دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1398/5/26 الی یک شنبه 1398/5/27

توضیحات

فایل : DH-119.pdf DH-119.pdf
تاریخ سند : 1398/05/23 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد ؛  بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1142) (سابقه : 1015)
2 گزارش کمیسیون اجتماعی  در مورد ؛ بررسی طرح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتمایی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیاسوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا (چاپی : 1255) (سابقه : 1200)
3 گزارش کمیسیون صنایع معادن در مورد ؛ بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو (چاپی : 1191) (سابقه : 1196, 1027, 984, 888)
4 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) (چاپی : 836) (سابقه : 835, 124)
5 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپی : 852) (سابقه : 809, 23)
6 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد ؛ بررسی طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (چاپی : 1155) (سابقه : 1154, 806)
7 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (چاپی : 1459)
8 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 902) (سابقه : 758)
9 گزارش کمیسیون عمران در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت (چاپی : 995)(سابقه : 890)
10 گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد ؛ بررسی طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 1095) (سابقه : 987)
11 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه (چاپی : 1346)
12 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد ؛ بررسی طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1073) (سابقه : 1093, 872)
13 گزارش کمیسیون عمران در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان (چاپی : 801) (سابقه : 731)
14 گزارش کمیسیون انرژی در مورد ؛ بررسی طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور (چاپی : 1183) (سابقه : 770)
15 گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فن آوری در مورد ؛ بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی (چاپی : 1044) (سابقه : 988)
16 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد ؛ بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1138) (سابقه : 1059)
17 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی (چاپی : 1132) (سابقه : 594)
18 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد ؛ بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1187)
19 گزارش کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات در مورد ؛ بررسی طرح اصلاح بند (ل)ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (چاپی : 1019) (سابقه : 702)
20 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی  در مورد ؛ بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 720) (سابقه : 719, 457)
21 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی (چاپی : 850) (سابقه : 849, 88)
22 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ؛ بررسی لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (چاپی : 78)
23 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار (چاپی : 1272) (سابقه : 1271, 1101)
24 دعوت از وزیر کشور به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ سیدعلی ادیانی راد دهم، مازندران (جویبار / سوادکوه / قائمشهر)
▪ سید مصطفی ذوالقدر دهم، هرمزگان (بشاگرد / جاسک / رودان / سیریک / میناب)
25  موارد ذیل در دستور هفته جاری قرار دارد ؛ 
1 گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات فن آوری در مورد ژذیرش خارج از ظرفیت دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی 

2 گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات فن آوری در مورد حادثه اتش سوزی مدرسه دخترانه در زاهدان 

3 گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از قرار دادهای منعقده برای تامین هواپیما و نوسازی سیستم ناوبری هوایی توسط وزارت راه و شهرسازی 

4 گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ره 

5 گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر اجرای ناقصقانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 

6 گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای  اصل 44 قانون اساسی در مورد آسیب شناسی چالش ها و راهکارهای رونق تولید 


7 گزارش کمیسیون عمران در مورد نحوه امین و توزیع قیر رایگان 

26  انتخاب ناظرین در مجاع و شوراها مطابق فهرست ذیل 

انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس به پیشنهاد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز 

مستندات و سوابق قانونی انتخاب نظرین 

ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/03/10