دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1398/10/15 الی سه شنبه 1398/10/17

توضیحات

فایل : DH-133.pdf DH-133.pdf
تاریخ سند : 1398/10/11 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛  بررسی طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری (چاپی : 1734)
2 ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده (چاپی : 1325) (سابقه : 460)
3 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی طرح حمایت از محیط بانان و جنگل بانان (چاپی : 1747
4 گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی ؛  بررسی طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانکهای تجاری غیردولتی (چاپی : 1748)
5 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان کشور (چاپی : 1429
6 گزارش  کمیسیون اجتماعی در مورد ؛ بررسی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس (چاپی : 43
7 ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (چاپی : 1057) (سابقه : 1056, 945, 905, 108)
8 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی (چاپی : 1132) (سابقه : 594)
9 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ؛ بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 720) (سابقه : 719, 457)
10 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی (چاپی : 850) (سابقه : 849, 88)
11 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ؛ بررسی لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (چاپی : 1002) (سابقه : 78)
12 گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات فن آوری ؛ بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور (چاپی : 1430)
13 گزارش کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست در مورد ؛ بررسی لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی (چاپی : 1356)
14 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی ؛ بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1138) (سابقه : 1059)
15 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد ؛ بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1187)
16 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد ؛ بررسی طرح اصلاح بند (ل)ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (چاپی : 1019) (سابقه : 702)
17 گزارش کمیسیون امورداخلی کشور  و شوراها ؛ بررسی طرح دهیاری ها (چاپی : 710) (سابقه : 53)
18 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد ؛ بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1139) (سابقه : 1058)
19 دعوت از وزیر نفت به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ محمدرضا نجفی دهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
▪ محمد جواد فتحی دهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
20  
موارد ذیل در دستور هفته جاری قرار دارد ؛ 

1. گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فن آوری در مورد مسائل مرتبط با فرهنگیان و مدارس خارج از کشور 

2. گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از روند اجرای برجام 

3. گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایه پتروشیمی 

4.بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شوراسی اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی به حوادث بعد از گرانی بنزین در شهرهای مختلف کشور 

5. گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات فن آوری در مورد پذیرش و نحوه جذب آقای حسین فریدون برای تحصیل در مقطع دکتری