دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز سه شنبه 1399/1/19 الی چهار شنبه 1399/1/20

توضیحات

تاریخ سند : 1399/01/11 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده (چاپی : 1325) (سابقه : 460)
2 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:
بررسی لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیردولتی (چاپی : 1312) (سابقه : 721)
3 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:بررسی طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی (چاپی : 973) (سابقه : 886)
4 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپی : 278) (سابقه : 31)
5 گزارش کمیسیون عمران در مورد:
بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه جایی ها (مورخ یکم سپتامبر 1970 میلادی برابر با دهم شهریور 1349 هجری شمسی) (چاپی : 810) (سابقه : 774)
6 گزارش کمیسیون عمران در مورد:
بررسی لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت (چاپی : 995) (سابقه : 890)
7 ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (چاپی : 1057) (سابقه : 1056, 945, 905, 108)
8 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (چاپی : 1597)
9 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد :
بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی (چاپی : 1132) (سابقه : 594)
10 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 720) (سابقه : 719, 457)
11 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
بررسی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی (چاپی : 850) (سابقه : 849, 88)
12 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
بررسی لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (چاپی : 1002) (سابقه : 78)
13 گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری در مورد:
بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور (چاپی : 1430)
14 گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد : 
بررسی لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی (چاپی : 1356)
15 گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد:
بررسی لایحه سامان دهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (34) تا (38) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (چاپی : 1625)
16 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد: 
بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1138) (سابقه : 1059)
17 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد:
بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1187)
18 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:
بررسی طرح اصلاح بند (ل)ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (چاپی : 1019) (سابقه : 702)
19 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:
بررسی طرح دهیاری ها (چاپی : 710) (سابقه : 53)
20 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد:
بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1139) (سابقه : 1058)
21 گزارش کمیسیون عمران در مورد:
بررسی لایحه مشارکت عمومی - خصوصی (چاپی : 1737)
22  مواردزیر در دستور هفته جاری قرار دارد:‌
1. ارائه گزارش از وضعیت بیماری کرونا در کشور با حضور وزاری بهداشت درمان و آموزش پزشکی و کشور و رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه و سرپرست محترم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (در اجرای بند (8) ماده (24) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی )‌
2. بررسی برنامه و صلاحیت آقای کاظم خاوازی برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی و اخذ رای اعتماد (در اجرای ماده (204) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی )
23  مواردزیر در دستور هفته جاری قرار دارد:‌
1. گزارش رئیس محترم دیوان محاسبات کشور در مورد تفریغ بودجه سال 1397 کل کشور ( در اجرای بند (1) ماده (219) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی )
2. گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از روند اجرای برجام (مقطع زمانی 26/4/1396 تا 26/4/1397) (در اجرای ماده (45) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) (شماره چاپ 340)
1. بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی به حوادث بعد از گرانی بنزین در شهرهای مختلف کشور ( در اجرای ماده (40) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) (شماره چاپ 1715)
2. گزارش کمیسیون آموزش ‌، تحقیقات و فناوری در مورد موضوع پذیرش و نحوه جذب آقای حسین فریدون برای تحصیل در مقطع دکتری( در اجرای ماده (234) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) ( شماره چاپ 358)