دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یک شنبه 1398/10/22 الی سه شنبه 1398/10/24

توضیحات

فایل : DH-134.pdf DH-134.pdf
تاریخ سند : 1398/10/18 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد ؛ بررسی طرح شفاف سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1743)
2 ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده (چاپی : 1325) (سابقه : 460)
3 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی طرح حمایت از محیط بانان و جنگل بانان (چاپی : 1189) (سابقه : 1188, 565)
4 گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت براجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد ؛ بررسی طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانکهای تجاری غیردولتی (چاپی : 1630)
5 گزارش کمیسیون قضایی  و حقوقی در مورد ؛ بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان کشور (چاپی : 1429)
6 ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (چاپی : 905) (سابقه : 108)
7 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی (چاپی : 1132) (سابقه : 594)
8 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 720) (سابقه : 719, 457)
9 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی (چاپی : 850) (سابقه : 849, 88)
10 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ؛ بررسی لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (چاپی : 1002) (سابقه : 78)
11 گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات فن آوری در مورد ؛ بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور (چاپی : 1430)
12 گزارش کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست در مورد ؛ بررسی لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی (چاپی : 1356)
13 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1138) (سابقه : 1059)
14 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد ؛ بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1187)
15 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ؛ بررسی طرح اصلاح بند (ل)ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (چاپی : 1019) (سابقه : 702)
16 گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها ؛ بررسی طرح دهیاری ها (چاپی : 710) (سابقه : 53)
17 گزارش کمیسون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد ؛ بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1139) (سابقه : 1058)
18 گزارش کمیسیون عمران در مورد ؛ بررسی لایحه مشارکت عمومی - خصوصی (چاپی : 1737)
19 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد ؛ بررسی الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حمایت از ساخت فیلم های ضدآمریکایی (چاپی : 1699)
20 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد ؛ بررسی تأسیس موزه جنایات آمریکا (چاپی : 1721)
21 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد ؛ بررسی ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه های تبعیت کننده از تحریمهای آمریکا به کشور ایران (چاپی : 1759)
22 گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات فن آوری ؛ بررسی الزام دولت به حمایت همه جانبه از افراد و مؤسسات ایرانی که از اقدامات آمریکا متضرر شدند (چاپی : 1760)
23 دعوت از وزیر نفت به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ محمدرضا نجفی دهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
▪ محمد جواد فتحی دهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
▪ علی اکبر کریمی دهم، مرکزی (اراک / کمیجان)
24 موارد ذیل در دستور هفته جاری قرار دارد ؛ 

1. گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجیازروند اجرای برجام

2. گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع پتروشیمی

3. ررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شوراس اسلمی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی به حوادثبعد از گرنی در شهر های مختلف

4. گزارش کمیسون آموزش تحقیقات فن آوری در مورد موضوع پذیرش و نحوه جذب آقای حسین فریدون برای تحصیل مقطع دکتری