دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1398/4/1 لغایت چهارشنبه 1398/4/5

توضیحات

فایل : DK 99.pdf DK 99.pdf
تاریخ سند : 1398/03/29 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی

کمیسیون آموزش و تحقیقات
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۰۹:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی گزارش مرکز پژوهش ها در کارگزوه آموزش عالی و پزشکی در خصوص کنکور سراسری
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ تبادل اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۴:۱۵ - ۱۶:۰۰  بررسی گزارش مرکز پژوهش ها در خصوص پیامدهای بند (ج) مصوبات جلسات دوازدهم و هفدهم شورای سنجش و پذیرش دانشجو بر نظام آموزش فنی و حرفه ای  کشور 
دعوت از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و سرپرست محترم وزارت آموزش و پرورش جهت بررسی عملکرد وزارتخانه های متبوع در خصوص هوشمند سازی مدارس با توجه به قوانین برنامه ششم توسعه و بودجه سال 98
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰  نشست هیات رئیسه کمیسیون 
تبادل اخبار 
دعوت از مرکز پژوهش ها جهت ارائه گزارش در خصوص تعداد اسامی مدارس کشور (طبیعت و ...) 
1- بررسی طرح انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان به شماره چاپ 1280 
2- یررسی طرح مدیریت تعارض منافع به شماره چاپ 1335
3- بررسی لایحه مشارکت عمومی - خصوصی به شماره چاپ 1338 
4- بررسی طرح تعطیلی روز پنج شنبه کلیه مراکز اداری و آموزشی و قضایی در کلیه استان ها و شرهستانها همانند تهران به شماره چاپ 1400
کمیسیون اجتماعی
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی 689
2- بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰  بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (61) قانون مدیریت خدمات کشوری 1234
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰  نشست عمومی کمیسیون برای : 
1- بررسی درخواست آقایان دکتر امیر حسنخانی و عثمانی موضوع تقاضای تغییر کمیسیون 
2- بررسی گزارش تهیه شده در خصوص قانون تشکیلات وظایف و انخابات شوراهای اسلامی و طرز کار دستگاه های متولی در اجرای قانون مذکور پیرو نشست قبلی کمیسیون 
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰  نشست کمیته قضایی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و پرونده های مطروحه در کمیته 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰  نشست اعضا ثابت کمیسیون برای بررسی شکایات و پروندههای مطروحه
کمیسیون اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳:۳۰ - ۱۷:۰۰  1- استماع گزارش عملکرد هیات تحقیق و تفحص از گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص تخلفات مالی اعم از اختلاس تبانی و قاچاق کالا و عدم رعایت قانون و ضوابط 
2- ادامه بررسی شور دوم لایحه مالیات بر ارزش افزوده (اصلی چاپ 460) 

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰  1- جلسه هیات رئیسه کمیسیون درخصوص نحوه رسیدگی به طرح ها و لوایح موجود در کمیسیون 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  2- ادامه بررسی شور دوم لایحه مالیات بر ارزش افزوده (اصلی چاپ 460)
↵ کارگروه اقتصاد مقاومتی
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی با موضوع بی اثر کردن تحریم از طریق توسعه پترو پالایشگاهها (ارزیابی طرح مجلس )
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  انتخابات هیات رئیسه کمیسیون برای سال چهارم دوره دهم مجلس شورای اسلامی 
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۴۵ 1- بررسی طرح اصلاح مواد 1و 10 قانون نحوه فعالیت احزابو گروههای سیاسی (اعاده شده از شورای نگهبان ) با حضور نماینده شورای نگهبان ، مسئولان وزارت کشور ، وزارت اطلاعات ، مرکز پژوهش ها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی (اصلی شماره ثبت 390) 
2- بررسی لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی (فرعی شماره ثبت 575 ) با حضور مسئولان نهادها و دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 و 6 این قانون و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 
3- بررسی گزارش ارزیابی سند پایه الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت با تاکید بر سیاست داخلی کشور با حضور نماینده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 
↵ کارگروه شوراها و شهرداری ها
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۰:۰۰ - ۰۰:۰۰  ادامه بررسی طرح استفساریه تبصره 4 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشورو انتخاب شهرداران (اصلی شماره ثبت 548) با حضور مسئولان وزارت کشور ، دیوان عدالت اداری ، شورای عالی استانها ، مرکز پژوهش ها 
کمیسیون انرژی
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰  بررسی لایحه یک شوری نحوه واگذاری اموال تاسیسات ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب (اصلی - چاپ 1390) با حضور مسئولین و کارشناسان محترم وزارت نیرو و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰  جلسه هیات رئیسه کمیسیون 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰  بررسی تحقق شعار سال 1398 (رونق تولید ) در حوزه صنعت نفت با حضور مدیر عامل محترم شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت و مدیر عامل محترم شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب مسئولین و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 1- ادامه رسیدگی به لایحه مشارکت عمومی - خصوصی (فرعی - چاپ 1338)
2- رسیدگی به لایحه اصلاح قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور (اصلی - چاپ 1405)

