دستور هفتگی مجلس از روزیکشنبه 1398/11/6لغایت سه شنبه 1398/11/8

توضیحات

فایل : DH136.pdf DH136.pdf
تاریخ سند : 1398/11/02 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ؛ بررسی طرح شفاف سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1743)
2 گزارش کمیسیون مشترک ؛ بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها (چاپی : 1662)
3 کمیسیون اجتماعی در مورد ؛ بررسی طرح استفساریه بند «ج» ماده (112) قانون برنامه ششم (چاپی : 1499) (سابقه : 1395)
4 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ؛ بررسی لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (چاپی : 1003) (سابقه : 871)
5 گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی ؛ بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (چاپی : 1057) (سابقه : 1056, 945, 905, 108)
6 گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی ؛ بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده (چاپی : 1325) (سابقه : 460)
7 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی (چاپی : 1132) (سابقه : 594)
8 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ؛ بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 720) (سابقه : 719, 457)
9 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی (چاپی : 850) (سابقه : 849, 88)
10 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ؛ بررسی لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (چاپی : 1002) (سابقه : 78)
11 گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات فن آوری ؛ بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور (چاپی : 1430)
12 گزارش کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی  محیط زیست ؛ بررسی لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی (چاپی : 1356)
13 گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی بررسی لایحه سامان دهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (34) تا (38) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (چاپی : 1625)
14 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی ؛ بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1138) (سابقه : 1059)
15 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد ؛ بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1187)
16 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد  ؛ بررسی طرح اصلاح بند (ل)ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (چاپی : 1019) (سابقه : 702)
17 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ؛ بررسی طرح دهیاری ها (چاپی : 710) (سابقه : 53)
18 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی ؛ بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1139) (سابقه : 1058)
19 گزارش کمیسیون عمران در مورد ؛ بررسی لایحه مشارکت عمومی - خصوصی (چاپی : 1737)
20 گزارش کمیسیون فرهنگی ؛ بررسی الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حمایت از ساخت فیلم های ضدآمریکایی (چاپی : 1699)
21 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد ؛ بررسی تأسیس موزه جنایات آمریکا (چاپی : 1721)
22 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد ؛ بررسی ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه های تبعیت کننده از تحریمهای آمریکا به کشور ایران (چاپی : 1759)
23 گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات فن آوری ؛ بررسی الزام دولت به حمایت همه جانبه از افراد و مؤسسات ایرانی که از اقدامات آمریکا متضرر شدند (چاپی : 1760)
24 گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات فن آوری در مورد مسائل مرتبط با فرهنگیان و مدارس خارج از کشور؛

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از روند اجرای برجام

گزارش کمیسیون صنایع و معادن بر تصویب تقاضای تحقیق و تحص از شرکت ملی صنایع پتروشیمی

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکییل کمیسیون ویژه رسیدگی به حوادث بعد از گرانی بنزین
در شهرای مختلف 

گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات فن آوری در مورد موضوع پذیرش و نحوه جذب آقای حسین فریدون در مقطع  دکتری