دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1398/9/16 لغایت چهارشنبه 1398/9/20

توضیحات

تاریخ سند : 1398/09/13 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی

کمیسیون آموزش و تحقیقات
شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۰۹:۰۰ - ۱۵:۰۰  نشست کمیته های تخصصی 
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰  تبادل اخبار 
قرائت گزارش کمیته های ماده 234 در خصوص 1- اداره اموال بنیاد آرشام توسط وزارت آموزش و پرورش 2- نحوه اداره مراکز رفاهی درمانی و هزینه کرد درآمدهای آن در ادارت کل آموزش و پرورش استان کرمان 
دعوت از رئیس محترم سازمان آموزش فنی و حرفه ای جهت ارائه گزارش 
بررسی طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی 
بررسی طرح ممنوعیت حیوان آزاری به شماره چاپ 1568( فرعی ) 
بررسی طرح یک فوریتی شفافیت آزای نظام تقنینی به شماره چاپ 1569(فرعی ) 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۳:۰۰ - ۱۵:۳۰  نشست هیات رئیسه کمیسیون 
تبادل اخبار 
بررسی طرح استیضاح وزیر محترم آموزش و پرورش با حضور نمایندگان محترم متقاضی 
دعوت از وزیر محترم آموزش و پرورش جهت پاسخگویی به سوالات آقایان و خانم ها : 
1- حسین مقصودی 
2- رضا انصاری 
3- بیت اله عبداللهی 
4- قاسم ساعدی 
5- عبدالغفور ایران نژاد (3فقره ) 
6- حسینعلی شهریاری 
7- شکور پورحسین شقلان 
8- سرکار خانم خدیجه ربیعی فردانبه 
کمیسیون اجتماعی
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۴:۰۰ - ۱۹:۰۰  1- ادامه بررسی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس (اعاده شده از شورای نگهبان ) 
2- انتخاب ده نفر از اعضا جهت عضویت در کمیسیون مشترک طرح الزام به رعایت حق بر اشتغال و آموزش برابر ایرانیان 
3- کارگروه مواردخاص : بازدید از زیر ساخت های ایجاد شده در کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- بررسی روابط کار در شرکتهای خدماتی ، پشتیبانی و فنی مهندسی با حضور کارفرمایان معاون روابط کار وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 
2- ادامه بررسی گزارشات واصله پیرامون مشکلات مناطق آزاد تجاری در حوزه کار و روابط کار ( منطقه آزاد قشم ) با حضور مدیر عامل سازمان مناطق آزاد 
3- بررسی طرح مدیریت تعارض منافع چاپ 555
4- ادامه بررسی نحوه اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری با حضور نمایندگان کانونهای بازنشستگی سراسر کشور 
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰  نشست کمیته قضایی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله 
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰  نشست عمومی کمیسیون برای بررسی : 
- گزارش تهیه شده در خصوص سیل فروردین ماه سال جاری کشوره بویژه در شهر شیراز 
- گزارش تهیه شده در خصوص صنعت خودرو کشور 
- گزارش تهیه شده در خصوص سقوط هواپیمای ATR شرکت هواپیمایی آسمان در مسیر تهران - یاسوج 
نشست هیات رئیسه کمیسیون برای بررسی گزارش تهیه شده در خصوص محصولات تراریخته و سایر مسائل مطروحه 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  نشست هیات رئیسه کمیسیون برای بررسی گزارش تهیه شده در خصوص محصولات تراریخته و سایر مسائل مطروحه 
کمیسیون اقتصادی
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۳:۳۰ - ۱۸:۰۰  1- بررسی لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی (اصلی - چاپ 119)
(اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) 
2- بررسی طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم (اصلی - چاپ 758) (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) 
3- بررسی راهکارهای برون رفت از چالش های اقتصادی کشور با حضور صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۰۷:۳۰ - ۱۶:۰۰  1- جلسه هیات رئیسه کمیسیون در خصوص نحوه رسیدگی به طرح ها و لوایح موجود کمیسیون 
2- لایحه پروتکل اصلاحی بند (10-1-4-5) اساسنامه موسسه منطقه ای استاندارد سازی ، ارزیابی انطباق ، تائید صلاحیت و اندازه شناسی همکاری اقتصادی (ریسکام ) (اصلی - چاپ 1635)
3- لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر (اصلی - چاپ 1636) 
4- لایحه اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم (اصلی - چاپ 1404) 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۰۷:۰۰ - ۱۳:۳۰  - نشست هیات رئیسه و روسای محترم کارگروه های کمیسیون 
- جمع بندی طرح ها و. لوایح مطروحه 
ادامه بررسی طرح تشکیل سازمان پدافند غیر عامل(اصلی چاپ 1465)
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۲:۳۰ - ۰۰:۰۰  نشست مشترک با وزیر محترم امور خارجه و معاونین محترم ایشان 
↵ کارگروه روابط خارجی
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۵:۳۰ - ۰۰:۰۰  - بررسی لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389 (18 نوامبر2010) اصلی چاپ 1560)
- بررسی لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389 (18 نوامبر 2010 ) اصلی چاپ 1523)
- بررسی لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر (فرعی چاپ 1636)
- بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل (فرعی چاپ 1637)
- بررسی لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389 (18 نوامبر 2010 ) فرعی چاپ 1522)
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  - نشست مشترک با فرمانده سازمان بسیج مستضعفین و معاونین ایشان در خصوص برنامه های این سازمان با محوریت مدیریت بحران ، اشتغال و محرومیت زدایی 
- بررسی طرح یک فوریتی شفافیت آرای نظام تقنینی (فرعی - شماره چاپ 1596- شماره ثبت 660)
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  - بررسی محورهای استیضاح جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از وزیر محترم کشور در اجرای ماده 221 قانون آیین نامه داخلی مجلس 
کمیسیون انرژی
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۲:۳۰ - ۱۴:۰۰  بررسی استیضاح جناب آقای مهندس زنگنه وزیر محترم نفت مستند به ماده (221) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰  الف- تبادل نظر در خصوص چگونگی بررسی مواد ارجاعی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور .
