دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1398/9/23 لغایت سه شنبه 1398/9/27

توضیحات

فایل : DK-114.pdf DK-114.pdf
تاریخ سند : 1398/09/20 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی

کمیسیون آموزش و تحقیقات
شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۰۹:۰۰ - ۱۵:۰۰  نشست کمیته های تخصصی 
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۳:۳۰ - ۱۶:۳۰  رفع ایرادات شورای محترم نگهبان در خصوص لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین اللملی تحلیل سامانه های کاربردی به شماره چاپ 988 با حضور نماینده محترم آن شورا 
بررسی بودجه وزارت آموزش و پرورش در لایحه سال 99 با حضور مسئولین محترم سازمان برنامه وبودجه ، دیوان محاسبات 
1- انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 
2- تعیین اعضای کمیته 234 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص نقض قوانین مربوط به پذیرش دانشجو در وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 
ادامه بررسی طرح استیضاح وزیر محترم آموزش و پرورش با حضور نمایندگان محترم متقاضی 
بررسی بودجه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در لایحه بودجه سال 99 با حضور مسئولین محترم سازمان برنامه و بودجه ، دیوان محاسبات 

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۰۷:۰۰ - ۱۶:۳۰  بررسی بودجه جهاددانشگاهی در لایحه بودجه سال 99 با حضور مسئولین محترم سازمان برنامه و بودجه ، دیوان محاسبات 
نشست هیات رئیسه کمیسیون 
تبادل اخبار 
بررسی لایحه بودجه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در لایحه بودجه سال 99 با حضور مسئولین محترم سازمان برنامه و بودجه ،دیوان محاسبات 
بررسی بودجه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در لایحه بودجه سال 99 با حضور مسئولین محترم سازمان برنامه و بودجه ، دیوان محاسبات 
بررسی بودجه سازمان آموزش ، ترویج و تحقیقات کشاورزی در لایحه بودجه سال 99 با حضور مسئولین محترم مسئولین محترم سازمان برنامه و بودجه ، دیوان محاسبات 
بررسی بودجه سازمان آموزش های فنی و حرفه ای در لایحه بودجه سال 99 با حضور مسئولین محترم سازمان برنامه و بودجه ، دیوان محاسبات 
کمیسیون اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰  1- برسی طرح استفساریه بند الف ماده 103قانون مدیریت خدمات کشوری 
2- کارگروه مواردخاص ، بررسی طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی (اعاده شده از شورای نگهبان ) 
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰  1- ادامه بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی (اعاده شده از شورای نگهبان ) 

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰  2- دعوت از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بمنظور ارائه گزارش از تفریغ بودجه سال 98 و بررسی بودجه سال 99 در حوزه تعاون ،کار و روابط کار ، فنی و حرفه ای ، صندوقهای بازنشستگی و بهزیستی 
3- دعوت از ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی(ره ) جهت معارفه و ارائه برنامه های خود برای بهبود وضعیت معیشتی جامعه هدف 
4- انتخاب سه نفر از اعضا جهت عضویت در کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 
5- انتخاب ده نفر از اعضا جهت عضویت در کمیسیون مشترک طرح الزام به رعایت حق بر اشتغال ایرانیان 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- ارائه گزارش عملکرد سازمان نقشه برداری کشور 
2- ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور (به ترتیب بندهای ارجاعی در ماده واحده ) تبصره 2 (بندهای د- ه) - تبصره 5 (بند ز) - تبصره 6 (بندهای الف - ه- ک -ع) تبصره 9 (بندهای ج_ی - ن ) - تبصره 10 (بند ب) - تبصره 14 (بند الف ) - تبصره 16 (بندهای الف - ب ) تبصره 17 ( بندهای ب- ج ) تبصره 18 (بندهای الف - ب- د ) - تبصره 20(بندهای الف - ج - د ) - تبصره 21( بندهای الف - ب- ج - د ) و ارجاع به کارگروههای تخصصی 
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰  - ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰ نشست کمیته قضایی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله 
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰  نشست کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله 
نشست هیات رئیسه کمیسیون برای بررسی گزارش تهیه شده در خصوص محصولات تراریخته و سایر مسائل مطروحه 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰  نشست اعضا ثابت کمیسیون برای بررسی شکایات و پرونده های مطروحه 
کمیسیون اقتصادی
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۳:۳۰ - ۱۶:۰۰ 1) بررسی طرح استفساریه بند (الف) ماده (45) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (اصلی - چاپ 1669)
