دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز دوشنبه 1398/2/2 الی سه شنبه 1398/2/3

توضیحات

فایل : DH 108.pdf DH 108.pdf
تاریخ سند : 1398/01/28 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:بررسی طرح تقویت جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برابر آمریکا (چاپی : 1366) (سابقه : 1365, 1359)
2 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپی : 663) (سابقه : 662, 101)
3 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد:بررسی طرح حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی- فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداران بناهای تاریخی- فرهنگی (چاپی : 1345) (سابقه : 625)
4 گزارش کمیسیون عمران در مورد:بررسی طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1195)
5 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ (چاپی : 557)
6 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی طرح معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی (چاپی : 921) (سابقه : 971, 179)
7 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده (چاپی : 1325) (سابقه : 460)
8 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:بررسی طرح جامع مدیریت شهری (چاپی : 1337) (سابقه : 433)
9 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی لایحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366 - با اصلاحات بعدی آن (چاپی : 685) (سابقه : 684, 513)
10 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد:بررسی طرح استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان (چاپی : 356) (سابقه : 244, 355)
11 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 720) (سابقه : 719, 457)
12 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:بررسی طرح حمایت از محیط بانان و جنگل بانان (چاپی : 1189) (سابقه : 1188, 565)
13 بررسی لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کلگزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام (چاپی : 679) (سابقه : 593)
14 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق (چاپی : 680) (سابقه : 621)
15 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی (چاپی : 681) (سابقه : 622)
16 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان (چاپی : 884) (سابقه : 824)
17 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک (چاپی : 885) (سابقه : 827)
18 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا اقیانوسیه (چاپی : 674) (سابقه : 595)
19 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:بررسی لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیردولتی (چاپی : 1312) (سابقه : 721)
20 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (چاپی : 673) (سابقه : 461)
21 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 902) (سابقه : 758)
22 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 1095) (سابقه : 987)
23 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:بررسی طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1073) (سابقه : 1093, 872)
24 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:بررسی طرح استفساریه جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1029)
25 گزارش کمیسیون انرژی در مورد:بررسی طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور (چاپی : 1183) (سابقه : 770)
26 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد:بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1138) (سابقه : 1059)
27 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:بررسی طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها (چاپی : 1144) (سابقه : 1143, 1144, 1178, 487, 391, 349)
28 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1187)
29 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد:بررسی الحاق یک تبصره به ماده (186) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1141) (سابقه : 1039)
30 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:بررسی طرح اصلاح بند (ل)ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (چاپی : 1019) (سابقه : 702)
31 دعوت از وزیر نفت به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ علی ساری دهم، خوزستان (اهواز / باوی / حمیدیه / کارون)
32 دعوت از وزیر نفت به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ هدایت الله خادمی دهم، خوزستان (ایذه / باغملک)
33
 موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

1. گزارش کمیسیون اصل نودم(90) قانون اساسی درمورد عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری(در اجرای ماده (101) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ262)

2. گزارش کمیسیون اصل نودم(90) قانون اساسی در مورد بررسی اقدامات دستگاههای مسئول در خصوص مصوبات هیأت محترم وزیران و قوانین مرتبط در زمینه مبارزه با آلودگی هوا (در اجرای ماده (101) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ263)

3. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی‌بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنج سال گذشته (در اجرای ماده (212) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 186)

4. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه تشکیل و خرید ساختمان ها و جذب نیرو و دادن وام توسط بانک شهر ( در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ259)

5. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست کشور از سال 1392 تاکنون ( در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ260)

6. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی ( در اجرای ماده (40) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 261- اصلاحیه1دارد)

7. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال ( در اجرای ماده (234) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 264)
34
 انتخاب ناظرین در مجامع و شوراها مطابق فهرست ذیل

عنوان
انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی به عنوان عضو شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت (موضوع جزء (17) بند "ب" ماده 63 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 02/10/1391 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
مستندات و سوابق قانونی انتخاب ناظرین
----------------------------------------
جزء (17) بند "ب" ماده 63 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
مصوب 02/10/1391 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده ۶۳ ـ با هدف توسعه، ترویج و نهادینه نمودن فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت و زنده نگهداشتن یاد شهیدان و حفظ و تقویت شأن و جایگاه الگوهای عینی عرصه جهاد، ایثار و شهادت، شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت با شرح وظایف و ترکیب زیر تشکیل می‌شود.
الف ـ شرح وظایف :
۱ ـ سیاستگذاری در زمینه احیاء، حفظ، ترویج و نهادینه نمودن فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت
۲ـ ساماندهی و هماهنگی در برنامه ریزی های کلان دستگاهها و نهادهای متولی دولتی و غیردولتی
۳ـ به کارگیری ظرفیت های جامعه و کشور برای تحقق اهداف شهیدان، جانبازان و آزادگان
۴ ـ ساماندهی نحوه تجلیل و تقدیر از ایثارگران و استفاده از توان و ظرفیت آنان در توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
ب ـ ترکیب :
۱ـ رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا ۲ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‌۳ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ۴ـ وزیر آموزش و پرورش ۵ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۶ ـ وزیر کشور ۷ـ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ۸ ـ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ۹ـ نماینده ولی فقیه در بنیاد ۱۰ـ رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ۱۱ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران ۱۲ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی‌۱۳ـ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ۱۴ـ یکی از مجتهدین به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم ۱۵ـ رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد ۱۶ـ رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور ۱۷ـ دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی با معرفی کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی