دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یک شنبه 1398/10/29 الی سه شنبه 1398/11/1

توضیحات

فایل : D.H 135.pdf D.H 135.pdf
تاریخ سند : 1398/10/25 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی ؛ بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده (چاپی : 1325) (سابقه : 460)
2 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی ؛ بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان کشور (چاپی : 1429)
3 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی (چاپی : 1050) (سابقه : 1050, 1049, 596, 393, 134)
4 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی (چاپی : 15140)
5 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی ؛ بررسی طرح حمایت از محیط بانان و جنگل بانان (چاپی : 1189) (سابقه : 1188, 565)
6 گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی  نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد ؛ بررسی طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانکهای تجاری غیردولتی (چاپی : 1630)
7 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ؛ بررسی لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (چاپی : 1003) (سابقه : 871)
8 ادامه رسیدگی به گزارش شور دومکمیسیون اقتصادی در مورد ؛  بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (چاپی : 1057) (سابقه : 1056, 945, 905, 108)
9 گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات فن آوری ؛ بررسی طرح استفساریه تبصره(10) ماده(17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش (چاپی : 1761)
10 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی (چاپی : 1132) (سابقه : 594)
11 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ؛ بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 720) (سابقه : 719, 457)
12 گزارش کمیسیون قضایی حقوقی در مورد ؛ بررسی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی (چاپی : 850) (سابقه : 849, 88)
13 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ، بررسی لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (چاپی : 1002) (سابقه : 78)
14 گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات فن آوری ؛ بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور (چاپی : 1430)
15 گزارش کمیسیون کشاورزی آب منابع طیعی و محیط زیست در مورد ؛ بررسی لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی (چاپی : 1356)
16 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس ؛ بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1138) (سابقه : 1059)
17 گزارش کمیسون فرهنگی در مورد ؛ بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1187)
18 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات ؛ بررسی طرح اصلاح بند (ل)ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (چاپی : 1019) (سابقه : 702)
19 گزارش کمیسیون امورداخلی و شوراها ؛ بررسی طرح دهیاری ها (چاپی : 710) (سابقه : 53)
20 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی ؛ بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1139) (سابقه : 1058)
21 گزارش کمیسیون عمران در مورد ؛ بررسی لایحه مشارکت عمومی - خصوصی (چاپی : 1737)
22 گزارش کمیسون اجتماعی در مورد ؛ بررسی طرح استفساریه بند «ج» ماده (112) قانون برنامه ششم (چاپی : 1499) (سابقه : 1395)
23 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد ؛ بررسی الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حمایت از ساخت فیلم های ضدآمریکایی (چاپی : 1699)
24 گزارش کمیسون فرهنگی ؛ بررسی تأسیس موزه جنایات آمریکا (چاپی : 1721)
25 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد ؛ بررسی ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه های تبعیت کننده از تحریمهای آمریکا به کشور ایران (چاپی : 1759)
26 گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات فن آوری ؛ بررسی الزام دولت به حمایت همه جانبه از افراد و مؤسسات ایرانی که از اقدامات آمریکا متضرر شدند (چاپی : 1760)
27 موارد ذیل در دستور هفته جاری قرار دارد ؛ 

1. گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات فن آوری در مورد مسائل مرتبط با فرهنگیان و مدارس خارج از کشور

2 گزارش امنیت ملی و سیاست خارجی از روند اجرای برجام

3. گزارش کمیسیون صتنایع معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع 1تروشیمی

4 . بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی به حوادث بعد از گرانی بنزین در شهرهای مختلف

5. گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فن آوری در مورد پذیرش و نحوه جذب آقای حسین فریدون برای تحصیل دکتری