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- رسیدگی به طرح حمایت از اقتصاد ملی و رونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا (فرعی - چاپ 1370)
2- رسیدگی به لایحه نحوه واگذاری اموال ، تاسیسات ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیات آب و فاضلاب (فرعی - چاپ 1390) 
کمیسیون بهداشت و درمان
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰  استماع اخبار 
بررسی 1- وضعیت ارائه خدمات به سالمندان و دوره آموزشی وابسته و طب سالمندی 2- تصمیمات اتخاذ شده در مورد جذب رده های مختلف پرستاری و مراقبت در منزل 3- تصمیمات اتخاذ شده در خصوص جذب تکنسین های سلامت دهان و اورژانس کشور 4- رسیدگی به استانداردهای تسهیلات و مزایای کارورزان و دستیاران تخصصی پزشکی 5- بازنگری در نحوه اجرای تعهدات پزشکان پیراپزشکان جذب و نگهداشت نیرو با حضور وزیر و معاونین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، ریاست سازمان اداری و استخدامی ، ریاست سازمان بهزیستی کشور ، معاوئن ذیربط سازمان برنامه و بودجه ، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 
بررسی اولویت های کاری کمیسیون در اجلاسیه چهارم 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰  عزیمت تعدادی از اعضا محترم کمیسیون به استان اردبیل جهت دیدار با مسئولین دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در خصوص بررسی وضعیت سلامت در استان و بازدید از مراکز آموزشی درمانی شهرهای خلخال و کوثر 
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  بررسی فرم و دستورالعمل اجرایی پیشنهادی هیات رئیسه در مورد نحوه تعیین کمیسیونهای نمایندگان بر مبنای امتیاز موضوع تبصره (1) ماده (36) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با حضور کارشناسان هیات رئیسه معاونت قوانین معاونت نظارت مرکز برنامه ریزی و فناوری مجلس مرکز پژوهش ها دیوان محاسبات سازمان سنجش آموزش کشور سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر مدعوین 
کمیسیون صنایع و معادن
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- اخبار 
2- بررسی وضعیت صنعت پتروشیمی و تبادل نظر پیرامون راهکارهای توسعه آن با حضور مسئولین ذیربط
3- انخابات هیات رئیسه کارگروها ی تخصصی 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰  1- اخبار 
2- جلسه کارگروههای تخصصی 
موضوع تهیه اولویت های کاری اجلاسیه چهارم دوره دهم 
کمیسیون عمران
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ ادامه بررسی لایحه مشارکت عمومی - خصوصی 
بررسی گزارش ارائه شده مرکز پژوهش های مجلس از ماده 1 با حضور معاونت اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان ذی ربط سازمان برنامه و بودجه کشور (نماینده دولت ) نماینده اتاق های بازرگانی ایران تعاون و جامعه مهندسان مشاور ایران 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰  ادامه بررسی لایحه مشارکت عمومی - خصوصی با حضور معاونت اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان ذی ربط سازمان برنامه و بودجه کشور نماینده اتاق های بازرگانی ایران تعاون و جامعه مهندسان مشاور ایران 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۵:۰۰ - ۰۰:۰۰  الف) دعوت از جناب آقای مهندس بیژن زنگنه وزیر محترم نفت جهت بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد عمرانی وزارت نفت 
ب) دعوت از جناب آقای مهندس محمد اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی جهت پاسخگویی به سوالات 
↵ کارگروه آب و فاضلاب
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۶:۳۰ - ۰۰:۰۰  دعوت از معاون آب و فاضلاب وزارت نیرو مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه کشور جهت بررسی 
1- نحوه تامین و هزینه منابع اختصاص یافته از صندوق توسعه ملی 
2- چگونگی ادغام شرکت های آب و فاضلاب شهری روستایی 
3- آخرین وضعیت اجرایی پروژه تامین آب شرق کشور 
کمیسیون فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- بررسی رویدادهای فرهنگی 
2- بحث و بررسی پیرامون آخرین اقدامات در خصوص حج تمتع سال جاری با حضور دستگاههای ذی ربط 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۲:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- نشست هیات رئیسه کمیسیون 
2- بررسی رویدادهای فرهنگی 
3- بررسی لایحه حمایت از مالکیت فکری (فرعی - شماره چاپ 98)
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  بررسی اقدامات دستگاههای اجرایی ذی ربط در مواجهه با ارزهای دیجیتال 
↵ کارگروه ارشاد و تبلیغات اسلامی
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  بحث و بررسی پیرامون الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی 
↵ کارگروه برنامه بودجه و اصلاح ساختار
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰  بررسی راه کارهای نظارت بر هزینه کرد کمک های بلعوض دستگاه های اجرایی 
↵ کارگروه رسانه و هنر
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  بحث و بررسی پیرامون مسائل مربوط به حوزه تئاتردانشجویی با حضور مسئولین ذیربط
↵ کارگروه زنان، خانواده، تربیت بدنی و جوانان
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۱:۳۰ - ۱۳:۰۰  نشست با پیشکسوتان ورزشی
کمیسیون قضایی و حقوقی
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- بررسی طرح مبارزه با جرائم اقتصادی چاپ 50
2- بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری چاپ 975
3- بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلاتو آئین دادرسی دیوان عدالت اداری چاپ 1213
4- بررسی طرح اصلاح ماده (43) قانون حمایت خانواده چاپ 1085
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- بررسی سوالات تعدای از نمایندگان محترم از وزیر محترم دادگستری 
الف - سوال جناب آقای داریوش اسماعیلی نماینده محترم سروستان کوار خرامه 
ب- سوال جناب آقای جلال محمودزاده نماینده محترم مهاباد 
پ- سوال جناب آقای مهرداد لاهوتی نماینده محترم لنگرود 
ث- سوال جناب آقای بیت اله عبداللهی نماینده محترم اهر و هریس 
ج- سوال جناب آقای ولی داداشی نماینده محترم آستارا 
د- سوال جناب آقای علی مطهری نماینده محترم تهران ری شمیرانات اسلامشهر پردیس 
2- بررسی مانده دستور از جلسه قبل 
↵ کارگروه تخصصی حقوق عمومی
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰  بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی 176
↵ کارگروه حقوق ویژه
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  بررسی طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت چاپ 858
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  1- بررسی طرح حمایت از اقتصاد ملی و رونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا (فرعی شماره چاپ 1370)
بررسی مواد : 2،3،8،19،20 
با حضور وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ،صنعت ،معدن و تجارت ، جهاد کشاورزی ،راه و شهرسازی ،سازمان برنامه و بودجه ، بانک مرکزی ،سازمان بورس و اوراق بهادار، مرکز پژوهش های مجلس 
2- ادامه گزارش و جمع بندی راهکارهای رونق تولید در سال 1398
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰  بررسی جزئیات لایحه سامان دهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (34)تا (38)  قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی - اصل شماره چاپ (821) و طرح الحاق یک تبصره به بند (ب ) ماده (34) قانون اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اصلی شماره چاپ (768) 

