دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1398/10/01 الی سه شنبه 1398/10/03

توضیحات

فایل : DH-132.pdf DH-132.pdf
تاریخ سند : 1398/09/27 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در مورد ؛ بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها (چاپی : 1662)
2 زارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری (چاپی : 1633)
3 ادامه رسیدگی به کمیسیون اجتماعی ؛ بررسی طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی (چاپی : 1389) (سابقه : 1317)
4 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات ؛ بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش (چاپی : 60543)
5 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ؛ بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا (چاپی : 807) (سابقه : 732)
6 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد ؛ بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (چاپی : 1023) (سابقه : 1051, 444)
7 گزارش کمیسیون امورداخلی و شوراها ؛ بررسی لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیردولتی (چاپی : 1312) (سابقه : 721)
8 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان (چاپی : 919) (سابقه : 950, 76)
9 گزارش کمیسیون اجتماعی  در مورد؛ بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی (چاپی : 689) (سابقه : 688, 65
10 گزارش امور داخلی کشور و شوراها ؛ بررسی طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی (چاپی : 973) (سابقه : 886)
11 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد ؛  بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1142) (سابقه : 1015)
12 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی (چاپی : 1414)
13 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار (چاپی : 1272) (سابقه : 1271, 1101)
14 گزارش کمیسیون اقتصادی در موردبررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده (چاپی : 1325) (سابقه : 460
15 ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (چاپی : 905) (سابقه : 108)
16 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی (چاپی : 1132) (سابقه : 594)
17  گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ؛ بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 720) (سابقه : 719, 457)
18 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی (چاپی : 850) (سابقه : 849, 88)
19 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ؛ بررسی لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (چاپی : 1002) (سابقه : 78)
20 گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات فن آوری در مورد ؛  بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور (چاپی : 1430)
21 گزارش کمیسیون  کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست در مورد ؛ بررسی لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی (چاپی : 1356)
22 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس ؛ بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1138) (سابقه : 1059)
23 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد ؛ بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1187)
24 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات ؛ بررسی طرح اصلاح بند (ل)ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (چاپی : 1019) (سابقه : 702)
25 گزارش امورداخلی کشور و شوراها ؛ بررسی طرح دهیاری ها (چاپی : 710) (سابقه : 53)
26 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی در مجلس؛ بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1139) (سابقه : 1058)
27 دعوت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ حسین مقصودی دهم، خراسان رضوی (جغتای / جوین / سبزوار)
▪ پروانه سلحشوری دهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات / پردیس)
28 دعوت از وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ امیر خجسته دهم، همدان (همدان)
▪ سیده فاطمه حسینی دهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
▪ سید حمیده زرآبادی دهم، قزوین (آبیک / البرز / قزوین)
29
 موارد ذیل در دستور هفته جاری قرار دارد ؛ 

1گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از قراردادهای منعقده برای تامین هواپیما و نوسازی سیستم ناوبری هوایی توسط وزارت راه و شهر سازی 

2. گزارش کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست در مورد عملکرد دستگاه های اجرایی برای مقابله با مخاطرات
ناشی از هجوم ملخ صحرایی به عرصه طبیعی و اراضی کشور 

3. گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از هلال احمر 

4.گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل قانون اساسی در مورد اجرای مواد 1/2/3/6/7/9/10 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

5. گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد استانداری کردستان 

6. گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات و فن آوری در مورد مسائل نرتبطبا فرهنگیان و مدارس خارج از کشور 

7گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از روند اجرای برجام 

8. گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

9. بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس در مورد تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی به حوادث بعد گرانی بنزین در شهرهای مختلف