ب- انتخاب و معرفی سه (3) نفر از اعضای محترم کمیسیون انژی جهت عضویت در کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه بودجه سال 1399 کل کشور در اجرای ماده (41) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 
بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور و عملکرد بودجه سال 1398 در حوزه وزارت نفت 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰  بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور و عملکرد بودجه سال 1398 در حوزه وزارت نیرو 
بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور و عملکرد بودجه سال 1398 در حوزه سازمان انرژی اتمی ایران 
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- استماع گزارش اقدامات و بررسی عملکرد اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای سازمان بیمه سلامت ایرانیان 
2- رسیدگی به لایحه اصلاح بند (ت ) ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه (اصلی - چاپ 1524)
3- رسیدگی به طرح اصلاح بند (ه) تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور (اصلی - چاپ 1540)
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  رسیدگی به لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 
کمیسیون بهداشت و درمان
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  استماع اخبار 
استماع گزارش معاون بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در خصوص برنامه ملی شناسایی و درمان بیماران HIV و بررسی آخرین وضعیت شیوع بیماران آنفولانزا و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن در کشور 
استماع برنامه های شورایعالی نظام پرستاری 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ عزیمت اعضا کمیسیون به استان خراسان شمالی جهت بازدید از مراکز درمانی و بررسی وضعیت سلامت در استان
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰  1- ادامه بررسی پیشنهادات اصلاح آئین نامه داخلی در اجرای سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله ) با حضور کارشناسان ومدعوین 
2- بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شماره ثبت 434 اعاده شده از شورای نگهبان 
3- بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شواری اسلامی به شماره ثبت 644
کمیسیون صنایع و معادن
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰  1- اخبار 
2- گزارش وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص میزان پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات 
3- کارگزوه ارتباطات 
موضوع - بررسی سوال جناب آقای دکتر سیدفرید موسوی نماینده محترم مردم شریف تهران ، ری شمیرانات ، و اسلامشهر از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات حسب مصوبه جلسه مورخه 14/8/98 کمیسیون صنایع و معادن 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۳:۳۰ - ۰۰:۰۰  1- اخبار 
2- دعوت از وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت جهت پاس - جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده محترم شاهین شهر ، میمه و برخوار 
2- سرکار خانم پروانه مافی نماینده محترم تهران ، ری ، شمیرانات ، اسلامشهر و پردیس 
3- جناب آقای شهاب نادری نماینده محترم اورامانات 
4- جناب آقای محمود نگهبان سلامی نماینده محترم خواف و رشتخوار (2فقره سوال ) 
5- سرکار خانم سیده حمیده زرآبادی نماینده محترم قزوین و آبیک 
کمیسیون عمران
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۳۰  بررسی کلیات و مفاد طرح استفساریه تبصره (6) قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها (شماره چاپ 1562) با دعوت از وزارت کشور ، راه و شهرسازی ، صنعت معدن و تجارت و مرکز پژوهش های مجلس 
دعوت از رئیس محترم سازمان بسیج مستضعفین جهت بررسی برنامه های محرومیت زدایی و سازندگی با حضور معاونین وزارت خانه های راه و شهرسازی ، نیرو و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ، معاون بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی ، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ، بانک مرکزی ، صندوق توسعه ملی ، بنیاد برکت ، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی 
نشست مشترک با جناب آقای دکتر فتاح رئیس بنیاد مستضعفان جهت استماع برنامه هاو عملکرد در حوزه سازندگی و محرومیت زدایی 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰  1- بررسی روش های مقابله با تحریم حوزه عمرانی کشور با دعوت از آقای دکتر عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشور با دعوت از آقای دکتر عراقچی معاون وزیر امور خارجه و معاونین وزارتخانه های راه و شهرسازی ، نیرو ، کشور و امور اقتصادی 
2- بررسی لایحه موافقنامه بین دولت های ساحلی دریای خزردر زمینه حمل و نقل (اصلی - چاپ637) با حضور وزارتخانه های امور خارجه ، راه و شهرسازی ، جهاد کشاورزی ، امور اقتصادی و دارایی و صنعت معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ، سازمان محیط زیست و مرکزپژوهش های مجلس 
