز-حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر ، میمه و برخوار
ح- اسدالله عباسی نماینده مردم رودسر و املش
ط- کاظم جلالی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
ی- علی ساری نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰ نشست هیات رئیسه کمیسیون و روسای کارگروه ها
↵ کارگروه دفاعی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۶:۳۰ - ۰۰:۰۰ - بررسی طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی (اصلی- چاپ 969-
)
↵ کارگروه روابط خارجی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۶:۳۰ - ۰۰:۰۰ طرح راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسانهای مالی و انعقاد پیمانهای پولی دو‌جانبه در تجارت خارجی (فرعی- چاپ 1007- مواد )

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۲:۱۵ - ۱۳:۰۰  1-نشست مشترک با شورای اسلامی استان خراسان جنوبی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 2- بررسی پیش نویس اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی 
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ دعوت از وزیر کشور جهت پاسخگویی به سوالات آقایان:
الف- الف- عادل هاشمی نماینده کهکیلویه، بهمئی، چرام و لنده
ب- محسن بیگلری نماینده سقز و بانه
پ- شهباز حسن پور نماینده سیرجان و بردسیر
ت- حبیب اله دهمرد نماینده زابل، زهک، نمروز، هیرمند و هامون
ث-منصور مرادی نماینده مریوان و سروآباد
ج- صدیف بدری نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین
چ- داریوش اسماعیلی نماینده سروستان، خرامه و کوار
ح- محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو
خ- علیم یارمحمدی نماینده زاهدان
د- محمود شکری نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال
ذ- خانم سمیه محمودی نماینده شهرضا و دهاقان
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۰۶:۳۰ - ۰۸:۰۰ هم اندیشی در خصوص راهکارهای حل مشکلات موجود داخل کشور

↵ کارگروه تقسیمات کشوری
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ ادامه بررسی اسیب شناسی قوانین و مقررات انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با تاکید بر تجربیات برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی کشوربا حضور نمایندگان معاونت قوانین ، معاونت نظارت، کمیسیون اصل نودم، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استان ها، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا و شورای شهر تهران
↵ کارگروه تقسیمات کشوری
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ ادامه بررسی اسیب شناسی قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان شورای نگهبان، وزارت کشور، معاونت قوانین ،مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

کمیسیون انرژی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰ بررسی آخرین اقدامات وزارت نفت در اجرای بند (ب) ماده (48) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) در خلیج فارس ودریای عمان
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰ رای گیری در خصوص طرح یک شوری الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و (CNG) در کشور ( چاپ 770- کمیسیون اصلی).
↵ کارگروه امور نفت
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰ ادامه بررسی طرح یک شوری الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و (CNG) در کشور ( چاپ 770- کمیسیون اصلی).
↵ کارگروه امور نیرو
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۰۸:۰۰ - ۰۰:۰۰ نشست مشترک با مدیران سندیکای صنعت برق ایران
↵ کارگروه تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز ایران
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ ادامه بـررسی مطالب و اسـاسـنامه پیشنـهادی شـرکت ملی گـاز ایران با حضور مسؤولان و نمایندگان تام‌الاختیار وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان خصوصی‌سازی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰ متعاقباً اعلام می‌گردد.
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ متعاقباً اعلام می‌گردد.
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ 1- رسیدگی به درخواست عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر انجام تحقیق و تفحص از عملکرد مجلس شورای اسلامی و دستگاه های تابعه
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۲۰ 2- رسیدگی به طرح های :
 الف- یک فوریتی  راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسانهای مالی و انعقاد پیمانهای پولی دو‌جانبه در تجارت خارجی (فرعی- چاپ 1007)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۵:۲۰ - ۱۵:۴۰ ب-اصلاح ماده (133) قانون مالیات های مستقیم (فرعی -چاپ987)

یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۵:۴۰ - ۱۶:۰۰ ج-اصلاح بند (110)تغییرات متفرقه قانون برنامه و بودجه سال 1397 کل کشور
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰ متعاقباً اعلام می‌گردد.
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ متعاقباً اعلام می‌گردد.
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰ 1- بررسی مصارف عملکرد چهارماهه دریافت ها و پرداخت ها(منابع و مصارف) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰ 2- رسیدگی به طرح ساماندهی بازرسانان قرارداد معین مشاغل در حوزه صنعت نظارت بر بازار وزارت صنعت، معدن و تجارا( فرعی- چاپ 993)
↵ کارگروه اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ متعاقباً اعلام می‌گردد.
↵ کارگروه دیوان محاسبات و امور مالی و اموال مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ ادامه رسیدگی به طرح  اصلاح قانون برنامه و بودجه
کمیسیون بهداشت و درمان
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۰۵ 1- تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۴:۰۵ - ۱۴:۱۰ 2- استماع اخبار

یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۴:۱۰ - ۱۴:۴۰ 3- بررسی طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور ( فرعی- چاپ 1008)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۴:۴۰ - ۱۶:۰۰ 4-بررسی طرح حذف ماده (41) قانون تامین اجتماعی (اصلی-چاپ 540)
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰ 1- بررسی مشکلات  کمک پرستاران اب حضور  مسوولان وزارت بهداشت، درمان و آموز پزشکی و فعالان این بخش
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ 2-بررسی مشکلات ، مطالبات و ÷یشنهادات جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور با حضور مسوولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تامین اجتماعی و فعالان این بخش
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۰۵ 1- تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۴:۰۵ - ۱۴:۱۰ 2- استماع اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۴:۱۰ - ۱۶:۰۰ 3- بررسی مسائل، مشکلات وچالش های پیشرو صنعت دارو و تجهیزات پزشکی با حضور ریاست و مسوولان سازمان غذا و دارو و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۰۷:۳۰ - ۰۰:۰۰  بررسی مباحث انضباط و اقتدار مجلس و ظرفیت های آیین نامه داخلی در اداره پارلمان با حضور رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، معاونان قوانین، نظارت و اجرائی رئیس مجلس و رئیس مرکز پژوهش های مجلس ، معاون امور مجلس ریاست جمهوری
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- بررسی پیشنهادات جدید در مورد اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰ 2- طرح یک‌فوریتی اصلاح قانون برنامه و بودجه (فرعی- چاپ 796)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰ 3- مباحث عمومی کمیسیون

کمیسیون صنایع و معادن
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۳:۰۰ - ۰۰:۰۰ بازدید از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و مرکز کنترل ترافیک راه آهن
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۳:۰۰ - ۰۰:۰۰ 2- کارگروه ارتباطات:
موضوع: ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی و واحدهای زیرمجموعه در خصوص اجرای تکالیف قانونی مربوط به دولت الکترونیک
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰ کارگروه معدن
موضوع- جلسه مشترک کارگروه معدن و صنایع معدنی و کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با موضوع بررسی مشکلات واحدهای فولادی و صنایع پایین دست
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ 2- بررسی موضوعات ذیل با حضور مدیران ذی ربط دستگا ههای دولیت و نمایندگان بخش خصوصی
الف-بررسی روند ثبت سفارش کالا و مود اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی
ب- بررسی اقدامات اداری و قضائی صورت گرفته با افرادی که ثبت سفارش غیر قانونی انجام داده اند
ج- بررسی برنامه های دولت جهت نظارت بر قیمت ها و کنترل بازار
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۶:۳۰ - ۰۰:۰۰ - کارگروه ارتباطات:
موضوع: ارزیابی عملکرد بانک مرکزی، گمرک ایران و وزرات صنعت، معدن وتجارت (تمام زیر مجموعه ها) درخصوص اجرای تکالیف قانونی مربوط به دولت الکترونیک
کمیسیون عمران
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ ادامه بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلی- چاپ 149) با حضور معاونان ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام کاردان‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس 
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰ 1- دعوت از آقای ظریف وزیر امور خارجه برای:
الف- بررسی ظرفیت‌های دیپلماسی در صدور خدمات فنی و مهندسی و جذب سرمایه خارجی در امور عمرانی و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی در امور عمرانی خارج از کشور
ب-پاسخ به سوال آقای محمدرضا ملک شاهی راد نماینده خرم آباد

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۵:۳۰ - ۰۰:۰۰ 2- دعوت از مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش برای بررسی مقدماتی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد کیش
↵ کارگروه حمل و نقل
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  رسیدگی به نحوه تامین سوخت و مشکلات ارزی تامین ناوگان و لاستیک، قطعات و لوازم پر مصرف  کامیون‌داران با دعوت از بانک مرکزی، وزارتخانه های راه و شهر سازی ( سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای)، وزارتخانه‌های نفت،(شرکت ملی پخش و پالایش فراوردهای نفتی)، امور اقتصادی و دارایی و صنعت(گمرک جمهوری اسلامی)، معدن و تجارت(معاونت تنظیم بازار و صنایع خودرویی)، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی، تولیدکنندگان کامیون، تعزیرات حکومتی وکشور(سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، دادگستری(سازمان تعزیرات حکومتی)ستاد مبارزه با کالا و ارز، سازمان بهینه سازیو مدیریت مصرف سوخت کشور، تولید کنندگان کامیون و کانون های شرکت های حمل و نقل، رانندگان و کامیون داران  
↵ کارگروه عمران شهری و روستایی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ آسیب شناسی و رسیدگی به نحوه اجرای مواد (13)  و (14) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با دعوت از وزارت راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی، کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی،، بانک مسکن، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان سرمایه گذاری و کمک اقتصادی و فنی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، نظام مهندسی ساختمان، اتاق تعاون، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران و اتحادیه مشاوران املاک کشور ( در ادامه بررسی آخرین وضعیت تحولات بازار زمین و مسکن و برنامه های دولت برای رونق تولید، کنترل و قیمت و بهبود ساخص های بخش خصوصی
کمیسیون فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- بررسی رویدادهای فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰ 2- انتخاب اعضای کمیته ویژه فضای مجازی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ 3- ادامه بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (اصلی – چاپ 470)

