دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1398/5/6 الی سه شنبه 1398/5/8

توضیحات

فایل : DH-118.pdf DH-118.pdf
تاریخ سند : 1398/05/02 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 ادامه رسیدگی به  گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی درمورد ؛  بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1142) (سابقه : 1015)
2 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس  در مورد ؛ بررسی الحاق یک تبصره به ماده (186) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1141) (سابقه : 1039)
3 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد ؛  بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپی : 663) (سابقه : 662, 101)
4 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی طرح راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی (چاپی : 1092) (سابقه : 1007)
5 گزارش کمیسیون عمران در مورد ؛ بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه جایی ها (مورخ یکم سپتامبر 1970 میلادی برابر با دهم شهریور 1349 هجری شمسی) (چاپی : 810) (سابقه : 774)
6 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (چاپی : 673) (سابقه : 461)
7 گزارش کمیسیون عمران در مورد ؛ بررسی لایحه تصویب پروتکل های مربوط به اصلاح بند (الف) ماده (50) و ماده (56) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی (چاپی : 895) (سابقه : 826)
8 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 902) (سابقه : 758)
9 گزارش کمیسیون عمران در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت (چاپی : 995) (سابقه : 890)
10 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 1095) (سابقه : 987)
11 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه (چاپی : 1346)
12 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (چاپی : 1459)
13 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ؛ بررسی طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1073) (سابقه : 1093, 872)
14 گزارش کمیسیون عمران در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان (چاپی : 801) (سابقه : 731)
15 گزارش کمیسیون انرژی در مورد ؛ بررسی طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور (چاپی : 1183) (سابقه : 770)
16  گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فن آوری در مورد ؛ بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی (چاپی : 1044) (سابقه : 988)
17 گزارش کمیسیون آین نامه اخلی مجلس در مورد ؛ بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلسشورای اسلامی (چاپی : 1138) (سابقه : 1059)
18 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی (چاپی : 1132) (سابقه : 594)
19 گزاش کمیسیون فرهنگی در مورد ؛ بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1187)
20 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد ؛ بررسی طرح اصلاح بند (ل)ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (چاپی : 1019) (سابقه : 702)
21 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سسیاست خارجی در مورد ؛ بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 720) (سابقه : 719, 457)
22 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی (چاپی : 850) (سابقه : 849, 88)
23 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ؛ بررسی لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (چاپی : 1002) (سابقه : 78)
24 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار (چاپی : 1272) (سابقه :7 1271, 1101)
25 دعوت از وزیر امور خارجه به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ مصطفی کواکبیان دهم، تهران (تهران)
▪ عبدالکریم حسین زاده دهم، آذربایجان غربی (اشنویه / نقده)
▪ محمدحسین قربانی دهم، گلستان (آستانه اشرفیه)
26 دعوت از وزارت دادگستری به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ جهانبخش محبی نیا دهم، آذربایجان شرقی (شاهین دژ / میاندوآب)
▪ حسن کامران دستجردی دهم، اصفهان (اصفهان)
27  موارد ذیل در دستور هفته جاری قرار دارد ؛ 


1.گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات فن آوری در مورد ژذیرش خارج از ظرفیت دانشجو دردانشگاه آزاد اسلامی  

2. گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات فن آوری درمورد حادثه آتش سوزی مدرسه دخترانه در زاهدان 

3.گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تقاضای تحقیق و تتفحص از قراردادهای منعقده برای تامین هواپیما و نوسازی سیستم ناوبری

هوایی توسط وزارت راه و شهر سازی 

4.گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تحص از عملکرد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ره