دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1398/6/10 الی سه شنبه 1398/6/12

توضیحات

فایل : DH-121.pdf DH-121.pdf
تاریخ سند : 1398/06/06 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 ادامه رسیدگی به کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپی : 852) (سابقه : 809, ا23)
2 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی طرح الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان (چاپی : 1494)
3 گزارش کمیسیون آیین نامه  داخلی در مورد ؛ بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1142) (سابقه : 1015)
4 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن (چاپی : 1376)
5 گزارش کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی  محیط زیست  در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی (چاپی : 635) (سابقه : 591)
6 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپی : 278) (سابقه : 31)
7 گزارش امور داخلی کشور و شوراها در مورد ؛ بررسی طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی (چاپی : 973) (سابقه : 886)
8 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ؛  بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی (چاپی : 689) (سابقه : 688, 65)
9 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ؛ بررسی طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی (چاپی : 1389) (سابقه : 1317)
10 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (چاپی : 1459)
11 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 902) (سابقه : 758)
12 گزارش کمیسیون عمران در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت (چاپی : 995) (سابقه : 890)
13 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 1095) (سابقه : 987)
14 گزرش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه (چاپی : 1346)
15 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ؛ بررسی طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1073) (سابقه : 1093, 872)
16 گزارش کمیسیون عمران در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان (چاپی : 801) (سابقه : 731)
17 گزارش کمیسیون انرژی در مورد ؛ بررسی طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور (چاپی : 1183) (سابقه : 770)
18 گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات فن آوری درمورد ؛ بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی (چاپی : 1044) (سابقه : 988)
19 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی (چاپی : 1132) (سابقه : 594)
20 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد ؛ بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1187)
21 گزارش کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات ؛ بررسی طرح اصلاح بند (ل)ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (چاپی : 1019) (سابقه : 702)
22 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد ؛ بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 720) (سابقه : 719, 457)
23 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی (چاپی : 850) (سابقه : 849, 88)
24 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ؛ بررسی لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (چاپی : 1002) (سابقه : 78)
25 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار (چاپی : 1272) (سابقه : 1271, 1101)
26 دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ محمدرضا صباغیان بافقی دهم، یزد (ابرکوه / بافق / بهاباد / خاتم / مهریز)
▪ منصور مرادی دهم، کردستان (مریوان)
27 دعوت از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ نصراله پژمان فر دهم، خراسان رضوی (مشهد / کلات)
▪ مهرداد بائوج لاهوتی دهم، گیلان (لنگرود)
28 دعوت از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ نصراله پژمان فر دهم، خراسان رضوی (مشهد / کلات)
▪ مهرداد بائوج لاهوتی دهم، گیلان (لنگرود)
29
بررسی برنامه و صلاحیت آقایان محسن حاجی میرزایی و علی اصغر مونسان برای تصدی وزارت آموزش و ژرورش و میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و اخذ رای اعتماد در دستور روز سه شنبه 1398/06/12 قرار دارد . 
30  موارد ذیل در دستور هفته جاری قرار دارد ؛ 

1 گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات فن آوری در مورد پذیرش خارج از ظرفیت در دانشگاه آزاد اسلامی 

2 گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات فن آوری در مورد حادثه آتش سوی درسه دخترانه در زاهدان 

3گزارش کمیسیون عمران بنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از راردادهای منعقده برای تامین هواپیما و نوسای سیستم های ناوبری هوایی توسط وزارت راه و شهرسازی 

4 گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شکت شهر رودگاهی امام خمینی 

5 گارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسیدر مورد آسیب شناسی و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 

6 بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران طبق اصل 85 


31  انتخاب ناظرین در مجامع و شوراها مطابق فهرست ذیل 

 انتخاب سه نفر از نمایندگان مجلس به عنوان عضو شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 

مستندات و سوابق قانونی انتخاب ناظرین 

ماده 41 قنون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1368/11/08

فصل هشتم ماده 41