دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1397/10/29 لغایت چهارشنبه 1397/11/3

توضیحات

فایل : DK 84.pdf DK 84.pdf
تاریخ سند : 1397/10/26 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی

کمیسیون آموزش و تحقیقات
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰  نشست کمیته های تخصصی کمیسیون
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵  تبادل اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۴۵  دعوت از معاون آموزش ، پژوهش و فناوری وزارت صمت بمنظور ارایه گزارش طرح ملی توانمند سازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (تاپ)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۴:۴۵ - ۱۵:۰۰  انتخاب اعضای کمیته بررسی ماده 234 حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۴:۵۰ - ۱۵:۰۰  ارایه گزارش کمیته تحقیقات راهبردی آب
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۴:۵۰ - ۱۵:۱۵  ارایه گزارش کمیته بودجه
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۵:۱۵ - ۱۶:۰۰  الف)بررسی طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها به شماره چاپ 478
ب)طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی به شماره چاپ 524
ج)بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به شماره چاپ 510
د)بررسی طرح مبارزه با تبعیض نژادی ، تنفر قومی و مذهبی به شماره چاپ 506
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰  جلسه هیات رئیسه کمیسیون
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰  دعوت از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به سوالات آقایان :
الف)محمد مهدی زاهدی(2 فقره)
ب)عباسعلی پوربافرانی
ج)محمدرضا امیرحسنخانی
د)بیت اله عبدالهی
هـ)ولی داداشی
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰  دعوت ازوزیرمحترم آموزش وپرورش جهت پاسخگویی به سوالات آقایان:
الف)عبدالغفور ایران نژاد
ب)علی وقف چی (3فقره)
ج)علیرضا سلیمی
د) جلال محمودزاده (3فقره)
کمیسیون اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰  نشست مشترک با مسؤولین بانک توسعه تعاون
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰  بررسی عملکرد وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در مورد اعزام نیروی کار به خارج
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰  استماع گزارش دستگاههای اجرایی در حوزه کنترل و پیشگیری از بیماری ایدز و آمار و اطلاعات موجود با حضور مسؤولین وزارت بهداشت ، سازمان بهزیستی
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰  طرح استفساریه عدم شمول حکم ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری در رعایت سقف مرخصی قابل ذخیره به ایثارگران مشمول قانون حالت اشتغال و ذخیره مرخصی ناشی از اعمال مواد (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31/3/1374
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰  طرح اصلاح تبصره ماده(61) قانون مدیریت خدمات کشوری چاپ1234
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۲:۰۰ - ۲۰:۰۰  بازدید از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰  بازدید از زیر مجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰  نشست اعضاء ثابت کمیسیون برای بررسی شکایات و پرونده های مطروحه در کمیته ها
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰  نشست کمیته قضایی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و پرونده‌های مطروحه
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰  نشست اعضاء ثابت کمیسیون برای بررسی شکایات و پرونده های مطروحه در کمیته ها
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۵:۳۰ - ۱۷:۰۰  نشست عمومی کمیسیون برای:
1- بررسی گزارش تهیه شده در خصوص قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و طرز کار دستگاههای متولی در اجرای قانون مذکور
2-بررسی طرح اصلاح مواد 44 و 194 آیین نامه داخلی مجلس که به عنوان کمیسیون فرعی به این کمیسیون ارجاع شده است(شماره چاپ 1212)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰  نشست کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله به کمیته
کمیسیون اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1) بررسی تقاضای اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی در خصوص اجرای ناقص قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار(ارجاعی از هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی)
2) رای¬گیری در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم برای «تحقیق و تفحص از نحوه تشکیل و خرید ساختمان¬ها و جذب نیرو و دادن وام توسط بانک شهر»(به استناد ماده 212 آئین¬نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰  نشست مشترک با مدیران ارشد بازار سرمایه کشور(سازمان بورس، بورس انرژی، بورس کالا و بورس اوراق بهادار) با موضوع بررسی آخرین تحولات بازار سرمایه
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  ادامه بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران (اصلی- شماره چاپ 187)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰  جلسه هیأت رئیسه کمیسیون در خصوص نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح موجود کمیسیون
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  بررسی آخرین اخبار و تحولات
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰  ادامه بررسی روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با جمهوری عربی سوریه با حضور مسئولین محترم ذی ربط
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اصلاح ماده (35) قانون خدمت وظیفه عمومی (اصلی- چاپ 1248)
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰  بررسی مسائل مرتبط با حوزه آبریز زاینده رود با حضور وزرای نیرو و جهاد کشاورزی و سایر مسئولین ذیربط
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰  نشست هیأت رئیسه و رؤسای کارگروه‌های کمیسیون
↵ کارگروه امنیت
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۶:۳۰ - ۰۰:۰۰  بررسی طرح سازمان نظام روزنامه‌نگاری جمهوری اسلامی ایران (فرعی- چاپ 1229)
↵ کارگروه روابط خارجی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰  بررسی موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تاسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا (فرعی- چاپ 1200)
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  بررسی لایحه اصلاح ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (اصلی – شماره 1102) با حضور نمایندگان وزارت کشور ، وزارت راه و شهرسازی ، وزارت صمت ، ناجا و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰  1.مرور اهم اخبار
2.نشست مشترک با دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری به منظور استماع گزارش عملکرد سال 1397و برنامه های آتی در سال 1398این ستاد
3.بررسی پیش نویس تشکیلات و وظایف دبیرخانه دائمی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در راستای اعمال تبصره 1 ماده 2 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 30/04/1397
↵ کارگروه احزاب
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰  بررسی نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها ( اصلی – شماره چاپ 1119) با حضور نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ، خانه احزاب ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
↵ کارگروه ویژه
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۰۶:۳۰ - ۰۰:۰۰  هم اندیشی درخصوص راهکارهای حل مشکلات موجود داخل کشور
کمیسیون انرژی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰  1.بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران.