2)ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (حذف چهار صفر از پول ملی ) (اصلی - چاپ 1597)
3) نشست با جناب آقای بختیاری رئیس محترم کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) با موضوع استماع گزارش عملکرد کمیته مذکوز 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۰۷:۰۰ - ۱۵:۰۰  نشست هیات رئیسه و روسای محترم کارگروه های کمیسیون 
انتخاب 3 نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه 1399 
بررسی عملکرد قانون بودجه سال 1398 و پیشنهادات لایحه بودجه سال 1399 نیروی انتظامی با حضور فرماندهی محترم نیرو و معاونین ایشان 
بررسی عملکرد قانون بودجه سال 1398 و پیشنهادات لایحه بودجه سال 1399 وزارت اطلاعات با حضور وزیر محترم اطلاعات و معاونین ایشان 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۳:۳۰ - ۱۵:۰۰  بررسی آخرین اخبار و تحولات 
بررسی عملکرد قانون بودجه سال 1398 و پیشنهادات لایحه بودجه سال 1399 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونین ایشان 
بررسی عملکرد قانون بودجه سال 1398 و پیشنهادات لایحه بودجه سال 1399 وزارت امورخارجه 
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۱۵  بررسی عملکرد بودجه سال 1398 ستادکل ولایحه بودجه سال 1399
بررسی عملکرد بودجه سال 1398 ارتش جمهوری اسلامی ایران و لایحه بودجه سال 1399
برسی عملکرد بودجه سال 1398 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و لایحه بودجه سال 1399
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  ادامه بررسی محورهای استیضاح جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از وزیر محترم در اجرای ماده 221 قانون آیین نامه داخلی مجلس 
- انتخاب سه تن از اعضای محترم کمیسیون جهت تشکیل کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور در اجرای ماده 41 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 
- بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  - استماع گزارش موسسه جهاد نصر (عمومی غیردولتی ) در خصوص عملکرد این موسسه به عنوان دستگاه اجرایی طرح 550 هزار هکتاری مقام معظم رهبری در استان های خوزستان و ایلام و ضرورت اجرای فاز دوم این طرح 
- استماع گزارش عملکرد سازمان نقشه برداری کشور در خصوص نقش این سازمان در همکاری با سازمان مدیریت بحران کشور و پیشگیری از وقوع بحرانهای احتمالی با حضور رئیس سازمان نقشه برداری کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و معاون ایشان 
- ادامه بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 
کمیسیون انرژی
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰ الف- تبادل نظر در خصوص چگونگی بررسی تبصره های ارجاعی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور . 
ب- انتخاب و معرفی سه (3) نفر از اعضای محترم کمیسیون انرژی جهت عضویت در کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه بودجه سال 1399 کل کشور در اجرای ماده (41) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 
بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور و عملکرد بودجه سال 1398 در حوزه وزارت نفت 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰  بررسی تبصره های ارجاعی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور (فرعی- چاپ 1712)
ادامه بررسی تبصره های ارجاعی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور ( فرعی - چاپ 1712)
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۰۶:۴۵ - ۰۸:۰۰ رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال 1399 کل کشور
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۰۶:۴۵ - ۰۸:۰۰  رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال 1399 کل کشور
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰  رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال 1399 کل کشور
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۰۶:۴۵ - ۰۸:۰۰  رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال 1399 کل کشور
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال 1399 کل کشور
↵ کارگروه دیوان محاسبات و امور مالی و اموال مجلس
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  متعاقبا اعلام می شود 
↵ کارگروه دیوان محاسبات و امور مالی و اموال مجلس
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰  متعاقبا اعلام می شود 
کمیسیون بهداشت و درمان
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  استماع اخبار 
استماع گزارش مسئولین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان بیمه سلامت ایرانیان درخصوص میزان تخصیص اعتبارات در سال 98 و بررسی وضعیت منابع و مصارف وزارتخانه در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور با حضور مسئولین سازمان برنامه و بودجه ، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  استماع اخبار 
استماع گزارش مسئولین وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، کمیته امداد امام (ره ) ، سازمان بهزیستی ، سازمان تامین اجتماعی ، جمعیت هلال احمر ،جهاد دانشگاهی در خصوص میزان تخصیص اعتبارات در سال 98 و بررسی وضعیت منابع و مصارف وزارتخانه در لایحه بودجه سال 1399کل کشور با حضور مسئولین سازمان برنامه و بودجه ، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰  1- ادامه بررسی پیشنهادات اصلاح آئین نامه داخلی در اجرای سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله ) با حضور کارشناسان و مدعوین 
2- طرح تشکیل کمیسیون تخصصی میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی به شماره ثبت 663 با حضور طراح و کارشناسان مرکز پژوهش ها ، مرکز تحقیقات اسلامی و دستگاههای اجرایی مرتبط 
کمیسیون صنایع و معادن
شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۵:۰۰ - ۰۰:۰۰  بررسی وضعیت صنعت خودرو با رویکرد تدوین بسته حمایتی و سیاستی 
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۳:۳۰ - ۱۳:۴۵  1- اخبار 
2- انتخاب سه نفر جهت عضویت در کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه بودجه سال 1399 کل کشور (شماره چاپ 1712)
3- بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1399 کل کشور به شماره چاپ 1712 در کارگروههای تخصصی 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۳:۰۰ - ۱۷:۰۰  1- اخبار 
2- بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور به شماره چاپ 1712 در کارگروههای تخصصی
کمیسیون عمران
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۳:۳۰ - ۱۵:۰۰  انتخاب سه عضو کمیسیون عمران جهت عضویت در کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور و معرفی گزینه انتخاب ناظر در شورای عالی مدیریت بحران 
دعوت از وزیر راه و شهرسازی جهت بررسی منابع بخش حمل و نقل در بودجه سال 1399 کل کشور 
دعوت از وزیر نیرو جهت بررسی منابع بخش آب و فاضلاب در بودجه سال 1399 کل کشور 
دعوت از جناب آقای دکتر نوبخت رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور جهت بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1399 کل کشور (باتمرکز بر اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ) 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۳:۳۰ - ۰۰:۰۰  بررسی تبصره و بندهای ارجاعی ماده واحده لایحه بودجه سال 1399 کل کشور با دعوت از نمایندگان محترم پیشنهاد دهنده ، سازمان برنامه و بودجه کشور ، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 
↵ کارگروه عمران شهری و روستایی
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰  بررسی بندهای ارجاعی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 
↵ کارگروه عمران شهری و روستایی
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰   بررسی بندهای ارجاعی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور
↵ کارگروه عمران شهری و روستایی
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰   بررسی بندهای ارجاعی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور
کمیسیون فرهنگی
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- نشست مشترک کمیسیون فرهنگی و هیات تحقیق و تفحص برای قرائت و تصمیم گیری در مورد گزارش از منابع ، مصارف و نظام مدیریت شرکت های فرهنگی ، ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در 10 سال گذشته 
2- استماع گزارش عملکرد رئیس جامعه المصطفی العالمیه (ص) 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- انتخاب 3 نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه بودجه سال 1399 کل کشور در اجرای ماده 41 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 
2- ادامه بررسی طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی (اصلی - چاپ 1184)
↵ کارگروه برنامه بودجه و اصلاح ساختار
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۲:۳۰ - ۱۴:۰۰  بررسی اعتبارات دستگاه ها و نهادهای فرهنگی در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 
↵ کارگروه برنامه بودجه و اصلاح ساختار
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۲:۳۰ - ۱۴:۰۰   بررسی اعتبارات دستگاه ها و نهادهای فرهنگی در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور
↵ کارگروه برنامه بودجه و اصلاح ساختار
