دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یک شنبه 1398/9/24 الی سه شنبه 1398/9/26

توضیحات

فایل : DH-131.pdf DH-131.pdf
تاریخ سند : 1398/09/20 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 ادامه بررسی گزارش کمیسیون مشترک در مورد ؛لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها (چاپی : 1662)
2 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مورد ؛ بررسی طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (چاپی : 1155) (سابقه : 1154, 806)
3 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی (چاپی : 1050) (سابقه : 1050, 1049, 596, 393, 134)
4 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی (چاپی : 1209)
5 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد ؛ بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو (چاپی : 1191) (سابقه : 1196, 1027, 984, 888)
6 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات در مورد ؛ بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش (چاپی : 862) (سابقه : 186)
7 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ؛ بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا (چاپی : 807) (سابقه : 732)
8 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ؛ بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی (چاپی : 689) (سابقه : 688, 65)
9 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد ؛ بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (چاپی : 1023) (سابقه : 1051, 444)
10 گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها ؛ بررسی طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی (چاپی : 973) (سابقه : 886)
11 گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها ؛ بررسی لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیردولتی (چاپی : 1312) (سابقه : 721)
12 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان (چاپی : 919) (سابقه : 950, 76)
13 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی در مورد ؛ بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1142) (سابقه : 1015)
14 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ؛ بررسی طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور (چاپی : 1506)
15 بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده (چاپی : 1325) (سابقه : 460)ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ 
16 ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد ؛  بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (چاپی : 905) (سابقه : 108)
17 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی (چاپی : 1132) (سابقه : 594)
18 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی (چاپی : 1414)
19 گزارش کمیسوت آیین نامه داخلی مجلس ؛ بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1138) (سابقه : 1059)
20 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد ؛ بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1187)
21 گززارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد ؛ بررسی طرح اصلاح بند (ل)ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (چاپی : 1019) (سابقه : 702)
22 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ؛ بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 720) (سابقه : 719, 457)
23 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی ؛ بررسی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی (چاپی : 850) (سابقه : 849, 88)
24 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ؛ بررسی لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (چاپی : 1002) (سابقه : 78)
25 گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد ؛ لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار (چاپی : 1272) (سابقه : 1271, 1101)
26 گزارش کمیسیون  امورداخلی کشور و شوراها ؛ بررسی طرح دهیاری ها (چاپی : 710) (سابقه : 53
27 گزارش گمیسیون امورداخلی و شوراها ؛ بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1139) (سابقه : 1058)؛  
28 گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات فن آوری ؛ بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور (چاپی : 1430)
29 گزارش کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست در مورد ؛  بررسی لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی (چاپی : 1356)
30 دعوت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ حسین مقصودی دهم، خراسان رضوی (جغتای / جوین / سبزوار)
▪ پروانه سلحشوری دهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات / پردیس)
31 دعوت از وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ امیر خجسته دهم، همدان (همدان)
▪ سیده فاطمه حسینی دهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
▪ سید حمیده زرآبادی دهم، قزوین (آبیک / البرز / قزوین)
32  موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد ؛ 
1. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد مغایرت آیین نامه های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 

2. گزارش کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زست در مورد خسارات ها و پیامدهای سیلاب های اخیر کشور

3. گزارش کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیطزیست در مورد عملکرد دستگاه های اجرایی برای مقابله با مخاطرات ناشی از هجوم ملخ به عرصه طبیعی و اراضی کشور 

4. گزارش کمیسیون بهداشت و دران مبنی بررد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد هلال احمر 

5. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت براجرای اصل 44 قانون اساسی یدر مورد اجرای مواد 1/2/3/6/7/9/10 قانون رفع موانع  تولید رقابت ژذیر و ارتقای نظام مالی کشور 

6. گزارش کمیسیون امورداخلی کشورو شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد استانداری کردستان 

7. گزارش کمیسیون آموزش تحیقات فن آوری در مورد مسائل مرتبط با فرهنگیان و مدارس خارج از کشور

8. گزارش کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی از روند اجرای برجام 

9. گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی برتصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

10. بررسی تقاضای عده ای از نمایندگی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی به حوادث بعد  از گرانی بنزین در شهرهای   کشور  
33  موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد ؛ 
1. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد مغایرت آیین نامه های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 

2. گزارش کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زست در مورد خسارات ها و پیامدهای سیلاب های اخیر کشور

3. گزارش کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیطزیست در مورد عملکرد دستگاه های اجرایی برای مقابله با مخاطرات ناشی از هجوم ملخ به عرصه طبیعی و اراضی کشور 

4. گزارش کمیسیون بهداشت و دران مبنی بررد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد هلال احمر 

5. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت براجرای اصل 44 قانون اساسی یدر مورد اجرای مواد 1/2/3/6/7/9/10 قانون رفع موانع  تولید رقابت ژذیر و ارتقای نظام مالی کشور 

6. گزارش کمیسیون امورداخلی کشورو شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد استانداری کردستان 

7. گزارش کمیسیون آموزش تحیقات فن آوری در مورد مسائل مرتبط با فرهنگیان و مدارس خارج از کشور

8. گزارش کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی از روند اجرای برجام 

9. گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی برتصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

10. بررسی تقاضای عده ای از نمایندگی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی به حوادث بعد  از گرانی بنزین در شهرهای   کشور