دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1398/7/14 الی سه شنبه 1398/7/16

توضیحات

فایل : DH-124.pdf DH-124.pdf
تاریخ سند : 1398/07/10 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده (چاپی : 1325) (سابقه : 460)
2 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مورد ؛ بررسی لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیردولتی (چاپی : 1312) (سابقه : 721)
3 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان (چاپی : 884) (سابقه : 824)
4 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) (چاپی : 836) (سابقه : 835, 124)
5 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن (چاپی : 1376)
6 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی (چاپی : 1545)
7 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد ؛ بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (چاپی : 1459)گ
8 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 902) (سابقه : 758)
9 گزارش کمیسیون عمران در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت (چاپی : 995) (سابقه : 890)
10 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 1095) (سابقه : 987)
11 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه (چاپی : 1346)
12 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد ؛ بررسی طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1073) (سابقه : 1093, 872)
13 گزارش کمیسیون عمران در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان (چاپی : 801) (سابقه : 731)
14 گزارش کمیسیون آموش تحققات فن آوری در مورد ؛ بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی (چاپی : 1044) (سابقه : 988)
15 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی (چاپی : 1132) (سابقه : 594)
16 گزارش کمیسیون انرژی در مورد ؛ بررسی طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور (چاپی : 1183) (سابقه : 770)
17 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ؛ بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1138) (سابقه : 1059)
18 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد ؛ بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1187)
19 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد ؛ بررسی طرح اصلاح بند (ل)ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (چاپی : 1019) (سابقه : 702)
20 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد ؛ بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 720) (سابقه : 719, 457)
21 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی (چاپی : 850) (سابقه : 849, 88)
22 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ؛ بررسی لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (چاپی : 1002) (سابقه : 78)
23 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار (چاپی : 1272) (سابقه : 1271, 1101)
24 دعوت از وزیر امور خارجه به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ محمدعلی پورمختار دهم، همدان (بهار / کبودرآهنگ)
▪ علی کرد دهم، سیستان و بلوچستان (خاش)
25 دعوت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ زهرا سعیدی مبارکه دهم، اصفهان (مبارکه)
▪ شهباز حسن پور بیگلری دهم، کرمان (بردسیر / سیرجان)
26
 موارد ذیل در دستور هفته جاری قرار دارد ؛ 
1. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات فن آوری در مورد ژذیرش خارج از ظرفیت دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی 

2. گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مورد بررسی علل و مصادیق تخلفات در حوزه اراضی و املاک 

3. گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فن اوری در مورد حادثه آتش سوزی مدرسه دخترانه در زاهدان 

4. گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از قراردادهای منعقده برای تامین هواپیما و نوسازی سیتم ناوری هوایی توسط وزارت راه و شهرسازی 

5. گزرش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی 

6. گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی و نارت ب اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد آسیب شناسی چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398  

7. بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان در مورد رسیدگی به طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران طبق اصل 85

8. گزارش کمیسیون عمران در مورد مغایرت آیین نامه های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 

9 . گزارش تکمیلی کمیسیون عمران در مورد سانحه ریلی مورخ 1395/09/05 در باک گرداب هفتخوان استان سمنان 

10. گزارش کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست در مورد خسارت ها و پیامدهای سیلاب اخیر کشور 

11. گزارش کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط یست در مورد عملکرد دستگاههای اجرایی برای مقابله با مخاطات ناشی از هجوم ملخ صحرایی به عرصه طبیعی و اراضی کشاورزی  کشور