انتخاب ناظر در شورای عالی مدیریت بحران نیز در برنامه هفتگی کمیسیون می باشد 
↵ کارگروه عمران شهری و روستایی
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۱:۰۰ - ۰۰:۰۰  ادامه بررسی تقاضای ماده 45 وضعیت بازار مسکن و راهکارهای رونق تولید 
↵ کارگروه عمران شهری و روستایی
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۱:۰۰ - ۰۰:۰۰  ادامه بررسی نحوه فعالیت و نظارت بر موسسات اینترنتی فعال در حمل و نقل کشور با حضور وزارت کشور وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت اطلاعات اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران اتاق اصناف ایران شهرداری تهران مرکز پژوهش های مجلس و شرکت های فعال حمل و نقل اینترنتی کشور
کمیسیون فرهنگی
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- استماع گزارش عملکرد مسئولین فرهنگی - ورزشی ارتش جمهوری اسلامی ایران 
2- گزارش مرکز پژوهش ها در خصوص طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی (اصلی - چاپ 1184)
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  استماع گزارش آقای دکتر پوراصغری معاون محترم توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه در خصوص بودجه دستگاههای فرهنگی در سال 1399
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۱۵  بررسی چالش های عمومی سازی نظام ملی رده بندی سنی بازی های رایانه ای 
↵ کارگروه رسانه و هنر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۱۵  ادامه بررسی طرح سازمان صنفی هنرمندان ایران (اصلی - چاپ 1610)
↵ کارگروه زنان، خانواده، تربیت بدنی و جوانان
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۲:۳۰ - ۱۴:۰۰  بحث و بررسی در خصوص ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
کمیسیون قضایی و حقوقی
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- بررسی طرح دوفوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری چاپ 1633
2-بررسی مواد ارجاع شده از صحن مجلس در خصوص لایحه تجارت (کتاب دوم - اسناد تجاری ) 
3- بررسی طرح اصلاح ماده 1117 قانون مدنی و الحاق سه تبصره به آن چاپ1004
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- بررسی طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی چاپ 1246
2- بررسی طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی چاپ 1298
↵ کارگروه تخصصی حقوق جزا
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰  1- بررسی طرح انتزاع سازمان زندان ها از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور چاپ 1569
2- بررسی طرح تشکیل هیات هماهنگی و نظارت بر زندانها چاپ 1656
↵ کارگروه تخصصی حقوق عمومی
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  - بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی چاپ 385
↵ کارگروه حقوق ویژه
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  - بررسی طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت چاپ 858
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰  1- بررسی طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانکهای تجاری غیردولتی برگشتی از شورای محترم نگهبان (اصلی شماره ثبت 567)
2- بررسی تولید داخل در حوزه حمل و نقل و صنایع هوایی با حضور وزرای راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، سازمان برنامه و بودجه کشور 
↵ کارگروه کسب و کار
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰  بررسی نماگرهای شروع کسب و کار ، ثبت مالکیت ، اخذ مجوزهای ساخت ، پرداخت مالیات ، تجارت فرامرزی ، اجرای قراردادها ، حمایت از سهامداران خرد در اجرای بند الف ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه 
با حضور : وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، نیرو ، جهادکشاورزی ، وزارت دادگستری ، صنعت ، معدن و تجارت ، سازمان برنامه بودجه کشور ، سازمان ثبت اسناد و املاک ، سازمان امور مالیاتی ، معاونت پیشگیری از جرم ، سازمان بنادر ، سازمان تامین اجتماعی ، اتاقهای ایران ، اصناف و تعاون ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی 
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 1- انتخاب سه نفر از اعضای محترم کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه بودجه سال 1399 کل کشور در اجرای ماده (41) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 
2- رسیدگی به کلیات و بررسی مواد ارجاعی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور در بخش آب و هواشناسی با حضور مسئولین وزارت نیرو - سازمان هواشناسی - دیوان محاسبات - سازمان برنامه و بودجه - مرکز پژوهش ها 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  رسیدگی به کلیات و بررسی مواد ارجاعی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور در بخش کشاورزی و محیط زیست با حضور مسئولین وزارت جهادکشاورزی - سازمان حفاظت محیط زیست - دیوان محاسبات - سازمان برنامه و بودجه - مرکز پژوهش ها