2.بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مهندسی و توسعه نفت.
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰  دعوت از وزیر محترم نیرو جهت پاسخ به :
1.بررسی مسائل مربوط به آب‌های مرزی و انتقال آب بین ‌حوزه‌ای.
2.جناب آقای علی ساری نماینده محترم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون.
3.جناب آقای نادر قاضی‌پور نماینده محترم ارومیه.
↵ کارگروه بررسی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰  ادامه بـررسی و جمع بندی مطالب و اسـاسـنامه پیشنـهادی شـرکت ملی گـاز ایران با حضور مسئولین و نمایندگان تام الاختیار وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان خصوصی سازی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
کمیسیون بهداشت و درمان
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۰۵  استماع اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۴:۰۵ - ۱۵:۴۰  بررسی آئین نامه خصوصی سازی رشته های پزشکی با حضور سرپرست وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و معاون آموزشی وزارتخانه و مسئولین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۵:۴۰ - ۱۶:۰۰  بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مرکز آموزش عالی کشور ( فرعی – چاپ 1149)
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۰  استماع اخبار
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۴:۱۰ - ۱۵:۴۰  استماع گزارش ریاست سازمان برنامه و بودجه در خصوص لایحه بودجه 1398 کل کشور
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۵:۴۰ - ۱۶:۰۰  بررسی طرح تعیین تکلیف جانبازان اعصاب و روان فاقد مدرک بالینی ( فرعی – چاپ 1125)
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۰۸:۰۰ - ۰۰:۰۰  اعزام اعضاء محترم کمیسیون به شهرهای میانه و تکاب جهت بازدید از مراکزآموزشی درمانی شهرهای مذکور و نشست با مسئولین حوزه سلامت ومجمع خیرین سلامت استان
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰  1- بررسی طرح اصلاح مواد 44 و 194 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی- چاپ شماره 1212
2- بررسی پیشنهادات جدید و مباحث عمومی کمیسیون
کمیسیون تلفیق
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰  ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1398 کل کشور
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۳۰  ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1398 کل کشور
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۳۰  ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1398 کل کشور
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۳۰  ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1398 کل کشور
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰  ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1398 کل کشور
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۳۰  ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1398 کل کشور
کمیسیون صنایع و معادن
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  - اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰  - طرح الحاق دو تبصره به بند (ث) ماده(67) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره چاپ 1207 (اصلی)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۵:۱۵ - ۰۰:۰۰  - بررسی طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شماره چاپ 1069 ( فرعی – مواد 1،2،3)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰  - جلسه کارگروه صنعت :
موضوع – بررسی مسائل و مشکلات شرکت ماشین سازی تبریز
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  - اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰  - بررسی گزارش نهایی هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی مس ایران
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۵:۳۰ - ۰۰:۰۰  - جلسه کارگروههای تخصصی کمیسیون
کمیسیون عمران
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰  1- بررسی مقدماتی تقاضاهای تحقیق و تفحص واصله از شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری ایران با حضور جناب آقای مهندس رحمت اله مه‌آبادی مدیرعامل شرکت و دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۵:۰۰ - ۰۰:۰۰  2- دعوت از جناب آقای مهندس محمد اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی باحضور مدیرعامل بانک مسکن، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی برای بررسی تقاضاهای تحقیق و تفحص از:
الف- عملکرد وزات راه و شهرسازی در توزیع قیر رایگان بین شهرستان‌های مختلف برای احداث و بهسازی راه‌های اصلی و فرعی
ب - طرح مسکن مهر از ابتدا تا کنون
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰  1- دعوت از جناب آقای مهندس بیژن نامدار زنگنه وزیر محترم نفت با حضور دیوان محاسبات کشور به منظور :
الف) بررسی عملکرد وزارت نفت در اجرای :
• ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
• قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته
