دستور هفتگی کمیسیون ها از روزسه شنبه 1399/2/2لغایت چهار شنبه 1399/2/3

توضیحات

فایل : DK121.pdf DK121.pdf
تاریخ سند : 1399/01/27 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی

کمیسیون اجتماعی
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  بررسی طرح اصلاح ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشور (شماره ثبت 676) اعاده شده از شورای نگهبان 
بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی (شماره ثبت 56) اعاده شده از سوی شورای نگهبان 

کمیسیون اقتصادی
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۱۱:۳۰ - ۱۴:۰۰  بررسی : 
1) لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی ، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری - صنعتی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) 
2) طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۱۲:۳۰ - ۰۰:۰۰  بررسی آثار و تبعات ویروس کرونا بر امنیت داخلی و خارجی با حضور مسئولین ذی ربط 
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۱۰:۰۰ - ۰۰:۰۰  بررسی طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی 
کمیسیون بهداشت و درمان
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰  ادامه بررسی راهکارهای مقابله با ویروس کرونا 
بررسی راهکارهای برخورداری کادر پزشکی و پرستاری که در مقابله با کرونا فعالیت می کنند از مزایای قانون جامع ایثارگران 
بحث و بررسی در مورد اصلاح قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر 
کمیسیون صنایع و معادن
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۱۲:۳۰ - ۰۰:۰۰  جلسه کمیسیون با حضور وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت و وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با موضوع بررسی مشکلات ناشی از شیوع کرونا در نظام تولیدی کشور 
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۱۰:۳۰ - ۰۰:۰۰  ادامه بررسی گزارش نظارتی در موضوع آثار اقتصادی کرونا به صورت ویدئو کنفرانس 
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۱۰:۳۰ - ۰۰:۰۰  بررسی پیشنهادات گزارش نظارتی در موضوع آثار اقتصادی کرونا به صورت ویدئو کنفرانس 
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳:۳۰ - ۰۰:۰۰  1- بررسی طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (اصلی شماره چاپ 1839)
2- جمع بندی و تصویب گزارش نظارتی در موضوع آثار اقتصادی کرونا 
با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی و سازمان های مربوطه 
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰  بررسی مسائل مربوط به افزایش قیمت و عدم تامین به موقع نهاده های دامی و همچنین مشکلات صنعت طیور کشور با حضور مسئولین وزارت جهاد کشاورزی (معاون امور تولیدات دامی - مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام ، معاون سازمان دامپزشکی ) وزارت صنعت ، معدن و تجارت (معاون بازرگانی داخلی - مدیرکل دفتر ارزیابی ، تامین ، توزیع و تنظیم بازار ) بانک مرکزی و نمایندگان اتحادیه و انجمن های مربوطه