دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1397/12/25 لغایت سه شنبه 1397/12/28

توضیحات

فایل : DK 89.pdf DK 89.pdf
تاریخ سند : 1397/12/22 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی

کمیسیون آموزش و تحقیقات
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵  تبادل اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۴:۱۵ - ۱۵:۱۵  طرح اصلاح بند (الف) ماده90 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره چاپ 842 ارجاعی از صحن علنی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۵:۱۵ - ۱۶:۰۰  بررسی طرح های واصله
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  جلسه هیأت رئیسه کمیسیون
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۳:۰۰ - ۱۷:۰۰  بازدید از سامانه جامع امور گمرکی کشور
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰  نشست اعضاء ثابت کمیسیون برای بررسی شکایات و پرونده های مطروحه در کمیته ها
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰  نشست کمیته قضایی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و پرونده های مطروحه
کمیسیون اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰  جلسه هیأت تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی با موضوع بررسی گزارش نهایی هیأت
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم برای «تحقیق و تفحص از سیاست ارزی اخیر دولت و ارزیابی عملکرد سامانه نیما و بررسی آثار، آسیب¬ها، آفات و مفاسد احتمالی اجرای مصوبه ارزی 1397»(به استناد ماده 212 آئین¬نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۰۷:۳۰ - ۰۸:۰۰  جلسه هیأت رئیسه کمیسیون در خصوص نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح موجود کمیسیون
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  انتخاب دو نفر از نمایندگان محترم عضو کمیسیون جهت عضویت در:
"شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران" مستند به بند 12 ماده 2 قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰  بررسی آخرین اخبار و تحولات
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۰:۰۰ - ۰۰:۰۰  بررسی سند الگوی پایه پیشرفت اسلامی ایرانی با حضور نمایندگان وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت مسکن و شهرسازی ، ستاد کل نیروهای مسلح ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز تحقیقات اسلامی قم
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  بررسی مواد ارجاعی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شماره چاپ 1231 (اصلاحیه 1) به کمیسیون در اجرای ماده 153 آیین نامه داخلی با حضور نمایندگان شورای نگهبان ، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  - بررسی مواد ارجاعی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شماره چاپ 1231 (اصلاحیه 1) به کمیسیون در اجرای ماده 153 آیین نامه داخلی با حضور نمایندگان طراح و شورای نگهبان ، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
کمیسیون بهداشت و درمان
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۰  استماع اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۴:۱۰ - ۱۵:۳۰  استماع گزارش مسئولین دیوان محاسبات کشور در خصوص تفریغ بودجه سال 1396 کل کشور در حوزه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دستگاههای مرتبط
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰  بررسی طرح انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان ( فرعی – چاپ 1280 ماده 1)
کمیسیون صنایع و معادن
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  1 - بررسی سوال جناب آقای داریوش اسماعیلی نماینده محترم کوار و سروستان از وزیر محترم دادگستری
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰  2- بررسی طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی به شماره چاپ 1317 (فرعی)
کمیسیون فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  1- بررسی رویدادهای فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰  2- ادامه بررسی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده (اصلی – شماره چاپ 490)
کمیسیون قضایی و حقوقی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- بررسی طرح اصلاح ماده (609) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) چاپ 1242
2- بررسی طرح اصلاح بند "ب" ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور چاپ 1224
3- بررسی طرح الحاق یک تبصره به بند "ج" ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) چاپ 1203
↵ کارگروه تخصصی حقوق جزا
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  - بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری چاپ975
↵ کارگروه تخصصی حقوق جزا
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  - بررسی طرح الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) درخصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی چاپ 1232
- بررسی طرح مبارزه با تبعیض نژادی، تنفر قومی و مذهبی چاپ 1208
↵ کارگروه تخصصی حقوق عمومی
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۰۹:۳۰ - ۱۱:۳۰  - بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری چاپ 1213
↵ کارگروه تخصصی حقوق عمومی
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  - بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی چاپ 176
↵ کارگروه حقوق ویژه
شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  - بررسی طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت چاپ 858
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  ادامه بررسی لایحه سامان‌دهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (34) تا (38) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی- اصلی شماره چاپ (821) و طرح الحاق یک تبصره به بند(ب) ماده(34) قانون اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی اصلی شماره چاپ (768)