دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز دو شنبه 1398/12/05 الی پنج شنبه 1398/12/08

توضیحات

فایل : DH-137.pdf DH-137.pdf
تاریخ سند : 1398/11/30 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 گزارش کمیسیون تلفیق در مورد ؛ بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور (چاپی : 1712)
2 ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده (چاپی : 1325) (سابقه : 460)
3 گزارش کمیسیون امورداخلی کشور ؛ بررسی لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیردولتی (چاپی : 1312) (سابقه : 721)
4 گزارش امورداخلی کشور و شوراها ؛ بررسی طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی (چاپی : 973) (سابقه : 886)
5 ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی ؛ بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (چاپی : 1057) (سابقه : 1056, 945, 905, 108)
6 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (چاپی : 1821)
7 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی (چاپی : 1132) (سابقه : 594)
8 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ؛ بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 720) (سابقه : 719, 457)
9 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی (چاپی : 850) (سابقه : 849, 88)
10 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ؛ بررسی لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (چاپی : 1002) (سابقه : 78)
11 گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فن آوری ؛ بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور (چاپی : 1430)
12 گزارش کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست ؛  بررسی لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی (چاپی : 1356)
13 گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد ؛ بررسی لایحه سامان دهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (34) تا (38) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (چاپی : 1625)
14 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی ؛ بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1138) (سابقه : 1059)
15 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد ؛ بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1187)
16 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ؛ بررسی طرح اصلاح بند (ل)ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (چاپی : 1019) (سابقه : 702)
17 گزارش امور داخلی کشور و شوراها ؛ بررسی طرح دهیاری ها (چاپی : 710) (سابقه : 53)
18 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس ؛ بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1139) (سابقه : 1058)
19 گزارش کمیسیون عمران در مورد ؛ بررسی لایحه مشارکت عمومی - خصوصی (چاپی : 1737)
20 موارد ذیل در دستور هفته جاری قرار دارد ؛ 
1 گزارش رییس محترم دیوان محاسبات کشور در مورد تفریغ بودجه سال 1397 کل کشور
2گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از روند اجرای برجام
3بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس در مورد تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی به حوادث بعد از گرانی بنزین در شهرهای مختلف
4حسین فریدون برای تحصیل در مقطع دکتری گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات فن آوری در مورد پذیرش و نحوه جذب