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۱:۳۰ - ۱۴:۰۰  بررسی نحوه اجرای بند ه تبصره 2 قانون بودجه سال 1398 با حضور وزارت ورزش و جوانان ، امور اقتصادی و دارایی ، سازمان خصوصی سازی ، سازمان بورس و اوراق بهادار ، دیوان محاسبات کشور ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  بررسی جزئیات لایحه سامان دهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (34) تا (38) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اصلی شماره چاپ (821) و طرح الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (34) قانون اصل چهلو چهارم (44) قانون اساسی اصلی شماره چاپ (768) 
↵ کارگروه حمایت از تولید داخل و رفع موانع تولید
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی درخواستها و نامه های واصله 
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- دعوت از وزیر جهاد کشاورزی جهت پاسخگویی به سوالات استیضاح کنندگان در اجرای ماده (221) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 
2- برگزاری انتخابات اعضای هیات تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست کشور 
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰  نشست هیات رئیسه کمیسیون 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰  - بررسی مسائل و مشکلات تولید کنندگان تنباکو با حضور مسئولین وزارتخانه جهاد کشاورزی (معاونت امور زراعت رئیس سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر و اصفهان ) مدیر عامل شرکت دخانیات ایران اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران اتاق تعاون ایران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
↵ کارگروه آب
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  1- بررسی در خصوص حقابه رودخانه کر 
2- بررسی در خصوص آب بران قزوین 
3- بررسی در خصوص احداث طرح جامع بادشکن جهت مقابله با معضلات زیست محیطی 
با حضور مسئولین وزارتخانه های نیرو ، جهادکشاورزی ،سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان برنامه و بودجه ، مرکز پژوهش ها ، اتاق بازرگانی ، صنایع معادن و کشاورزی ایران ، بخش های خصوصی