دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1398/6/31 الی سه شنبه 1398/7/2

توضیحات

فایل : DH-122.pdf DH-122.pdf
تاریخ سند : 1398/06/27 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 گزارش امور داخلی کشور و شوراهابررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1231) (سابقه : 1357, 1342,   1252, 1231, 1230, 1151)
2 گزارش امور داخلی کشور و شوراها ؛ بررسی طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی (چاپی : 973) (سابقه : 886)
3 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ؛ بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی (چاپی : 689) (سابقه : 688, 65)
4 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ؛ بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا (چاپی : 807) (سابقه : 732)
5 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (چاپی : 1375) (سابقه : 1239)
6 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ؛ بررسی طرح اصلاح تعطیلات رسمی (چاپی : 1067) (سابقه : 734
7 گزارش امور داخلی کشور و شوراها ؛ بررسی طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (چاپی : 1155) (سابقه : 1154, 806)
8 گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی ؛ بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده (چاپی : 1325) (سابقه : 460)'
9 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (چاپی : 1459)
10 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ؛ بررسی طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی (چاپی : 1389) (سابقه : 1317)
11 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 902) (سابقه : 758)
12 گزارش کمیسیون عمران در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت (چاپی : 995) (سابقه : 890)
13 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 1095) (سابقه : 987)
14 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه (چاپی : 1346)
15 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ؛ بررسی طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1073) (سابقه : 1093, 872)
16 گزارش کمیسیون عمران در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان (چاپی : 801) (سابقه : 731)
17 گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات فن آوری ؛ بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی (چاپی : 1044) (سابقه : 988)
18 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی (چاپی : 1132) (سابقه : 594)
19 گزارش کمیسیون انرژی در مورد ؛ بررسی طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور (چاپی : 1183) (سابقه : 770)
20 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ؛ بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1138) (سابقه : 1059)
21 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد ؛ بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1187)
22 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد ؛ بررسی طرح اصلاح بند (ل)ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (چاپی : 1019) (سابقه : 702)
23 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ؛ بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 720) (سابقه : 719, 457)
24 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی ؛ بررسی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی (چاپی : 850) (سابقه : 849, 88)
25 گزارش کمیسون اجتماعی در مورد ؛ بررسی لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (چاپی : 1002) (سابقه : 78)
26 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار (چاپی : 1272) (سابقه : 1271, 1101)
27 دعوت از وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ سیدناصر موسوی لارگانی دهم، اصفهان (فلاورجان)
▪ رضا انصاری دهم، فارس (داراب / زرین‌دشت)
28

 موارد ذیل در دستور هفته جاری قرار دارد ؛ 

1. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات فن آوری در مورد ژذیرش خارج از ظرفیت دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی 

2. گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات فن آوری در مورد حادثه اتش سوزی مدرسه دخترانه در زاهدان 

3 . گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از قرار دادهای منعقده برای تامین هواپیما و نوسازی سیستم های ناوبری هوایی توسط وزارت راه و شهر سازی 

4. گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی 

5.  گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت ب اجرای اصل44 قانون اساسی 

6.  در مورد رسیدگی به طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران طبق اصل 85 قانون اساسی بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی 
29
: انتخاب ناظرین در مجامع و شوراها مطابق فهرست ذیل 

ماده 41 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386/11/08 فصل هشتم شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و وظایف آن 

ماده 41شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای ایفا وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضا زیر تشکیل میشود : 

1. رییس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رییس شورا  
2.وزیر اور اقتصادی و دارایی 
3.وزیر تعاون 
4. وزیر یا وزرا وزارتخانه ذی ربط 
5وزیر داد گستری 
6وزیر اطلاعات 
7رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
8رییس گل بانک مرکزی جمهوری اسلامی 
9دبیر مجمع تشیخص مصلحت نظام 
10دادستان کل کشور 
11رییس سازمان بازرسی کل کشور 
12رییس دیوان محاسبات کشور 
13سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شوری اسلامی 
14رییس سازمان صداو سیمی جمهوری اسلامی 
15رییس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 
16 رییس اطاق تعاونی مرکز جمهوری اسلامی 
17 سه نفر خبره و صاحب نظر اقتصادی از بخش های خصوصی تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رییس جمهور 
18 رییس سازمان خصوصی 
19رییس سازمان بورس و اوراق بهادار 

تبصره 1 این شورا طبق ایین نامه ای اداره خواهد شد که توسط اعضا مذکور در بندهای 1 تا 6 به تصویب میرسد و این آیین نامه مشمول تبصره ماده 42 خواهد بود 
تبصره 2 دبیرخانه شورا زیر نظر وارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود .