دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1398/2/28 لغایت چهارشنبه 1398/3/1

توضیحات

فایل : DK 95.pdf DK 95.pdf
تاریخ سند : 1398/02/25 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی

کمیسیون آموزش و تحقیقات
شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰  بازدید کمیته آموزش و پرورش از مدارس دولتی ، غیردولتی و شاهد منطقه یک تهران
شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰  نشست کمیته آموزش عالی و پزشکی در خصوص تغییرات ساختاری در شورای گسترش آموزش عالی وزارت عتف
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  تبادل اخبار
بررسی نهایی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور به شماره چاپ 1149
بررسی طرح دفاتر اسناد رسمی به شماره چاپ 1297
بررسی لایحه جامع انتخابات به شماره چاپ 1320
بررسی نهایی طرح اصلاح بند (الف) ماده (90) قانون برنامه ششم توسعه به شماره چاپ 842
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۸:۰۰ - ۲۲:۰۰  بازدید از دانشگاه فرهنگیان
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۳:۳۰ - ۱۶:۰۰  نشست هیات رئیسه کمیسیون
معرفی 2 نفر از نمایندگان محترم عضو کمیسیون جهت عضویت در شورای سیاستگذاری مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
دعوت ازوزیرعلوم،تحقیقات وفناوری جهت پاسخگویی‌به سوالات‌آقایان :
1) حسینعلی شهریاری
2) محمد کاظمی
3) اسداله قره خانی
4) رضا انصاری
5) زهرا سعیدی مبارکه
6) جلال محمودزاده
7) محمد خدابخشی
دعوت از رئیس صندوق رفاه دانشجویان جهت ارایه برنامه ها و گزارش عملکرد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰  جمع بندی گزارش نهایی کمیته بررسی اعمال ماده 234 مدارس خارج از کشور
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰  نشست کمیته فنی و حرفه ای و مهارتی با حضور مسئولین مربوطه در وزارت آموزش و پرورش
کمیسیون اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰  نشست هفتگی هیات رئیسه کمیسیون
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰  1-لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد چاپ1003( اعاده شده از شورای نگهبان)
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰  2-ادامه بررسی طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور چاپ 1268
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰  3-دعوت از هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری به‌منظور بحث و تبادل نظر پیرامون مسایل جاری
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1-ادامه بررسی طرح به کارگیری نیرو در پستهای بلا تصدی ادارات در استان های مرزی چاپ 1243
2-دعوت ازجناب آقای انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد چگونگی اجرا قانون منع بکارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی
↵ کارگروه اداری و استخدامی
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰  ادامه بررسی طرح به کارگیری نیرو در پست های بلا تصدی ادارات در استان های مرزی چاپ 1243
↵ کارگروه اشتغال و روابط کار
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰  در اجراء ماده 234 (236 قدیم )آیین نامه داخلی در مورد عدم اجرای ماده 76 قانون تامین اجتماعی با حضور سرپرست سازمان تامین اجتماعی
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۳۰  نشست با مسولین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در محل سازمان مذکور
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۲:۰۰ - ۱۷:۳۰  نشست کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله به کمیته
نشست اعضاء ثابت کمیسیون برای بررسی شکایات و پرونده های مطروحه
نشست کمیته قضایی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و پرونده های مطروحه در کمیته
کمیسیون اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰  بررسی نهایی گزارش هیأت تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه¬ها(به استناد ماده 212 آئین¬نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰  ادامه جلسه کمیته تدوین گزارش تبصره (1) ماده (45) در خصوص «پیگیری نحوه اجرای بند(ب) ماده(17) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» با حضور دستگاههای اجرایی ذیربط
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰  1) انتخاب اعضای هیأت «تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی¬سازی» (به استناد ماده 212 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
2) انتخاب اعضای هیأت «تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز و املاک مربوطه و همچنین شرکت آذر چلیک توسط سازمان
خصوصی سازی»(به استناد ماده 212 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۴:۳۰ - ۱۷:۰۰  3) ادامه بررسی شور دوم لایحه مالیات بر ارزش افزوده(اصلی – چاپ 460)
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۳:۳۰ - ۱۵:۰۰  1) بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم برای «تحقیق و تفحص از سیاست ارزی اخیر دولت و ارزیابی عملکرد سامانه نیما و بررسی آثار، آسیب¬ها، آفات و مفاسد احتمالی اجرای مصوبه ارزی 1397»(به استناد ماده 212 آئین¬نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰  2) ادامه بررسی شور دوم لایحه مالیات بر ارزش افزوده(اصلی – چاپ 460)
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰  جلسه هیأت رئیسه کمیسیون در خصوص نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح موجود کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۳:۳۰ - ۱۵:۰۰  جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی در خصوص بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی و پیامدهای آن
