دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1398/8/12 الی سه شنبه 1398/8/14

توضیحات

فایل : 126.pdf 126.pdf
تاریخ سند : 1398/08/06 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 ادامه رسیدگی کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛  بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (چاپی : 1459)
2 گزارش کمیسیون امور داخلی و شوراها در مورد ؛ بررسی طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (چاپی : 1155) (سابقه : 1154, 806)
3 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ؛ بررسی لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (چاپی : 1003) (سابقه : 871)
4 گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی در مورد ؛ بررسی لایحه اصلاح مواد (20) الی (23) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (30) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (چاپی : 1451) (سابقه : 989)
5 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 902) (سابقه : 758)
6 گزارش کمیسیون عمران در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت (چاپی : 995) (سابقه : 890)
7 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 1095) (سابقه : 987)
8 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه (چاپی : 1346)
9 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ؛ بررسی طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1073) (سابقه : 1093, 872)
10 گزارش کمیسیون عمران در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان (چاپی : 801) (سابقه : 731)
11 گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فن آوری در مورد ؛  بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی (چاپی : 1044) (سابقه : 988)
12 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی (چاپی : 1132) (سابقه : 594)گ
13 گزارش کمیسیون انرژی در مورد ؛ بررسی طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور (چاپی : 1183) (سابقه : 770)
14 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد ؛ بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1138) (سابقه : 1059)
15 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد ؛ بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1187)
16 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات کشور در مورد ؛ بررسی طرح اصلاح بند (ل)ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (چاپی : 1019) (سابقه : 702)
17 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ؛ بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 720) (سابقه : 719, 457)
18 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی (چاپی : 850) (سابقه : 849, 88)
19 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ؛ بررسی لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (چاپی : 1002) (سابقه : 78)
20 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار (چاپی : 1272) (سابقه : 1271, 1101)
21 دعوت از وزیر امور خارجه به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ سیدمحمدجواد ابطحی دهم، اصفهان (خمینی شهر)
▪ مجتبی ذوالنوری دهم، قم (قم)
22 دعوت از وزارت جهاد کشاورزی به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ احمد مرادی دهم، هرمزگان (بندرعباس / قشم)
23  موارد ذیل در دستور هفته جاری قرار دارد ؛ 
1 . ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات فن آوری در مورد ژذیرش خارج از ظرفیت دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی 

2.گزارش کمیسیون اصل 90 در مورد بررسی علل و مصادیق تخلفات در حوزه اراضی و املاک 

3. گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات و فن آوری در مورد حادثه آتش سوزی دخترانه در زاهدان 

4. گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از قراردادهای منعقده برای تامین هواپیما و نوسازی سیستم های ناوبری هوایی توسط وزارت راه و شهرسازی 

5. گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی 

6 . بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان در مورد رسیدگیبه طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران طبق اصل 85 

7 . گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد آسیب شناسی چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1389 

8. گزارش کمیسیون عمران در مورد مغایرت آیین نامه های نظام مهندسی  و کنترل  ساختمان 

9. گزارش تکمیلی کمیسیون عمران در مورد سانحه ریلی  در بلاک گرداب هفتخوان استان سمنان 

10. گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد خسات و پیامدهای سیلاب اخیر کشور 

11. گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد عملکرد دستگاه های اجرایی برای مقابله با مخاطرات ناشی از هجوم ملخ صحرایی به عرصه طبیعی و اراضی کشور 

12. گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال احمر 

13 . گزارش کمیسیون ویژه از حمایت از تو لید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 در مورد اجرای موادد 1/2/3/6/7/9/10 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 

14.  گزارش کمیسیون امور داخلی کشورو شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد استانداری کردستان 

15. گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از روند اجرای برجام