دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یک شنبه 1398/8/19 الی سه شنبه 1398/8/21

توضیحات

فایل : DH-127.pdf DH-127.pdf
تاریخ سند : 1398/08/14 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 بررسی طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری (چاپی : 1633)ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ 
2 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ؛ بررسی طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی (چاپی : 1389) (سابقه : 1317)
3 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی در مورد ؛ بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1142) (سابقه : 1015)
4 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 1095) (سابقه : 987)
5 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه (چاپی : 1346)
6 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ؛ بررسی طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1073) (سابقه : 1093, 872)
7 گزارش کمیسیون عمران در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان (چاپی : 801) (سابقه : 731)
8 گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات فن آوری در مورد ؛  بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی (چاپی : 1044) (سابقه : 988)
9 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی (چاپی : 1132) (سابقه : 594)
10 گزارش کمیسیون انرژی در مورد ؛ بررسی طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور (چاپی : 1183) (سابقه : 770)
11 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی در مورد ؛ بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1138) (سابقه : 1059)
12 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد ؛ بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1187)
13 گزارش کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات در مورد ؛ بررسی طرح اصلاح بند (ل)ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (چاپی : 1019) (سابقه : 702)
14 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد ؛ بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 720) (سابقه : 719, 457)
15 گزاش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی (چاپی : 850) (سابقه : 849, 88)
16 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ؛ بررسی لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (چاپی : 1002) (سابقه : 78)
17 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار (چاپی : 1272) (سابقه : 1271, 1101)
18 دعوت از وزارت جهاد کشاورزی به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ ولی ملکی دهم، اردبیل (مشکین شهر)
▪ احد آزادی خواه دهم، همدان (ملایر)
19
 موارد ذیل در دستور هفته جاری قرار دارد ؛ 
1. گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات فن آوری در مورد حادثه آتش سوزی مدرسه دخترانه در زاهدان 

2. گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از قراردادهای منعقده برای تامین هوایما و نوسازی سیستم های ناوبری هوایی توسط وزارت راه و شهرسازی 

3. گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهر فرودگاهی امام خمینی 

4. رسیدگی به طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران طبق اصل 85 

5. گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظات بر اجرای اصل 44در مورد آسیب شناسی چالش ها و راهکارهای رونق تولید 

6. گزارش کمیسیون عمران در مورد مایرت آیین نامه های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 

7. کزارش تکمیلی کمیسیون عمران در مورد سانحه ریلی 1395/09/05 در بلک گرداب هفتخوان استان سمنان 

8.  گزارش کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد خسارات و پیامدهای سیلاب ها ی اخیر کشور 

9. گزارش کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی .و محیط زیست در مورد عملکرد دستگاه های اجرایی برای مقابله با مخاطرات ناشی از هجوم ملخ صحایی به عرصه طبیعی و اراضی کشور 

10. گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال احمر 

11. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و ن ظارت بر اجرای اصل 44 در مورد اجرای مواد 1/2/3/6/7/9/10 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 

12. گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد استانداری کردستان 

13. گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از روند اجرای برجام