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  بررسی فرصت ها و تهدیدهای سیاست خارجی در راهبرد رونق تولید با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر مسئولین ذی ربط
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰  بررسی طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی (اصلی- چاپ 969)
بررسی سند امنیت ملی ایالات متحده آمریکا مربوط به سال های 2018 و 2019
↵ کارگروه دفاعی
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳:۰۰ - ۰۰:۰۰  بررسی سؤال مشترک 4 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ( نماینده سؤال کنندگان جناب آقای ولی الله نانوا کناری نماینده محترم مردم شریف بابلسر و فریدونکنار می باشند)
↵ کارگروه روابط خارجی
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۲:۳۰ - ۰۰:۰۰  بررسی وضعیت معیشتی بازنشستگان وزارت امورخارجه
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  بررسی نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها ( اصلی – شماره چاپ 1119) با حضور نمایندگان طراح، اساتید دانشگاه، نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، خانه احزاب، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و مرکز تحقیقات اسلامی( قم)
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  1. مرور اهم اخبار
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۴:۱۵ - ۰۰:۰۰  2. لایحه اصلاح ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (اصلی – شماره چاپ 1102) با حضور مسئولان و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی ، وزارت کشور ، وزارت صمت ، ناجا ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
↵ کارگروه تقسیمات کشوری
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۱:۰۰ - ۰۰:۰۰  طرح تشکیل استان اصفهان شمالی (اصلی – شماره چاپ 1315) با حضور نمایندگان طراح این طرح ، مسئولان وزارت کشور ، سازمان برنامه و بودجه ، وزارت اطلاعات ، مرکز پژوهشهای مجلس ، مرکز تحقیقات اسلامی (قم)
↵ کارگروه تقسیمات کشوری
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰  بررسی پیش نویس آیین نامه تشکیلات و وظایف دبیرخانه دائمی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با حضور وزارت کشور ، وزارت اطلاعات ، شورای عالی استانها ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و مرکز تحقیقات اسلامی (قم)
↵ کارگروه ویژه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰  بررسی سند الگوی پایه پیشرفت اسلامی ایرانی با حضور نمایندگان وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، ستاد کل نیروهای مسلح ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز تحقیقات اسلامی(قم)
کمیسیون انرژی
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰  بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از:
"عملـکرد مدیـریت آب وزارت نیـــرو در بحـران سیــل اخیــر" با حضور وزیر محترم نیرو.
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰  دعوت از وزیر محترم نفت جهت پاسخ به سوال:
1.جناب آقای اصغر مسعودی نماینده محترم نی‌ریز و استهبان.
2.جناب آقای سید قاسم جاسمی نماینده محترم کرمانشاه.
3.جناب آقای حسین مقصودی نماینده محترم سبزوار.
4.جناب آقای قاسم احمدی لاشکی نماینده محترم نوشهر.
5.جناب آقای عباس گودرزی نماینده محترم بروجرد.
6.جناب آقای همایون یوسفی نماینده محترم اهواز.
7.جناب آقای جلال محمودزاده نماینده محترم مهاباد.
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰  گزارش دیوان محاسبات کشور درخصوص تفریغ بودجه سال 1396 کل کشور در حوزه وزارت نفت.
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- بررسی اقدامات بعمل آمده جهت اجرائی شدن جزء(2) بند(و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1398 کل کشور با حضور مسئولین ذیربط
2- رسیدگی به نحوه محاسبه و اعمال افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر موضوع بند(ی) تبصره(12) قانون بودجه سالجاری
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  دعوت از رئیس کل دیوان محاسبات جهت رسیدگی به:
1- گزارش تفریغ بودجه سال 1396 کل کشور
2- سازوکار و نحوه رسیدگی به برخی پرونده های مطروحه در دیوان و نتایج حاصل از آن
3- درخواست تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان از عملکرد دیوان
کمیسیون بهداشت و درمان
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۰۵  استماع اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۴:۰۵ - ۱۵:۰۰  استماع گزارش مسئولین انجمن علوم آزمایشگاهی در خصوص مشکلات مطروحه (عدم اجراء قانون ارتقاء بهره وری ، قانون مشاغل سخت و زیان آور و...) و بررسی راهکارهای رفع آن با حضور مسئولین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان تامین اجتماعی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰  استماع گزارش مسئولین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خصوص بازنگری در قانون مقررات امور داروئی ، ملزومات و تجهیزات پزشکی ، مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و موسسات پزشکی
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  استماع اخبار
استماع گزارش رئیس کل و معاونین سازمان نظام پزشکی در خصوص ارائه برنامه های سازمان در سالجاری
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰  بررسی طرح مشارکت مستقیم شهروندان در امور قوه مقننه به شماره چاپ 1334
کمیسیون صنایع و معادن
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰  1- اخبار
