دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1397/12/18 لغایت چهارشنبه 1397/12/22

توضیحات

فایل : DK 88.pdf DK 88.pdf
تاریخ سند : 1397/12/15 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی

کمیسیون آموزش و تحقیقات
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰  نشست کمیته‌های تخصصی کمیسیون
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۱۵  تبادل اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۰۰  دعوت از مدیرعامل محترم سازمان مدیریت صنعتی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰  دعوت از رئیس محترم سازمان آموزش های فنی و حرفه ای جهت ارایه گزارش
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵  1- تبادل اخبار
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۰۰  2-ادامه بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به شماره چاپ 1149
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰  3-بررسی طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی به شماره چاپ 1298
4-بررسی طرح مبارزه با تبعیض نژادی، تنفر قومی و مذهبی به شماره چاپ 1208
5-بررسی لایحه ساماندهی تعهدات دانش آموختگان رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی به شماره چاپ 1240
6-بررسی طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران به شماره چاپ 1201
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۳:۱۵ - ۱۴:۰۰  جلسه هیأت رئیسه کمیسیون
کمیسیون اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰  1 - بررسی نحوه همکاری های سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سازمان بهزیستی کشور در زمینه سلامت و بهداشت روان جامعه
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰  2- بررسی مسایل و مشکلات نمایندگان بازنشسته مجلس شورای اسلامی با دعوت از یکی از نظار محترم مجلس، ریاست محترم صندوق بازنشستگی کشور ،اداره کل بودجه و امور مالی مجلس ،سازمان اداری و استخدامی کشور
3-رای گیری در مورد تقاضای اصلاح ساختار دیوان محاسبات کشور( ماده 17 آیین نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور )
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۴۵  1- بررسی طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۴:۴۵ - ۱۵:۰۰  2- لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو
چاپ 1285(اعاده شده از شورای نگهبان)
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰  3-دعوت از مسؤولین شهرداری و شورای شهر تهران بمنظور ارائه گزارش از مدیریت پسماند
↵ کارگروه اشتغال و روابط کار
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰  طرح استفساریه جزء (4) بند (ب) تبصره (2)‌ماده (76)‌ قانون تأمین اجتماعی
↵ کارگروه اشتغال و روابط کار
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰  طرح تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی نفت
↵ کارگروه اشتغال و روابط کار
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰  طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار چاپ 1028
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۲:۳۰ - ۱۴:۰۰  نشست با مدیرعامل بانک رفاه کارگران و نمایندگان قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی برای بررسی پرونده مطروحه
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰  نشست اعضاء ثابت کمیسیون برای بررسی شکایات و پرونده‌های مطروحه در کمیته‌ها
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰  نشست کمیته قضایی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و پرونده‌های مطروحه
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰  نشست اعضای ثابت کمیسیون برای بررسی شکایات و پرونده‌های مطروحه در کمیته ها
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰  نشست کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله به کمیته
کمیسیون اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰  1) بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری
از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی(اصلی - چاپ 1276)
2) بررسی گزارش اولیه هیأت تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1) ادامه جلسه بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران (اصلی – چاپ187)
2) انتخاب 2 نفر از نمایندگان داوطلب واجد شرایط کمیسیون اقتصادی بعنوان نماینده ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در اجرای ماده(4) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 3/7/1397 (به استناد بند 1 ماده 216 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
3) انتخاب اعضای هیأت «تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری و
قیمت گذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان»(به استناد ماده 212 آئین¬نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰  جلسه هیأت رئیسه کمیسیون در خصوص نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح موجود کمیسیون
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  بررسی آخرین وضعیت مرزهای کشور با حضور مسئولین محترم ذی ربط
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  بررسی آخرین اخبار و تحولات
