دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1398/9/17 الی سه شنبه 1398/9/19

توضیحات

فایل : DH130.pdf DH130.pdf
تاریخ سند : 1398/09/13 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک ؛ بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها (چاپی : 1662
2 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها  در مورد ؛ بررسی طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (چاپی : 1155) (سابقه : 1154, 806)
3 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد ؛ بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو (چاپی : 1191) (سابقه : 1196, 1027, 984, 888)
4 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد ؛ بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش (چاپی : 862) (سابقه : 186)
5 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد ؛ بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا (چاپی : 807) (سابقه : 732)
6 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ؛ بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی (چاپی : 689) (سابقه : 688, 65)
7 گزارش کمیسون فرهنگی در مورد ؛ بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (چاپی : 1023) (سابقه : 1051, 444)
8 گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مورد ؛ بررسی طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی (چاپی : 973) (سابقه : 886)
9 گزارش امورداخلی کشور و شوراها در مورد ؛ بررسی لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیردولتی؛  (چاپی : 1312) (سابقه : 721)
10 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان (چاپی : 919) (سابقه : 950, 76)
11 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد ؛ بررسی طرح استفساریه بند (7) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (چاپی : 1218)
12 ادامه سیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده (چاپی : 1325) (سابقه : 460)
13 ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (چاپی : 905) (سابقه : 108)
14 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی (چاپی : 1132) (سابقه : 594)
15 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی (چاپی : 1414)
16 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد ؛ بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1138) (سابقه : 1059)
17 گزارش کمیسون فرهنگی در مورد ؛ بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1187)
18 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد ؛ بررسی طرح اصلاح بند (ل)ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (چاپی : 1019) (سابقه : 702)
19 گزارش کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد ؛ بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 720) (سابقه : 719, 457)
20 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی (چاپی : 850) (سابقه : 849, 88)
21 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ؛ بررسی لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (چاپی : 1002) (سابقه : 78)
22 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار (چاپی : 1272) (سابقه : 1271, 1101)
23 گزاش کمیسیون امورداخلی و شوراها ؛ بررسی طرح دهیاری ها (چاپی : 710) (سابقه : 53)
24 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ؛ بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1139) (سابقه : 1058)
25 گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات فن آوری در مورد ؛ بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور (چاپی : 1430)
26 گزارش کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست در مورد ؛  بررسی لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی (چاپی : 1356)
27 دعوت از وزارت مسکن و شهرسازی به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ علیم یارمحمدی دهم، سیستان و بلوچستان (زاهدان)
▪ روح ا... بابایی صالح دهم، قزوین (آوج / بوئین زهرا)
28 دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ بیت الله عبداللهی دهم، ()
▪ رضا علیزاده دهم، آذربایجان شرقی (خاروانا / ورزقان)
▪ شکور پورحسین شقلان دهم، اردبیل (بیله سوار / پارس آباد)
29  موارد ذیل در دستور هفته جاری قرار دارد ؛ 

1. تقدیم لایحه بودجه سال 1399 کل کشور توسط جناب آقای دکتر روحانی 

2. بررسی دستاوردها و مشکلات حوزه اقتصاد شرکتهای دانش بنیان و نو آورانه 
30
 موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد ؛ 


1. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد مغایرت آییین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 

2. گزارش تکمیلی کمیسیون عمران در مورد سانحه ریلی مورخ 1395/09/05در بلاک گرداب -هفتخوان استان سمنان 

3. گزارش گمیسیون کشاوزی آب منابع طبیعی و محیط زیست در مورد خسارت و پیامد های سیلاب 

4. گزارش کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیطزیست در مورد عملکرد دستگاه های اجرایی برای مقابله با مخاطرات ناشی از هجوم ملخ صحرایی به عرصه طبیعی و اراضی کشاورزی 

5. گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از هلال احمر 

6. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد اجرای مواد 1/2/3/6/7/9/10 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور

7. گزارشکمیسیون امور داخلیکشور و شوراها مبنیبرتصویبتقاای تحقیق و تفحص از عملکرد استانداری کردستان 

8. گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات فن آوری در مورد مسائل فرهنگیان و مدارس خارج از کشور 

9. گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از روند اجرای برجام