2- طرح حمایت از آسیب دیدگان از سیل و سوانح طبیعی و پیشگیری از مخاطرات طبیعی (فرعی – شماره چاپ 1349)
3- استماع گزارش ریاست محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان در خصوص بازار خودرو
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰  1- اخبار
2- معارفه معاون محترم وزیر و ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و مدیرعامل محترم شرکت ملی مس ایران
3- جلسه دوم گزارش وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت در خصوص رفع مشکلات واحدهای تولیدی و برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در راستای تامین مایحتاج عمومی و تنظیم بازار
کمیسیون عمران
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰  1- جلسه هیأت رئیسه کمیسیون عمران
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  2- دعوت از معاون عمرانی محترم وزیر کشور جهت:
الف) بررسی نحوه تأمین و توزیع تجهیزات حمل و نقل شهری
ب) بررسی عملکرد سازمان شهرداریها و دهیاری‌ها در تحصیل اهداف و اجرای احکام برنامه ششم توسعه
3- معرفی دو نفر از اعضای محترم کمیسیون عمران جهت انتخاب عضو ناظر مجلس در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۳:۳۰ - ۰۰:۰۰  1- دعوت از جناب آقای مهندس رحمانی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جهت:
الف) بررسی نهایی گزارش کمیسیون در خصوص اعتراضات کامیون‌داران و رانندگان حمل ونقل جاده‌ای با حضور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت‌های عرضه کننده ناوگان حمل و نقل باری، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، معاون بانک مرکزی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور
ب) بررسی سؤال جناب آقای علیم یارمحمدی نماینده محترم زاهدان
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۵:۰۰ - ۰۰:۰۰  2- دعوت از جناب آقای مهندس زنگنه وزیر محترم نفت جهت بررسی نهایی گزارش ماده 234 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس در خصوص نحوه تأمین و توزیع قیر رایگان موضوع تبصره یک بودجه سال 1397 کل کشور با حضور دادستان محترم دیوان محاسبات و رؤسای محترم دستگاه‌های اجرایی بهره‌بردار، جهت ارسال گزارش به صحن علنی مجلس شورای اسلامی
کمیسیون فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- بررسی رویدادهای فرهنگی
2- ادامه بررسی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده (اصلی – شماره چاپ 490)
3- بررسی طرح سازمان نظام روزنامه نگاری جمهوری اسلامی ایران (فرعی – چاپ1229)
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- بررسی استیضاح وزیر ورزش و جوانان
2- دعوت از وزیر محترم ورزش و جوانان برای پاسخ به سوال های:
الف- آقای محمد صادق حسنی جوریانی نماینده محترم رشت
ب- آقای بیت الله عبدالهی نماینده محترم اهر و هریس
ج- آقای قاسم احمدی لاشکی نماینده محترم نوشهر، چالوس و کلاردشت
د- آقای نصراله پژمانفر نماینده محترم مشهد و کلات
هـ- آقای سید ناصر موسوی لارگانی نماینده محترم فلاورجان(2مورد)
کمیسیون قضایی و حقوقی
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری چاپ 975
2- بررسی طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی چاپ 1290
3- بررسی طرح الحاق یک تبصره به بند "ج" ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) چاپ 1203
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰  4- بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری چاپ 1213
5- بررسی طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی چاپ 1298
↵ کارگروه تخصصی حقوق عمومی
شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰  - بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی چاپ 176
↵ کارگروه حقوق ویژه
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  - بررسی طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت چاپ 858
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  1-لایحه مشارکت عمومی - خصوصی (فرعی شماره چاپ- 1338)
2- ادامه بررسی راه کارهای رونق تولید در سال 1398
3-ادامه بررسی طرح تعویق واگذاری شرکتهای دولتی دارای طرحهای تثبیت و توسعه (اصلی شماره چاپ- 1295)
↵ کارگروه طرح اصلاح موادی از قانون اصل ۴۴ قانون اساسی
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰  بررسی گزارش دیوان محاسبات پیرامون تفریغ بودجه سال 1396 با موضوع عملکرد خصوصی سازی
باحضور دیوان محاسبات کشور، سازمان خصوصی سازی، مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  - بررسی مسائل مربوط به عرضه و تقاضای انواع واکسن مورد نیاز دام و طیور کشور با حضور مسؤولین سازمان دامپزشکی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه- اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو و مواد بیولوژیکی دام- بانک کشاورزی(مدیریت ارزی)- اتحادیه و انجمن‌های مرغداران گوشتی و تخم‌مرغ‌گذار
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  - بررسی مسائل و مشکلات صنایع فرآورده‌های کشاورزی و مواد غذایی با حضور مسؤولین سازمان استاندارد ایران – گمرک جمهوری اسلامی ایران(دفتر تعیین ارزش)– شرکت کشتیرانی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – وزارت صنعت، معدن و تجارت(سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان- ستاد تنظیم بازار)- وزارت جهادکشاورزی(معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی- شرکت بازرگانی دولتی)- انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران- انجمن کارفرمایان کارفرمایی صنعت ماکارونی ایران- انجمن صنفی کارفرمایی صنایع گلوگز، نشاسته و مشتقات آن- انجمن شیرینی و شکلات ایران