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۴:۱۵ - ۰۰:۰۰  2- بررسی مواد ارجاعی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شماره چاپ 1231 (اصلاحیه 1) به کمیسیون در اجرای ماده 153 آیین نامه داخلی با حضور نمایندگان شورای نگهبان، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰  نشست هیأت رئیسه و رؤسای کارگروه‌های کمیسیون
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۰۹:۰۰ - ۰۰:۰۰  بررسی مواد ارجاعی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شماره چاپ 1231 (اصلاحیه 1) به کمیسیون در اجرای ماده 153 آیین نامه داخلی با حضور نمایندگان شورای نگهبان ، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  1-مرور اهم اخبار
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۴:۱۵ - ۱۷:۰۰  2- بررسی مواد ارجاعی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شماره چاپ 1231 (اصلاحیه 1) به کمیسیون در اجرای ماده 153 آیین نامه داخلی با حضور نمایندگان شورای نگهبان، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۳:۰۰ - ۰۰:۰۰  ادامه رسیدگی به درخواست جمعی از نمایندگان محترم درخصوص اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی با موضوع اجرای ناقص ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با حضور نمایندگان منتخب کمیسیون و نمایندگان وزارت کشور ، وزارت راه و شهرسازی ، وزارت امور اقتصادی و دارائی ، راهور ناجا ، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  1- مرور اهم اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۴:۱۵ - ۱۶:۳۰  2- بررسی مواد ارجاعی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شماره چاپ 1231 (اصلاحیه 1) به کمیسیون در اجرای ماده 153 آیین نامه داخلی با حضور نمایندگان شورای نگهبان، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  1- مرور اهم اخبار
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۵:۳۰ - ۰۰:۰۰  3. استماع گزارش کارگروه بررسی طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها ( اصلی – شماره چاپ 1119)
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۰۹:۰۰ - ۰۰:۰۰  بررسی سند الگوی پایه پیشرفت اسلامی ایرانی با حضور نمایندگان وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت مسکن و شهرسازی ، ستاد کل نیروهای مسلح ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز تحقیقات اسلامی قم
کمیسیون انرژی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰  دعوت از وزیر محترم نیرو جهت پاسخ به سوال:
1.جناب آقای شهاب نادری نماینده محترم پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر.
2.جناب آقای علیم یارمحمدی، نماینده محترم زاهدان.
3.جناب آقای نادر قاضی پور نماینده محترم ارومیه.
4.جناب آقای ولی ملکی نماینده محترم مشکین شهر.
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰  بررسی طرح یک شوری تعویق واگذاری شرکت‌های دولتی دارای طرح‌های تثبیت و توسعه (فرعی- چاپ 1295)
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰  متعاقباً اعلام می شود.
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰  متعاقباً اعلام می شود.
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- رسیدگی به طرح تشکیل وزارتخانه‌های انرژی و آب و محیط زیست (فرعی-976)
2- رسیدگی به طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران(فرعی- 1016)
3- رسیدگی به طرح الحاق یک ماده به قانون مالیاتهای مستقیم(فرعی- 1068)
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- رسیدگی به طرح سپرده ارزی در بانک‌های عامل(فرعی- 1065)
2- رسیدگی به طرح اصلاحات پراسنج(پارامتریک) قانون تامین اجتماعی
3- رسیدگی به طرح اصلاح ماده(39) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران(فرعی- 986)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  متعاقباً اعلام می شود.
کمیسیون بهداشت و درمان
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۰  استماع اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۴:۱۰ - ۱۵:۴۰  استماع گزارش مسئولین دیوان محاسبات کشور در خصوص تفریغ بودجه سال 1396 کشور در حوزه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و نحوه هزینه کرد مبلغ برداشت شده از محل صندوق توسعه ملی توسط سازمان بیمه سلامت ایران
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۵:۴۰ - ۱۶:۰۰  بررسی طرح انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان ( فرعی – چاپ 1280 ماده 1)
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۰  استماع اخبار
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۴:۱۰ - ۱۵:۴۰  بررسی وضعیت پرداخت مالیات جامعه پزشکی با حضور مسئولین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور، مسئولین سازمان نظام پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۵:۴۰ - ۱۶:۰۰  دعوت از وزیر محترم آموزش و پرورش جهت پاسخگوئی به سؤال آقای حسینعلی شهریاری نماینده محترم زاهدان (1فقره)
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰  1-بررسی طرح اصلاح ماده)117( قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شماره چاپ)1175) پس از ارائه گزارش جناب آقای جعفرزاده ایمن‌آبادی و دبیرکارگروه مربوط از مرکز پژوهش ها
2-بررسی پیشنهادات جدید و سایر مباحث عمومی کمیسیون
کمیسیون تلفیق
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰  - متعاقباً اعلام خواهد شد.
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰  - متعاقباً اعلام خواهد شد.
کمیسیون صنایع و معادن
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  - اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰  - استماع گزارش عملکرد و برنامه های گمرک ایران در خصوص تسهیل و روان سازی عملیات ترخیص تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  - اخبار
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰  - دعوت از وزیر محترم جهاد کشاورزی و رئیس محترم اتاق اصناف ایران جهت بررسی وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی در روزهای منتهی به پایان سال
کمیسیون عمران
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی برنامه‌ها و تمهیدات دستگاه‌های مرتبط در سفرهای ایام نوروزی با دعوت از وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، آموزش و پرورش، سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نیروی انتظامی، بیمه مرکزی، جمعیت هلال احمر
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  دعوت از جناب آقای دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو جهت:
1- بررسی مقدماتی تقاضای اعمال ماده 45 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و گزارش کمیته آب و فاضلاب جهت بررسی وضعیت و برنامه‌های تامین پایدار آب شرب و بهداشتی با حضور استانداران سیستان و بلوچستان، یزد، کرمان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، مرکز پژوهش‌‌ها، سازمان برنامه و بودجه، محیط زیست، جهاد کشاورزی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، مدیرعامل شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس و کارشناسان و صاحبنظران حوزه آب و فاضلاب
2- پاسخگویی به سوالات آقایان:
محسن کوهکن نماینده محترم لنجان
جلال محمودزاده نماینده محترم مهاباد
قاسم احمدی لاشکی نماینده محترم چالوس و نوشهر
محمود نگهبان سلامی نماینده محترم خواف
جلیل رحیمی نماینده محترم تربت جام
رامین نورقلی پور به نمایندگی از 6 نفر سوال‌کننده
3- بررسی مقدماتی تقاضای تحقیق و تفحص از وضعیت آب و فاضلاب و انرژی مورد نیاز سکونت‌گاه‌های کشور
کمیسیون فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  1- بررسی رویدادهای فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰  2- ادامه بررسی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده (اصلی – شماره چاپ 490)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  - بررسی طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت چاپ 858
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  1- بررسی رویدادهای فرهنگی
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰  2- بررسی طرح حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی – فرهنگی (اصلی – چاپ 625)
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰  3- انتخاب چهارنفر به‌عنوان اعضای ناظر در کمیته ملی پارالمپیک
↵ کارگروه برنامه بودجه و اصلاح ساختار
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰  بررسی ساختار انجمن سینمایی جوان با حضور مسئولین ذیربط
کمیسیون قضایی و حقوقی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- برررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری چاپ 975
2- بررسی طرح استفساریه بند "الف" ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور چاپ 1225
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- ادامه مانده دستور از جلسه قبل
2- بررسی طرح اصلاح مواد(15)و(16) قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب 1310
1- بررسی طرح مبارزه با تبعیض نژادی، تنفر قومی و مذهبی چاپ 1208
↵ کارگروه تخصصی حقوق عمومی
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰  - بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی چاپ 176
↵ کارگروه تخصصی حقوق عمومی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰  بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری چاپ 1213
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  - ادامه بررسی لایحه اصلاح مواد (20) الی (23) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (30) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (اصلی شماره چاپ 989)
(بررسی پیشنهاد الحاق یک ماده به لایحه مذکور به منظور اصلاح ماده 7 قانون اصل(44)، موضوع نحوه تشکیل و فعالیت هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار)
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی طرح تعویق واگذاری شرکتهای دولتی دارای طرحهای تثبیت و توسعه (اصلی شماره چاپ- 1295)

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  بررسی بهره وری در شرایط فعلی اقتصادی کشور
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰  انتخابات هیات رئیسه کمیسیون ویژه
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۴:۱۵ - ۱۶:۰۰  1. - بررسی اقدامات صورت‌ گرفته از سوی دستگاههای اجرائی جهت انجام تولید و تجارت مناطق مرزی و پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسایه به ویژه با کشورهای منطقه در اجرای ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باحضور مسوولین مربوط (وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امورخارجه، کشور، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی)
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰  1- نشست هیأت رئیسه کمیسیون
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  2- بررسی مسائل مربوط یه صادرات و واردات مرغ، تخم‌مرغ، کره، شیرخشک، آب‌پنیر با حضور مسؤولین سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارتخانه جهادکشاورزی(معاونت امور تولیدات دامی و معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی)- صنعت، معدن و تجارت(معاون توسعه بازرگانی داخلی– سازمان توسعه تجارت)- اتحادیه‌های مرتبط
↵ کارگروه جنگل و مراتع
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰  - جلسه اعضای هیأت تحقیق و تفحص
↵ کارگروه دام و طیور و آبزیان
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰  - بررسی و دستیابی به راهکارهای مقابله با تهدیدهای ناشی از تحریم در صنعت مرغ اجداد گوشتی باحضور مسؤولین وزارت جهادکشاورزی(معاونت امور تولیدات دامی – مدیرکل دفتر طیور و زنبور عسل) – وزارت صنعت، معدن و تجارت - مدیرعامل اجداد زربال و برخی از فعالین این حوزه