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰   بررسی اعتبارات دستگاه ها و نهادهای فرهنگی در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور
↵ کارگروه برنامه بودجه و اصلاح ساختار
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۲:۳۰ - ۱۴:۰۰   بررسی اعتبارات دستگاه ها و نهادهای فرهنگی در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور
↵ کارگروه برنامه بودجه و اصلاح ساختار
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰   بررسی اعتبارات دستگاه ها و نهادهای فرهنگی در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور
↵ کارگروه برنامه بودجه و اصلاح ساختار
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰   بررسی اعتبارات دستگاه ها و نهادهای فرهنگی در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور
کمیسیون قضایی و حقوقی
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  الف- انتخاب سه نفر از اعضا به منظور عضویت در کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 
ب- بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور (بخش قضائی ) 
1- بررسی بودجه پیشنهادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
2- بررسی بودجه پیشنهادی شورای حل اختلاف 
3- بررسی بودجه پیشنهادی دیوان عدالت اداری 
4- بررسی بودجه پیشنهادی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 
5- بررسی بودجه پیشنهادی وزارت دادگستری 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ - بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور (بخش قضائی ) 
1- بررسی بودجه پیشنهادی سازمان قضائی نیروهای مسلح 
2- بررسی بودجه پیشنهادی سازمان بازرسی کل کشور 
3- بررسی بودجه پیشنهادی دادگاه ویژه روحانیت 
4- بررسی بودجه پیشنهادی سازمان پزشکی قانونی کشور 
5- بررسی بودجه پیشنهادی دانشگاه علوم قضائی 
↵ کارگروه تخصصی حقوق جزا
یک‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰  1- بررسی طرح انتزاع سازمان زندان ها از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور چاپ 1569
2- بررسی طرح تشکیل هیات هماهنگی و نظارت بر زندانها چاپ 1665
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰  بررسی تبصره های ارجاعی لایجه بودجه سال 1399 کل کشور : تبصره 1 (بند ز) - تبصره 2 (بندهای الف - ب- د ) - تبصره 4 (بندهای الف - ب- ه ) - تبصره 5 (بندهای و - ل) با حضور : وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، نفت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، کشور ، راه و شهرسازی ، جهاد کشاورزی ، صنعت ، معدن و تجارت ، نیرو ، سازمان برنامه و بودجه کشور ، سازمان بورس ، سازمان خصوصی سازی ، معاونت علمی ریاست جمهوری - صندوق توسعه ملی ، دیوان محاسبات کشور ، بانک مرکزی ، بخش خصوصی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰  ادامه بررسی تبصره های ارجاعی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور : تبصره 6 (بند ط ) - تبصره 7 (بندهای الف - ه) - تبصره 18 (بندهای ب- ج- د) - تبصره 19 باحضور : 
وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی ، کشور ، صنعت ، معدن و تجارت ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، تعاون کار و رفاه اجتماعی ، نیرو ، راه و شهرسازی ، سازمان برنامه و بودجه کشور ، سازمان امور مالیاتی ، سازمان محیط زیست ، ایمیدرو ، ایدرو ، دیوان محاسبات کشور ، صندوق توسعه ملی ، بانک مرکزی ، بخش خصوصی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 
↵ کارگروه کسب و کار
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰  ادامه بررسی نماگرهای شروع کسب و کار ، ثبت مالکیت ، اخذ مجوزهای ساخت ، پرداخت مالیات ، تجارت فرامزی ، اجرای قراردادها ، حمایت از سهامداران خرد در اجرای بند الف ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه 
با حضور : وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، نیرو ، جهادکشاورزی ، دادگستری ، صنعت ، معدن و تجارت ، سازمان برنامه و بودجه کشور ، سازمان ثبت اسناد و املاک ، سازمان امور مالیاتی ، معاونت پیشگیری از جرم ، سازمان بنادر ، سازمان تامین اجتماعی ، اتاقهای ایران ، اصنماف و تعاون ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  1- انتخاب سه نفراز اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه بودجه سال 1399 کل کشور در اجرای ماده (41) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 
2- بررسی نحوه مشارکت بسیج سازندگی در تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های توسعه کشاورزی و روستایی کشور با حضور مسئولین بسیج سازندگی - وزارت جهاد کشاورزی - وزارت نیرو - دیوان محاسبات - سازمان برنامه وبودجه - مرکز پژوهش ها