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- بررسی رویدادهای فرهنگی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ 2- بحث و بررسی پیرامون معضلات به وجود آمده در تامین کاغذ مطبوعات با حضور وزرای اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن، و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و بانک مرکزی
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰ 1- جلسه هیأت‌رئیسه کمیسیون

↵ کارگروه ارشاد و تبلیغات اسلامی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ بررسی پیش نویس طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی
↵ کارگروه رسانه و هنر
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ ادامه بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (اصلی – چاپ 470)

↵ کارگروه زنان، خانواده، تربیت بدنی و جوانان
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بازبینی قانون تسهیل ازدواج جوانان
کمیسیون قضایی و حقوقی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ بررسی طرح مبارزه با جرائم اقتصادی (چاپ 50)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 1- برسی مانده دستور روز یکشنبه
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 2- بررسی لایحه حمایت از جنگلبانان و محیط بانان(565)
↵ کارگروه تخصصی حقوق بین الملل
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان ایرانی با مردان خارجی(چاپ 237)
↵ کارگروه تخصصی حقوق جزا
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ بررسی طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها (چاپ 733)

↵ کارگروه تخصصی حقوق خصوصی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۰:۰۰ - ۱۳:۰۰ بررسی لایحه تجارت (چاپ 23)
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰   1- لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی (فرعی- چاپ 923)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ 2- طرح استمهال ÷نج ساله به مستخدمان رسمی موسسات و شرکت های دولتی (فرعی چاپ 843)
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰ جلسه مشترک کارگروه های «تولید داخل» کمیسیون ویژه و معدن و صنایع معدنی کمیسیون صنایع  در موضوع مشکلات واحدهای تولید فولاد با حضور مسوولانوزارت صنعت، معدن و تجارت، بورس کالا و انجمن تولید کنندگان فولاد
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ بررسی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرای بند (الف) ماده (46) قانون برنامه ششم توسعه کشور در محل مرکز پژوهش های مجلس
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۰ - ۱۳:۰۰ ارائه گزارش راجع به عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص ارتقای شاخص سهولت انجام کسب و کار به ویژه نماگر تجارت فرامرزی و شروع کسب و کار با حضور وزیر و معاونین امور اقتصادی و دارائی
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰ جلسه هیات رئیسه کمیسیون ویژه

↵ کارگروه حمایت از تولید داخل و رفع موانع تولید
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی مشکلات و حمایت از صنایع رسیندگی و بافندگی فرش با حضور مسوولان وزارت صنعت، معدن وتجارت و تولید کنندگان 
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ ادامه بررسی خود کفائی و امنیت غذایی کالاهای اساسی در بخش کشاورزی با حضور مسوولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش بزشکی، اطلاعات، جهاد کشاورزی، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان برنامه و بودجه، اتااق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، دیوان محاسبات و سازمان هدفمندسازی
شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  ادامه بررسی نشست مشترک با فعالان اقتصادی در حوزه داروی افزودنی و مواد بیولوژیک دام و مشکلات عدم تامین داروها، واکسن ها، افزودنی ها، و مواد بیولوژیک با حضور مدیران و مسوولان وزارت خانه های جهاد کشاورزی ( معاونت توسعه بازرگانی و صنایع غذایی، سازمان دام÷زشکی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی، اتااق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 1- انتخاب و معفی حداقل دو نماینده به عنوان ناظر در شورای عالی حفاظت محیط زیست( در اجرای بند (1) ماده (218) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 2-بررسی مسائل تولید، توزیع و مصرف کودهای کشاورزی با حضور مدیران و مسوولان وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت- سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش ها- دیوان محاسبات- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- اتاق تعاون ایران- اتاق اصناف ایران
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۰:۰۰ - ۱۴:۰۰ بازدید از شرکت بورس کالای ایران و فرآیند داد و ستد انواع محصولات صنعتی و کشاورزی ایران
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰ 1- جلسه هیات رئیس کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 2-چالش ها و فرصت های مدیریت پسماند در کشور با حضور مدیران و مسوولان وزارتخانه هایی کشاورزی- صنعت، معدن و تجارت- کشور- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- سازمان حفاظت از محیط زیست- سازمان ملی استاندارد ایران- سازمان بازرسی کل کشور-سازمان برنامه و بودجه- مرکز پژوهش ها- دیوان محاسبات- شهرداری تهران
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ ادامه بررسی بحث و بررسی پیرامون ظرفیت ها، فرصت ها و چالش های استان کردستان در حوزه های تخصصی این کمیسیون شامل کشاورزی ، آب، منابع طبیعی و محیط زیست پیرو مصوبه روز دوشنبه مورخ 1397/4/4 کمیسیون با حضور مجمع نمایندگان استان و نمایندگان وزارت خانه های کشاورزی، نیرو، سازمان حفاظت از محیط زیست، استانداری کردستان، بانک کشاورزی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۸:۰۰ - ۰۰:۰۰ نشست مشترک کمیسیون  با معاون وزیر و رئیس سازمان هواشناسی کشور و استماع گزارش  عملکرد و تشریح اهداف، فعالیت  ها، برنامه ها، و اقدامات انجام شده، آن سازمان در سال جاری و برنامه آتی