• ب) پاسخگویی به سوالات:
• جناب اقای محمد مهدی افتخاری نماینده محترم فومن و شفت
• جناب آقای حبیب اله کشت زر نماینده محترم بهبهان و آغاجری
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۵:۳۰ - ۰۰:۰۰  2- دعوت از جناب آقای مهندس محمد اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی به منظور پاسخگویی به سوالات:
• جناب آقای سید تقی کبیری نماینده محترم خوی
• 2 نفر از نمایندگان ( نماینده منتخب: جناب آقای نادر قاضی پور)
• 2 نفر از نمایندگان ( نماینده منتخب: جناب آقای علیرضا محجوب)
• جناب آقای بیت اله عبدالهی نماینده محترم اهر و هریس
• جناب آقای سیدعلی ادیانی نماینده محترم قائم شهر و سوادکوه
• جناب آقای محمد حسن نژاد نماینده محترم جلفا
• جناب آقای منصور مرادی نماینده محترم مریوان
• جناب آقای محمدرضا صباغیان نماینده محترم مهریز، ابرکوه، بافق
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰  1- جلسه هیات رئیسه کمیسیون: بررسی قراردادهای هوایی موضوع تقاضای تحقیق و تفحص واصله
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۸:۰۰ - ۰۰:۰۰  2- نشست مشترک اعضای محترم کمیسیون عمران با جناب آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه به‌منظور ادامه بررسی نقش دیپلماسی اقتصادی در صدور خدمات فنی و مهندسی و رفع موانع جذب سرمایه‌ خارجی در حوزه عمرانی
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰  بازدید اعضای کمیسیون عمران از روند توسعه عمرانی منطقه آزاد چابهار و بررسی میدانی مناطق مستعد آبگیری از دریا برای تامین آب استان های شرقی کشور
کمیسیون فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  1- بررسی رویدادهای فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰  2- ادامه بررسی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده ( اصلی – چاپ 490)
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  1- بررسی رویدادهای فرهنگی
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰  2- استماع گزارش رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰  3- نشست مشترک اعضای کمیسیون با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونین ایشان (در محل وزارتخانه)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰  نشست هیأت رئیسه کمیسیون
↵ کارگروه رسانه و هنر
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰  استماع گزارش سرپرست سازمان سینمایی در خصوص سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر
کمیسیون قضایی و حقوقی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰  1- بررسی لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی چاپ 1239
2 - بررسی طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها چاپ733
↵ کارگروه تخصصی حقوق خصوصی
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۰:۰۰ - ۱۳:۰۰  - بررسی لایحه تجارت چاپ 23
↵ کارگروه تخصصی حقوق خصوصی
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  - بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی چاپ 176
↵ کارگروه تخصصی حقوق عمومی
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰  - بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چاپ 1213
↵ کارگروه تخصصی حقوق عمومی
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۶:۰۰ - ۱۴:۰۰  - بررسی طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت چاپ 858
کمیسیون مشترک بررسی لایحه ی اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
۰۰۰۰-۰۰-۰۰ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰  
کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح درآمد پایدار شهرداری های کشور
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰  ادامه جمع‌بندی طرح درآمدهای پایدار شهرداریهای کشور با تاکید بر لایحه درآمدهای پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۰۷:۳۰ - ۰۸:۳۰  بررسی ماده ارجاعی از صحن علنی مجلس در مورد طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات- اصلی شماره چاپ (965)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  1- گزارش کارگروه کسب و کار کمیسیون ویژه در مورد عملکرد دولت در بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار
2- ادامه بررسی راه کارهای اجرای قوانین و ارتقاء شاخص در حوزه فضای کسب و کار
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵  مروری بر اخبار کشاورزی، آب، منابع طبیعی، محیط‌زیست و هواشناسی.
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۴:۱۵ - ۱۶:۰۰  رسیدگی به درخواست تقاضای تعدادی از نمایندگان در اجرای ماده(212) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جهت "تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست کشور"
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  - نشست مشترک با وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت ارائه گزارش عملکرد و برنامه‌های وزارتخانه درخصوص کشاورزی هوشمند. (کاربرد فناوری اطلاعات در کشاورزی)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰  - نشست هیأت رئیسه کمیسیون.