دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1398/3/26 الی سه شنبه 1398/3/28

توضیحات

فایل : DH 114.pdf DH 114.pdf
تاریخ سند : 1398/03/22 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 ادامه رسیدگیبه گزارش  کمیسیون فرهنگی در مورد ؛ بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (چاپی : 1023) (سابقه : 1051, 444)
2 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع معادن در مورد ؛ بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو (چاپی : 1191) (سابقه : 1196, 1027, 984, 888)
3 گزارش ویژه از حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در مورد آن ؛ بررسی طرح الحاق بند (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (چاپی : 1292) (سابقه : 420)
4 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی (چاپی : 681) (سابقه : 622)
5 گزارش کمیسیون انرژی در مورد ؛ بررسی طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی (چاپی : 1300) (سابقه : 1107)
6 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان (چاپی : 884) (سابقه : 824)
7 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی طرح حمایت از محیط بانان و جنگل بانان (چاپی : 1189) (سابقه : 1188, 565)
8 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک (چاپی : 885) (سابقه : 827)
9 گزارش کمیسیون صنایع معادن در مورد ؛ بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا اقیانوسیه (چاپی : 674) (سابقه : 595)
10 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد ؛  بررسی لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیردولتی (چاپی : 1312) (سابقه : 721)
11 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (چاپی : 673) (سابقه : 461)
12 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 902) (سابقه : 758)
13 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 1095) (سابقه : 987)
14 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد ؛ بررسی طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1073) (سابقه : 1093, 872)
15 گزارش کمیسیون انرژی در مورد ؛ بررسی طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور (چاپی : 1183) (سابقه : 770)
16 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی در مورد ؛ بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1138) (سابقه : 1059)
17 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد ؛ بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی (چاپی : 783) (سابقه : 506)
18 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد ؛ بررسی طرح اصلاح بند (ل)ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (چاپی : 1019) (سابقه : 702)
19 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد ؛ بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 720) (سابقه : 719, 457)
20 دعوت از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ بیت الله عبداللهی دهم، آذربایجان شرقی (اهر / هریس)
▪ محمود نگهبان سلامی دهم، خراسان رضوی (خواف / رشتخوار)
21 دعوت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ بهرام پارسایی دهم، فارس (شیراز)
▪ عبدالکریم حسین زاده دهم، آذربایجان غربی (اشنویه / نقده)
22
 موارد ذیل در دستور هفته جاری قرار دارد : 

گزارش معاونت نظارت مجلس در مورد اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه سوم 

کزارش کمیسیون آموزش تحقیقات فن آوری در مورد حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد اسلامی 

گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فن آوری در مورد در مورد حادثه آتش سوزی مدرسه دخترانه در زاهدان