دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1397/12/19 الی سه شنبه 1397/12/21

توضیحات

فایل : DH 104.pdf DH 104.pdf
تاریخ سند : 1397/12/15 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1231) (سابقه : 1230, 1151)
2 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:بررسی لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (چاپی : 1003) (سابقه : 871)
3 گزارش کمیسیون مشترک در مورد:بررسی لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری (چاپی : 1284) (سابقه : 823)
4 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:بررسی طرح استفساریه جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1279) (سابقه : 1214, 1126)
5 گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در مورد:بررسی لایحه اساسنامه سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی (ساتبا) (چاپی : 353) (سابقه : 87)
6 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب‌،منابع طبیعی و محیط زیست در مورد:بررسی لایحه حفاظت از خاک (چاپی : 652) (سابقه : 652, 651, 102)
7 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) (چاپی : 836) (سابقه : 835, 124)
8 گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در مورد:بررسی طرح الحاق بند (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (چاپی : 1292) (سابقه : 420)
9 گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در مورد:بررسی طرح اصلاح ماده (3) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب (1394/03/05) (چاپی : 1070) (سابقه : 1090, 974)
10 گزارش کمیسیون عمران در مورد:بررسی طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1195)
11 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ (چاپی : 557)
12 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی طرح معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی (چاپی : 921) (سابقه : 971, 179)
13 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:بررسی طرح دهیاری ها (چاپی : 710) (سابقه : 53)
14 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (چاپی : 673) (سابقه : 461)
15 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 902) (سابقه : 758)
16 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 1095) (سابقه : 987)
17 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی لایحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366 - با اصلاحات بعدی آن (چاپی : 685) (سابقه : 684, 513)
18 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد:بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (چاپی : 1023) (سابقه : 1051, 444)
19 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:بررسی طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1073) (سابقه : 1093, 872)
20 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 720) (سابقه : 719, 457)
21 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:بررسی طرح استفساریه جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1075) (سابقه : 1029)
22 گزارش کمیسیون انرژی در مورد:بررسی طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور (چاپی : 1183) (سابقه : 770)
23 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد:بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1138) (سابقه : 1059)
24 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:بررسی طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها (چاپی : 1144) (سابقه : 1143, 1144, 1178, 487, 391, 349)
25 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:بررسی طرح حمایت از محیط بانان و جنگل بانان (چاپی : 1189) (سابقه : 1188, 565)
26 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد:بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1187)
27 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد:بررسی الحاق یک تبصره به ماده (186) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1141) (سابقه : 1039)
28 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:بررسی طرح اصلاح بند (ل)ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (چاپی : 1019) (سابقه : 702)
29
 موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

1. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ( در اجرای ماده (234) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ238)

2. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی ‌سازی ( در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ240)

3. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز و املاک مربوطه و همچنین شرکت آذرچلیک توسط سازمان خصوصی‌سازی ( در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ244)

4. گزارش کمیسیون انرژی در مورد تخلفات مرتبط با شرکت پالایش نفت کرمانشاه ( در اجرای ماده (234) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 245)

5. گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برداشت از منابع معدنی و وصول و هزینه کرد حقوق دولتی در استان های همدان، مرکزی، کرمان، یزد و آذربایجان غربی و سایر استان‌های دارای منابع معدنی ( در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ249)

6. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه تشکیل و خرید ساختمان ها و جذب نیرو و دادن وام توسط بانک شهر ( در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ259)

7. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
30  


انتخاب ناظرین درمجامع و شوراها مطابق فهرست ذیل

عنوان
انتخاب نماینده کمیسیون فرهنگی و نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به عنوان عضو در شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی (موضوع ماده (5) مصوبه منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب جلسه 643 مورخ 22/2/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مستندات و سوابق قانونی انتخاب ناظرین
----------------------------------------
ماده (5) مصوبه منشور توسعه فرهنگ قرآنی
مصوب جلسه 643 مورخ 22/2/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی
ماده5 ـ اعضای شورای تخصصی
1ـ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ( رئیس شورای تخصصی ) .
2ـ وزیر آموزش و پرورش .
3ـ وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری .
4ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی .
5 ـ رئیس نهادهای قرآنی وابسته به دفتر مقام معظم رهبری .
6 ـ نماینده شورای عالی حوزه های علمیه .
7ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی .
8 ـ رئیس دفتر تبلیغات اسلامی .
9ـ رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه .
10ـ رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی .
11ـ نماینده رئیس سازمان صدا و سیما .
12ـ نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
13ـ سه نفر از صاحب نظرات مؤسسات آموزشی ، پژوهشی و تبلیغی ـ ترویجی قرآنی مردمی با تصویب شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی .
14 ـ رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
15ـ دبیر شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی
- وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
- نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی
- سه نفر صاحب نظر در امور قرآنی به انتخاب و تأیید شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی از میان شش نفر صاحب نظر پیشنهادی اتحادیه تشکل های مردم نهاد قرآنی
- سه نفر صاحب نظر در امور قرآنی به انتخاب و تأیید شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی
- وزیر ورزش و جوانان
- رئیس جامعة المصطفی العالمیه
- قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی