دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1398/4/2 الی سه شنبه 1398/4/4

توضیحات

فایل : DH 115.pdf DH 115.pdf
تاریخ سند : 1398/03/29 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 گزارش کمیسون مشترک در مورد ؛ بررسی طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی (چاپی : 818) (سابقه : 818, 817, 481)
2 گزارش کمیسون فرهنگی در مورد ؛ بررسی طرح حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی- فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداران بناهای تاریخی- فرهنگی (چاپی : 1345) (سابقه : 625)
3 گزارش کمیسون اجتماعی در مورد ؛ بررسی لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (چاپی : 1003) (سابقه : 871)
4 گزارش کمیسیون قضاییو حقوقی در مورد ؛ بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان کشور (چاپی : 1429)
5 گزارش کمیسیون انرژی در مورد ؛ بررسی طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی (چاپی : 1300) (سابقه : 1107)
6 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان (چاپی : 884) (سابقه : 824)
7 گزارش کمیسیون ضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی طرح حمایت از محیط بانان و جنگل بانان (چاپی : 1189) (سابقه : 1188, 565)
8 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک (چاپی : 885) (سابقه : 827)
9 گزارش کمیسیون امور داخلی و شورا ها ؛  بررسی لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیردولتیگ (چاپی : 1312) (سابقه : 721)
10 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (چاپی : 673) (سابقه : 461)
11 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 902) (سابقه : 758)
12 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 1095) (سابقه : 987)
13 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ؛ بررسی طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1073) (سابقه : 1093, 872)
14 گزارش کمیسیون انرژی در مورد ؛ بررسی طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور (چاپی : 1183) (سابقه : 770)
15 گزارش کمیسیونآیین نامه داخلی مجلس در مورد ؛ بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1138) (سابقه : 1059)'
16 گزارش کمیسیون فرهنگی ر مورد ؛ بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1187)
17 گزارش کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات در مورد ؛ بررسی طرح اصلاح بند (ل)ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (چاپی : 1019) (سابقه : 702)
18 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد ؛ بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 720) (سابقه : 719, 457)
19  گزارش کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی (چاپی : 635) (سابقه : 591)
20 گزارش کمیسیون اممنیت ملی و سیاست خارجی ؛ بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا (چاپی : 807) (سابقه : 732)
21 گزارش کمیسیون عمران در مورد ؛ بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه جایی ها (مورخ یکم سپتامبر 1970 میلادی برابر با دهم شهریور 1349 هجری شمسی) (چاپی : 810) (سابقه : 774)
22 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی (چاپی : 850) (سابقه : 849, 88)
23 گزارش کمیسیون عمران در مورد ؛ بررسی لایحه تصویب پروتکل های مربوط به اصلاح بند (الف) ماده (50) و ماده (56) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی (چاپی : 895) (سابقه : 826)
24 گزارش کمیسیون عمران در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت (چاپی : 995) (سابقه : 890)
25 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ؛ بررسی لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (چاپی : 1002) (سابقه : 78)
26 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار (چاپی : 1272) (سابقه : 1271, 1101)
27 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه (چاپی : 1346)
28 دعوت از وزیر کشور به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ حسن نوروزی دهم، تهران (رباط کریم)
▪ محمود شکری دهم، گیلان (تالش / رضوانشهر / ماسال)
29 دعوت از وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ حبیب الله دهمرده دهم، سیستان و بلوچستان (زابل / زهک / نیمروز / هامون / هیرمند)
30

 موارد ذیل در دستور هفته جاری قرار دارد 

1 ادامه رسیدگی کمیسیون آموزش تحقیقات فن آوری در مورد حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 

2گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات فن آوری در مورد پذیرش خارج از ظرفیت دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی 

3 گزارش کمیسیون تحقیقات فن آوری در مورد حادثه آتش سوزی مدرسه دخترانه در زاهدان 
31  انتخاب ناظرین در مجامع و شوراها مطابق فهرست ذیل 

انتخاب یک نفر نمایند ه مجلس جهت عضویت در هیات سه نفره اجرای قانون اصلاح تبصره 4 ماده 95 قانون محاسبات عمومی کشور 

انتخاب سه نفر از نماینده مجلس شورای اسلامی از کمیسیون بهداشت و درمان اجتماعی و برنامه بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی