دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1398/5/26 لغایت چهارشنبه 1398/5/30

توضیحات

فایل : DK-103.pdf DK-103.pdf
تاریخ سند : 1398/05/23 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی

کمیسیون آموزش و تحقیقات
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  تبادل اخبار 
بررسی طرح الحاق یک تبصره به بند (الف) ماده (2) قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به شماره چاپ 1447
بررسی نهایی طرح اصلاح بند (الف) ماده (90) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران به شماره چاپ 842 (ارجاعی از صحن علنی) 
انتخاب اعضای کمیته اعمال ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم اجرای بند (ی ) ماده 12 قانون بودجه سال 1398 کشور در صدور احکام حقوقی دانشجو - معلمان دانشگاه فرهنگییان 
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰  نشست هیات رئیسه کمیسیون برای اتخاذ تصمیم درباره تقسیم کار و مسئولیت ها و نیز تعیین رئیس کمیته قضایی کمیسیون 
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰  نشست با رئیس محترم سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و مدیران ذی ربط پیرامون اقدامات بعمل آمده پس از قرائت گزارش کمیسیون از تریبون مجلس درباره عملکرد سازمان مذکور
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۷:۳۰ - ۱۸:۳۰  نشست کمیسیون قضایی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و پرونده های مطروحه در کمیته 
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  نشست با مسئولین وزارت امور اقتصادی و دارایی گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمان ملی استندارد استانداری خوزستان سازمان بازرسی کل کشور و دیاوان محاسبات کشور در خصوص مسائل و مشکلات گمرک استان خوزستان پیرو بازدید هیات اعزامی کمیسیون 
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۲:۰۰ - ۰۰:۰۰  تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراض به نحوه ایفای وظایف یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس (اعمال ماده 24 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) با حضور اعضای کمیسیون آئین نامه داخلی و روسای کمیسیون های تخصصی 
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  1- بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون معادن (فرعی شماره چاپ 1449)
2- بررسی طرح اصلاح ماده (66) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی دولت (2) (فرعی شماره چاپ 1463)
3- ادامه بررسی و ارائه گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در موضوع راهکارهای رونق تولید در بخش کشاورزی
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  1- گزارش نمایندگان عضو کمیسیون ویژه در خصوص مشکلات فعالین اقتصادی و تشکل های تولید استانها 
2- ادامه بررسی و ارائه گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در موضوع راهکارهای رونق تولید در بخش صنعت 
↵ کارگروه کسب و کار
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰  ادامه بررسی تسهیل در صدور مجوزهای لازم برای رونق تولید در موضوع تجارت فرامرزی با حضور وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و گمرک صنعت معدن و تجارت راه و شهرسازی جهاد کشاورزی بانک مرکزی سازمان ملی استاندارد و مرکز پژوهش های مجلس و اتاقهای ایران تعاون و اصناف